DRAFT

Määrittelytiketti: https://wiki.eduuni.fi/x/CQ6pC

Toiminnallisuus tulossa uutena EXAMin versioon 6.2.0.

Siirrossa tuetut kysymystyypit ja mitä tietoja/asetuksia niistä siirtyy

Moodlen kysymystyyppiEXAMin kysymystyyppiMikä kysymyksien asetuksia siirtyy Moodlesta EXAMiinMikä kysymyksien asetuksia ei siirry Moodlesta EXAMiin
EsseeEsseekysymys
 • Kysymysteksti
  • jos kysymystekstissä on liitteitä/mediatiedostoja, niin ne tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi// tämä pitää testata
 • Oletuspisteet → Maksimipisteet
 • Tietoa arvioijille → Arviointikriteerit (ei näytetä opiskelijoille) //tämä pitää testata
 • Tunnisteet → Avainsanat
 • Kysymyksen nimi
 • Yleinen palaute
 • Tunnistenumero
 • Vastauksen muoto
 • Vaadi tekstiä
 • Tekstinsyöttölaatikon koko
 • Salli liitteet (Examissa sallitaan aina 1 liite).
 • Vaadittavien liitetiedostojen määrä
 • Hyväksytyt tiedostotyypit
 • Vastauspohja
Monivalinta, jonka
 • Yksi vai useita vaihtoehtoja? -asetuksssa valittu "Vain yksi vaihtoehto"

Monivalintakysymys (yksi oikein)

 • Kysymysteksti
  • jos kysymystekstissä on liitteitä/mediatiedostoja, niin ne tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi// tämä pitää testata
 • Oletuspisteet → Maksimipisteet
 • Vastaukset → Vastausvaihtoehdot
 • Vaihtoehto x
  • jos vaihtoehdossa on liitteitä/mediatiedostoja, niin ne tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi// tämä pitää testata
  • Moodlessa vaihtoehdon tekstiin tehdyt mahdolliset tekstin muotoilut esim. boldaus, listat tms. häviävät siirrossa// tässä pitää testata siirtyvätkö tekstit vaikka muotoilut häviäisivät
 • Vaihtoehdon Arviointi → muuntuu siirrossa siten, että EXAMissa vain yksi vaihtoehto on oikein, muiden vaihtoehtojen mahdolliset pisteytykset on 0 pistettä.//(pitää testata miten siirtyy, entä jos yhdestäkään vaihtoehdosta ei Moodlessa saa 100% niin miten siirtyy?)
 • Tunnisteet → Avainsanat
 • Kysymyksen nimi
 • Yleinen palaute
 • Tunnistenumero
 • Sekoita vaihtoehdot (EXAMissa monivalintakysymysten vaihtoehdot sekoitetaan aina kun kysymystä esitetään tenteissä. Moodlessa tämä on erillinen valinta. )
 • Vaihtoehtojen numerointi
 • Vaihtoehdon Palaute
 • Palaute oikeille vastauksille 
 • Kaikille osittain oikeille vastauksille 
 • Näytä oikeiden vastausten määrä kun kysymykseen on vastattu
 • Väärille vastauksille 
 • Pistevähennys jokaisesta virheellisestä vastauksesta
 • Vihje x 

Monivalinta, jonka

 • Yksi vai useita vaihtoehtoja? -asetuksssa valittu "Salli useampi vaihtoehto"
Monivalintakysymys (monta oikein)
 • Kysymysteksti
  • jos kysymystekstissä on liitteitä/mediatiedostoja, niin ne tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi// tämä pitää testata
 • Oletuspisteet → Maksimipisteet
 • Vastaukset → Vastausvaihtoehdot
 • Vaihtoehto x
  • jos vaihtoehdossa on liitteitä/mediatiedostoja, niin ne tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi// tämä pitää testata
  • Moodlessa vaihtoehdon tekstiin tehdyt mahdolliset tekstin muotoilut esim. boldaus, listat tms. häviävät siirrossa// tässä pitää testata siirtyvätkö tekstit vaikka muotoilut häviäisivät
 • Vaihtoehdon Arviointi → Pisteet
  • Moodlen prosenttiosuus (esim. 33.333%) oletuspisteistä muuttuu siirrossa vaihtoehdon pisteiksi
 • Tunnisteet → Avainsanat
 • Kysymyksen nimi
 • Yleinen palaute
 • Tunnistenumero
 • Sekoita vaihtoehdot (EXAMissa monivalintakysymysten vaihtoehdot sekoitetaan aina kun kysymystä esitetään tenteissä. Moodlessa tämä on erillinen valinta. )
 • Vaihtoehtojen numerointi
 • Vaihtoehdon Palaute
 • Palaute oikeille vastauksille 
 • Kaikille osittain oikeille vastauksille
 • Näytä oikeiden vastausten määrä kun kysymykseen on vastattu
 • Väärille vastauksille 
 • Pistevähennys jokaisesta virheellisestä vastauksesta

