DRAFT

Määrittelytiketti: https://wiki.eduuni.fi/x/CQ6pC

Toiminnallisuus tullut EXAMin versiossa 6.2.0.

Siirrossa tuetut kysymystyypit ja mitä tietoja/asetuksia niistä siirtyy

Moodlen kysymystyyppiEXAMin kysymystyyppiMitä kysymyksien asetuksista siirtyy Moodlesta EXAMiin ja mitä muutoksia tai muuta huomioitavaa tapahtuu siirron yhteydessäMikä kysymyksien asetuksia ei siirry Moodlesta EXAMiin
EsseeEsseekysymys
 • Kysymysteksti
  • Kysymystekstissä oleva liite
   • Moodlessa voi osaksi kysymystekstiä lisätä kuvia tai muita tiedostoja kuten esimerkiksi videoita tai pdf-dokumentteja.
    • EXAMissa kysymystekstin sisällä ei voi olla kuvia tai muita liitetiedostoa mutta esseekysymyiksen liitteeksi voidaan lisätä yksi liitetiedosto. Jos Moodlesta EXAMiin siirrettävässä esseekysymyksessä on kysymystekstissä tällaisia liitetiedostoja, niin EXAM poistaa liitetiedoston kysymyksestä ja laittaa sen kysymyksen erilliseksi liitetiedostoksi.
    • Liitetiedoston kohdalle kysymystekstiin tulee merkintä [Attachment: liitetiedoston_nimi.pääte . Tentaattorin tulee tarkistaa ja tarvittaessa muokata liitteitä sisältävät kysymykset EXAMin tentteihin sopivaksi.
    • Jos Moodlessa on kysymystekstiin lisätty useita tiedostoja niin, nämä tiedostot tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi pakattuna tiedostona, jonka tiedostopääte on .tar.gz. Tuollaisen tiedoston saa purettua ja avattua Windows-koneella esimerkiksi WinZip tai 7-zip ohjelmalla. Mac koneen pitäisi pystyä purkamaan .tar.gz tiedosto tiedostoa klikkaamalla.
 • Oletuspisteet → Maksimipisteet
 • Tunnisteet → Avainsanat
 • Kysymyksen nimi
 • Yleinen palaute
 • Tunnistenumero
 • Vastauksen muoto
 • Vaadi tekstiä
 • Tekstinsyöttölaatikon koko
 • Salli liitteet (Examissa sallitaan aina 1 liite).
 • Vaadittavien liitetiedostojen määrä
 • Hyväksytyt tiedostotyypit
 • Vastauspohja
 • Tietoa arvioijille
Monivalinta, jonka
 • Yksi vai useita vaihtoehtoja? -asetuksssa valittu "Vain yksi vaihtoehto"

Monivalintakysymys (yksi oikein)

 • Kysymysteksti
  • Kysymystekstissä oleva liite 
   • kysymystekstiin kannattaa lisätä korkeintaan yksi kuvatiedosto liitteeksi. Tiedosto tulee Examiin kohtaan kysymyksen liitetiedosto. Jos kysymystekstiin lisätään useita kuvatiedostoja tai esimerkiksi yksi audio -tiedosto, nämä tiedostot tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi pakattuna tiedostona, eikä niitä välttämättä saa auki tentissä.
 • Oletuspisteet → Maksimipisteet
 • Vastaukset → Vastausvaihtoehdot
 • Vaihtoehto x
  • jos vaihtoehdossa on liitteitä/mediatiedostoja, niin tiedostot tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi. Tiedostoja tai niitä korvaavaa tekstiä ei näy vaihtoehdon tekstissä, joten tentaattorin pitää tarkistaa ja muokata EXAMissa tällaiset kysymykset EXAMin tentteihin sopivaksi.
  • Moodlessa vaihtoehdon tekstiin tehdyt mahdolliset tekstin muotoilut esim. boldaus, listat tms. häviävät siirrossa mutta tekstit säilyvät. Jos muotoilluilla on ollut merkitystä kysymyksen ymmärrettävyydelle, niin tentaattorin pitää muokata vaihtoehdon tekstiä EXAMin tenttiin sopivaksi.
 • Vaihtoehdon Arviointi → muuntuu kysymyksen EXAMiin siirrossa siten, että EXAMissa vain yksi vaihtoehto on oikein, muiden vaihtoehtojen mahdolliset pisteytykset on 0 pistettä.
 • Tunnisteet → Avainsanat
 • Kysymyksen nimi
 • Yleinen palaute
 • Tunnistenumero
 • Sekoita vaihtoehdot (EXAMissa monivalintakysymysten vaihtoehdot sekoitetaan aina kun kysymystä esitetään tenteissä. Moodlessa tämä on erillinen valinta. )
 • Vaihtoehtojen numerointi
 • Vaihtoehdon Palaute
 • Palaute oikeille vastauksille 
 • Kaikille osittain oikeille vastauksille 
 • Näytä oikeiden vastausten määrä kun kysymykseen on vastattu
 • Väärille vastauksille 
 • Pistevähennys jokaisesta virheellisestä vastauksesta
 • Vihje x 

