LITO-kokonaisuuden oppimisympäristö www.lito.fi
Ympäristössä on opintojaksojen kuvaukset ja tietoa opintojen suorittamisesta.


Hankkeen kuvaus: 

LITO tarjoaa opiskelijan tarpeeseen vastaavan verkko-opintokokonaisuuden. Yliopistojen välisellä yhteistyöllä löydetään paras osaaminen jokaiselle opintojaksolle ja käytetään resursseja tehokkaasti. Opintojaksoilla panostetaan sivuaineopiskelijoita palveleviin sisältöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Kokonaisuus tarjoaa muiden alojen opiskelijoille mahdollisuuden täydentää osaamistaan ja kehittää työelämävalmisuksiaan, sillä se tarjoaa opiskelijalle kokonaiskuvan yritystoiminnasta ja liiketoiminnan perusteista.  Lisäksi opintojen saavutettavuus huomioidaan kokonaisuudessa. Kursseja on mm. tarjolla ympäri vuoden, mikä mahdollistaa ympärivuotisen opiskelun.

Hankkeella on myös hallinnollisia tavoitteita. Hankkeessa etsitään (yhdessä mm. CSC:n kanssa) toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla tietomassat saadaan kulkemaan saumattomasti yliopistojen välillä. Hankkeen aikana on välttämätöntä myös löytää kestävä malli yliopistorajat ylittävän yhteistyön kustannusten ja tulojen jakamiseen.

Opintohallinnon toimintamallin ja prosessien pilotointi:


Työpaja opintojen järjestämisestä yliopistorajat ylittävässä yhteistyössä 8.12.2017 / CSC, Espoo


Työpaja yhteistyöopinnoissa syntyvien opintosuoritusten kirjauspilotin tilanteesta 24.4.2018

  • No labels