Toiminta Moodlessa

Voit Moodlessa valita siirrettäväksi kysymyspankista joko yksittäisen kysymyksen tai tietyn kategorian kaikki kysymykset.

Yksittäisen kysymyksen siirtäminen

 1. Kirjaudu Moodlessa kurssille, jolla olet opettajana.
 2. Mene joko koko kurssin kysymyspankkiin tai jonkin tentin kautta ko. tentin kysymyspankkiin
 3. Varmista, että olet Kysymykset-välilehdellä/sivulla.
 4. Haluamasi kysymyksen kohdalla avaa Muokkaa-valikko ja valitse sieltä "Vie Moodlen XML-muodossa", jolloin selain tallentaa XML-muotoisen tiedoston missä olevat kysymyksen tiedot voidaan sitten siirtää EXAMiin

Valitun kategorian kysymysten siirtäminen

 1. Kirjaudu Moodlessa kurssille, jolla olet opettajana.
 2. Mene joko koko kurssin kysymyspankkiin tai jonkin tentin kautta ko. tentin kysymyspankkiin
 3. Valitse kysymyspankissa Vie (Export) -välilehti/sivu.
 4. Valitse kategoria, jonka kysymykset haluat viedä EXAMiin.
  • Et pysty Vie-välilehdellä valitsemaan mitä valitun kategorian kysymyksiä siirrettään EXAMiin vaan kaikki valitun kategorian kysymykset tulevat siirtymään. Jos haluat valita siirrettäviä kysymyksiä, niin käy ensin Kategoriat-välilehdellä/sivulla luomassa uusi kategoria ja sitten Kysymykset-välilehdellä/sivulla siirtämässä haluamasi kysymykset kategoriaan. Palaa sitten Vie-välilehdelle/sivulle ja valitse kategoria missä kysymykset, jotka haluat siirtää EXAMiin.
 5. Valitse tiedostomuodoksi "Moodle XML-muoto"
 6. Ota valinta pois kohdasta "Kirjoita kategoria tiedostoon" / jätä se valitsematta.
 7. Klikkaa "Vie kysymykset tiedostoon" painiketta, jolloin selain tallentaa valitsemasi kategorian kysymykset XML-tiedostossa koneellesi.

Toiminta EXAMissa

 1. Kirjaudu EXAMiin ja avaa Kysymyspankki
 2. Klikkaa Tuo kysymyksiä Moodlesta -painiketta oikeassa yläkulmassa
 3. Valitse koneeltasi Moodlen XML-muodossa oleva kysymyksen tai kysymyksiä sisältävä XML-tiedosto tuotavaksi EXAMiin
 4. Kun klikkaat Tallenna-painiketta, niin valitsemasi tiedoston kysymykset tulevat näkyviin kysymyspankkiisi. Oikeaan yläkulmaan tulee "Kysymykset tuotu onnistuneesti" ilmoitus onnistuneen tuonnin päätteeksi.

Huomiot ja tiedossa olevat ongelmat

 • Moodle tai EXAM eivät tiedä oletko jo siirtänyt jonkin kysymyksen Moodlesta EXAMiin eli pystyt tuomaan samat kysymykset jo tuomastasi tiedostosta toisen kerran eikä EXAM anna tästä mitään varoitusta tai estä tuontia. Uudelleen tuodun tiedoston kysymykset ilmestyvät kysymyspankkiin uusina kysymyksinä jolloin samasta kysymyksestä voi tulla EXAMiin useampia versioita.
 • Jos olet valinnut Moodlessa kysymyksiä kategoriasta tallentaessasis "Kirjoita kategoria tiedostoon", niin kysymysten vieminen EXAMiin ei onnistu vaikka EXAM ilmoittaisi että kysymysten tuonti tiedostosta onnistui. (todettu v6.2.0-DEV, 14.11.2022).
 • No labels