Toiminta Examissa

Opettaja/tentaattori voi Examin kysymyspankissa valita kysymyksiä tallennettavaksi XML-muotoiseen siirtotiedostoon, jonka avulla kysymykset voi viedä Moodlen kysymyspankkiin.Kun opettaja/tentaattori valitsee kysymyspankissa yhdenkin kysymyksen, niin sivulle ilmestyy "Siirrä kysymykset Moodlen XML-formaattiin (ainoastaan esseet ja monivalinnat)" linkki, josta valitut kysymykset tallentuvat omalle koneelle tallennettavaan moodle-export.xml tiedostoon.

Virhetilanne siirtoyrityksessä

Joskus kun on valinnut kysymyksen (tai kysymyksiä) ja klikkaa  ""Siirrä kysymykset Moodlen XML-formaattiin ..." linkkiä, niin XML-tiedostoa ei muodostukaan ja Examin oikeaan yläkulmaan ilmestyy punainen huutomerkkipalkki. Tämä johtuu todennäköisesti ongelmallisista merkeistä kysymysteksteissä.

 • Kysymysteksteissä olevat & ja < merkit aiheuttavat ongelman. Ne pitää poistaa tai korvata muulla merkinnällä kysymystekstistä 
  • Tarvittaessa & ja < merkit voi lisätä takaisin kysymysteksteiin sen jälkeen kun on saanut onnistuneesti siirrettyä kysymyksen XML-tiedostoon.
 • Ongelmia aiheuttavat myös kysymyksissä olevat rivinvaihtotagit <br> tai <br />, jotka näkyvät editorin koodi/html-tilassa ja pitäisi poistaa siellä. Tarvittaessa em. tavalla kooditilassa poistetun rivinvaihdon voi lisätä takaisin editorin normaalitilassa, jolloin rivinvaihto tulee kysymykseen XML-tiedoston siirtoon sopivassa muodossa.
 • Em. ongelmien aiheuttajat pitää siis poistaa, jotta kysymyksen siirtäminen XML-tiedostoon onnistuu.

Toiminta Moodlessa

Moodlessa kurssin opettaja voi tuoda kysymyksiä kysymyspankkiin. Opettaja löytää kysymyspankin joko kurssin ylläpidon asetusten kautta tai yksittäisen tentti-aktiviteetin hallinnan asetusten kautta. Kysymyspankissa opettaja voi tehdä ensin oman kategorian Examista tuotaville kysymyksille. Kysymyspankissa on Tuo-välilehti, jossa opettaja pääsee aloittamaan kysymysten tuonnin.

Tuo toiminnossa pitää valita tiedostomuodoksi "Moodle XML-muoto" ja joko raahata moodle-export.xml tiedosto oman koneen tiedostojenhallinnan ikkunasta Moodlen "Lisää tiedostoja raahaamalla ne hiirellä tähän." tai sitten Valitse tiedosto... -painikkeen kautta käydä valitsemassa tiedosto omalta koneelta. Tuo-painikkeesta lisätyn/valitun tiedoston kysymyksen lisätään Moodlen kysymyspankkiin. Moodle kertoo vielä kysymysten tuonnin onnistumisesta omalla sivullaan. Sivulla mm. luetellaan tuodut tiedostot.

Jatka painikkeesta palaudutaan Moodlen kysymyspankkiin mistä löytyy nyt Examista tuodut kysymykset ja niitä voi lisätä Moodlen tentteihin.

Tuontivirhe

Joskus kysymysten tuonti saattaa epäonnistua tuontivirheeseen missä ao. "Arvosanat eivät täsmää arviointiasetuksiin - kysymys ohitettu" ilmoitus.

Tämä virhe voi koskea Monivalinta (monta oikein) kysymystä, joissa Examissa sallittu kysymysvaihtoehdoissa mitä tahansa pisteitä kun Moodlessa on sallittu vaihdoissa vain tietyt pisteytykset. Jotta tuonti tällaisessa virhetilanteessa onnistuu, niin Tuonti pitää tehdä uudestaan siten, että Tuo-sivulla valitaan Yleiset-kohdassa (jonka asetukset oletuksena piilossa mutta aukeavat kohtaa klikkaamalla) Yhdistä arvosanat -valintaan "Lähin arvosana jos ei listalla". Muuten Tuo-sivun valinnat kuten edellä. Kun tuonti tehdään tällä asetuksella, niin sen pitäisi mennä läpi. Jonkin tai joidenkin monivalinnan vastausvaihtoehtojen pisteytykset muuttuvat kuitenkin tällaisessa tilanteessa alkuperäisestä. Tarkempaa kuvausta pyöristyksestä ao. huomiot ja tiedossa olevat ongelmat listalla.


