Opettaja voi Yleisessä sekä Henkilökohtaisessa tentissä ottaa käyttöön automaattisen arvioinnin, kun tentti sisältää VAIN automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (yksi-oikein ja monta-oikein monivalintakysymykset, aukkotehtävät sekä väittämät).
  • Automaattisesti arvioidussa tentissä opiskelijoiden tenttisuoritukset siirtyvät opettajan Suoritukset näkymässä  ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listalta ”Arvioidut tenttivastaukset” –listaan. 
  • Opettaja voi vielä muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta. Opettajan tulee vielä valita ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” -painike, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Rekisteröidyt tenttisuoritukset” –listaan. Tällöin lähtee viesti opiskelijalle kuten normaaliprosessissa.
    • HUOM! Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suorituskerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu Lukitse ja tiedota opiskelijaa -painiketta.
  • Opiskelijoille voi tentistä antaa palautetta vain tenttisuoritus kerrallaan.Automaattisesti arvioitavan tentin luominen


1.  Luo joko Yleinen tentti tai Henkilökohtainen tentti ohjeiden mukaisesti. Muista, että voit käyttää vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, kuten monivalintatehtäviä, aukkotehtäviä sekä väittämätehtäviä. 
2. Klikkaa Julkaise -välilehdellä Automaattinen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyttöön -painiketta.

Kuvassa näkyy Ota käyttöön painike, josta automaattinen arviointi otetaan käyttöön.

3. Määrittele tentissä käyttöönottamallesi arviointiasteikolle arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Exam näyttää ko. prosenttiosuuden pisteiden alarajan. 
    Huom. Hyväksytty-Hylätty -asteikolla riittää prosenttien antaminen hyväksytylle arvosanalle.
Kuvassa näkyy automaattisen arvioinnin arviointiasteikko.

Huom. Tenttiin voi vielä myöhemminkin lisätä kysymyksiä, jolloin prosenttijakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.


4. Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.
Välittömästi palautuksen jälkeen, tiettynä päivänä, montako päivää tenttisuorituksen jälkeen, tenttiperiodin päätyttyä vai ei automaattista ilmoitusta.
5. Lopuksi Tallenna, jolloin tentti tallentuu tenttiluonnoksiin tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opiskelijoiden varattavaksi. Ennen julkaisua voit esikatsella tentin. 

Kun opiskelija on suorittanut tenttinsä, hän saa tiedon suoriutumisestaan Automaattinen arviointi–valintojen perusteella. Arvioinnissa on mainittu "automaattisesti arvioitu". 

Kun opettajan on valinnut ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa”  suoritus  vasta lukittuu  ja siirtyy ”Rekisteröidyt tenttisuoritukset” –listaan.