Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä AVOP?

AVOP on Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa jatkossa ammattikorkeakoulujen palautejärjestelmän ylläpidosta, teknisestä ylläpidosta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

AVOP -kyselymittaristo on syntynyt Arene ry:n, SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus-ja kulttuuriministeriön yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käyttöönotosta ja sen kehittämisestä vastaa Arene ry.

Opiskelijoiden sisäänkirjautuminen kyselyyn tapahtuu osoitteessa avop.fi

Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu

CSC kehittämä kyselytietojärjestelmä Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu) toimii teknisenä alustana AVOP-kyselylle. Kehitys on tehty Opetushallituksen toteuttaman ammatillisten näyttötutkintojen palautejärjestelmä AIPAL:in muokkauksena/laajennoksena. AIPAL on avoimen lähdekoodin sovellus, jonka lähdekoodi löytyy GitHubista. Se on ollut ammatillisten näyttötutkintojen järjestäjien käytössä tammikuusta 2015.


Yhteystiedot

CSC:n AVOP-tiimin tavoitat sähköpostilistalla osoitteesta

avop(a)csc.fi

Yhteyshenkilökokoukset