Lisäohjeita: Moodlen kysymyspankki, Kysymysten tuonti

Huomiot ja tiedossa olevat ongelmat

 • Kysymysten siirto toimii vain essee- ja monivalintakysymyksille (aukkotehtävien ja väittämäkysymyksien siirtäminen ei siis onnistu. Niitäkin pystyy valitsemaan Examin kysymyspankista mutta eivät tallennu XML-tiedostoon eivätkä siirry Moodleen)
 • Moodlessa kysymyksellä on aina erikseen nimi (mitä Examissa ei ole). Examista siirretyn kysymyksen nimeksi tulee Moodlessa max. 30 merkkiä kysymyksen kysymystekstin alusta.
 • Examin kysymysten omistajatiedot eivät siirry Moodleen. Moodleen tuodut kysymykset merkitään sen henkilön nimiin joka tuo kysymykset Moodleen.
 • Kysymyksen liitetiedostolle ei ole Moodlessa omaa kenttää. Mahdollinen kysymyksen liitetiedosto näkyy Moodlessa kysymyksen kysymystekstin loppussa tiedoston nimellä kohdassa "Attachment:". (Kohdan teksti on Moodleen siirron jälkeen oletuksena aina englanniksi "Attachment". Tekstin voi tarvittaessa muuttaa Moodlessa kysymyksen kysymystekstistä vaikka muotoon "Liitetiedosto".)
 • Esseekysymysten, joissa Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty arviointi muuttuu Moodlessa pistearvioinniksi jossa maksimipisteet(/oletuspisteet) 1. Ajatuksena, että Examin Hyväksytty arvosana on Moodlessa 1 pistettä ja Examin Hylätty arvosana on Moodlessa 0 pistettä.
 • Moodlessa ei ole esseekysymyksessä omaa kenttää/asetusta kysymykseen liittyvälle ohjeistukselle eikä vastauksen suosituspituudelle. Esseekysymysten Kysymykseen liittyvä ohjeistus ja Vastauksen suosituspituus tiedot on liitetty Moodlessa kysymyksen kysymystekstin loppuun "Answer instructions:" ja "Expected word count" kohtiin. (Kohtien tekstit on Moodleen siirron jälkeen oletuksena aina englanniksi "Answer instructions:" ja "Expected word count".)
 • Examin Monivalinta (yksi oikein) ja Monivalinta (monta oikein) kysymykset ovat Moodlessa Monivalinta-tyyppisiä kysymyksiä (Moodlessa ei siis ole erikseen yksi oikein ja monta oikein kysymystyyppejä). Kysymykset toimivat tästä huolimatta (pääosin) kuin Examissa.
 • Monivalinta (monta oikein) kysymyksessä Examissa opettaja määrittelee jokaiselle vastausvaihtoehdolle + tai - pisteitä. Moodlessa opettaja määrittelee vain tällaisen monivalintakysymyksen maksimipisteet sekä montako + tai - prosenttia saa kustakin vastausvaihtoehdosta suhteessa kysymyksen maksimipisteisiin. Tästä syystä Examissa annetut pisteet muutetaan Moodleen siirrettäessä prosenteiksi.
  • Moodlessa on myös tietyt prosenttiluvut ±100, 90, 83.333, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0 jotka on sallittuja vastausvaihtoehdon prosenteiksi (kun Examissa vaihtoehdon pisteet voivat olla mitä vain).  Nyt joillain Examin kysymyksen vaihtoehtojen pisteytyksillä pitää tässä kohtaa tehdä pyöristystä, jotta Moodle huolii vastausvaihtoehdon pisteytyksen. Tällöin Moodlessa vaihtoehdosta saatavat pisteet eivät täysin vastaa Examissa määriteltyjä pisteitä.
  • Lisäksi Moodlessa on rajoitus, että vastausvaihtoehdon negatiiviset pisteet voivat olla enintään yhtä paljon kuin on kysymyksen maksimipisteet eli jos maksimipisteet on +5, niin yksittäisestä vastausvaihtoehdosta voi saada enintään -100% eli -5 pistettä. Examissa negatiivisille pisteille ei ole rajoitusta. Jos vastausvaihtoehdon negatiiviset pisteet ovat suuremmat kuin tehtävän maksimipisteet, niin se muutetaan Moodlessa -100% pisteiksi.
  • Em. pyöristyksiin liittyen saattaa monivalinta (monta oikein) kysymyksen tuonti Moodleen päättyä tuontivirheeseen mistä ratkaisuineen enemmän ohjeen kohdassa Tuontivirhe.


 • No labels