Monivalinta, jonka

 • Yksi vai useita vaihtoehtoja? -asetuksssa valittu "Salli useampi vaihtoehto"
Monivalintakysymys (monta oikein)
 • Kysymysteksti
  • jos kysymystekstissä on liitteitä/mediatiedostoja, niin ne tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi. Tiedosto tulee Examiin kohtaan kysymyksen liitetiedosto. Jos kysymystekstiin lisätään useita kuvatiedostoja tai esimerkiksi yksi audio -tiedosto, nämä tiedostot tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi pakattuna tiedostona, eikä niitä välttämättä saa auki tentissä.
 • Oletuspisteet → Maksimipisteet
 • Vastaukset → Vastausvaihtoehdot
 • Vaihtoehto x
  • jos vaihtoehdossa on liitteitä/mediatiedostoja, niin tiedostot tulevat Examiin kysymyksen liitteeksi. Tiedostoja tai niitä korvaavaa tekstiä ei näy vaihtoehdon tekstissä, joten tentaattorin pitää tarkistaa ja muokata EXAMissa tällaiset kysymykset EXAMin tentteihin sopivaksi.
  • Moodlessa vaihtoehdon tekstiin tehdyt mahdolliset tekstin muotoilut esim. boldaus, listat tms. häviävät siirrossa mutta tekstit säilyvät. Jos muotoilluilla on ollut merkitystä kysymyksen ymmärrettävyydelle, niin tentaattorin pitää muokata vaihtoehdon tekstiä EXAMin tenttiin sopivaksi.
 • Vaihtoehdon Arviointi → Pisteet
  • Moodlen prosenttiosuus (esim. 33.333%) oletuspisteistä muuttuu siirrossa vaihtoehdon pisteiksi
 • Tunnisteet → Avainsanat
 • Kysymyksen nimi
 • Yleinen palaute
 • Tunnistenumero
 • Sekoita vaihtoehdot (EXAMissa monivalintakysymysten vaihtoehdot sekoitetaan aina kun kysymystä esitetään tenteissä. Moodlessa tämä on erillinen valinta. )
 • Vaihtoehtojen numerointi
 • Vaihtoehdon Palaute
 • Palaute oikeille vastauksille 
 • Kaikille osittain oikeille vastauksille
 • Näytä oikeiden vastausten määrä kun kysymykseen on vastattu
 • Väärille vastauksille 
 • Pistevähennys jokaisesta virheellisestä vastauksesta

Toiminta Moodlessa

Voit Moodlessa valita siirrettäväksi kysymyspankista joko yksittäisen kysymyksen tai tietyn kategorian kaikki kysymykset.

Yksittäisen kysymyksen siirtäminen

 1. Kirjaudu Moodlessa kurssille, jolla olet opettajana.
 2. Mene joko koko kurssin kysymyspankkiin tai jonkin tentin kautta ko. tentin kysymyspankkiin
 3. Varmista, että olet Kysymykset-välilehdellä/sivulla.
 4. Haluamasi kysymyksen kohdalla avaa Muokkaa-valikko ja valitse sieltä "Vie Moodlen XML-muodossa", jolloin selain tallentaa XML-muotoisen tiedoston missä olevat kysymyksen tiedot voidaan sitten siirtää EXAMiin

Valitun kategorian kysymysten siirtäminen

 1. Kirjaudu Moodlessa kurssille, jolla olet opettajana.
 2. Mene joko koko kurssin kysymyspankkiin tai jonkin tentin kautta ko. tentin kysymyspankkiin
 3. Valitse kysymyspankissa Vie (Export) -välilehti/sivu.
 4. Valitse kategoria, jonka kysymykset haluat viedä EXAMiin.
  • Et pysty Vie-välilehdellä valitsemaan mitä valitun kategorian kysymyksiä siirrettään EXAMiin vaan kaikki valitun kategorian kysymykset tulevat siirtymään. Jos haluat valita siirrettäviä kysymyksiä, niin käy ensin Kategoriat-välilehdellä/sivulla luomassa uusi kategoria ja sitten Kysymykset-välilehdellä/sivulla siirtämässä haluamasi kysymykset kategoriaan. Palaa sitten Vie-välilehdelle/sivulle ja valitse kategoria missä kysymykset, jotka haluat siirtää EXAMiin.
 5. Valitse tiedostomuodoksi "Moodle XML-muoto"
 6. Ota valinta pois kohdasta "Kirjoita kategoria tiedostoon" / jätä se valitsematta.
 7. Klikkaa "Vie kysymykset tiedostoon" painiketta, jolloin selain tallentaa valitsemasi kategorian kysymykset XML-tiedostossa koneellesi.

Toiminta EXAMissa

 1. Kirjaudu EXAMiin ja avaa Kysymyspankki
 2. Klikkaa Tuo kysymyksiä Moodlesta -painiketta oikeassa yläkulmassa
 3. Valitse koneeltasi Moodlen XML-muodossa oleva kysymyksen tai kysymyksiä sisältävä XML-tiedosto tuotavaksi EXAMiin
 4. Kun klikkaat Tallenna-painiketta, niin valitsemasi tiedoston kysymykset tulevat näkyviin kysymyspankkiisi. Oikeaan yläkulmaan tulee "Kysymykset tuotu onnistuneesti" ilmoitus onnistuneen tuonnin päätteeksi.

Huomiot ja tiedossa olevat ongelmat

 • Moodle tai EXAM eivät tiedä oletko jo siirtänyt jonkin kysymyksen Moodlesta EXAMiin eli pystyt tuomaan samat kysymykset jo tuomastasi tiedostosta toisen kerran eikä EXAM anna tästä mitään varoitusta tai estä tuontia. Uudelleen tuodun tiedoston kysymykset ilmestyvät kysymyspankkiin uusina kysymyksinä jolloin samasta kysymyksestä voi tulla EXAMiin useampia versioita.
 • Jos olet valinnut Moodlessa kysymyksiä kategoriasta tallentaessasis "Kirjoita kategoria tiedostoon", niin kysymysten vieminen EXAMiin ei onnistu vaikka EXAM ilmoittaisi että kysymysten tuonti tiedostosta onnistui. (todettu v6.2.0-DEV, 14.11.2022).
 • No labels