Pika-arvioinnissa tentaattori antaa suorituksen loppuarvosanan ja mahdollisen palautteen.

Opiskelija on saanut kysymyskohtaisen arvioinnin joko automaattisesti ja/tai tarkastaja on tarkistanut ja arvioinut vastaukset.

1. Valitse tentti, jossa on arvioimattomia suorituksia kuten ohjeistetaan EXAM Tentin arvioiminen ja suoritusten vienti opintorekisteriin -sivulla.

Työpöytä

2. Valitse Suoritukset ja sen alta Arvioitavana olevat tenttivastaukset

Arvioitavana olevat tenttivastaukset

3. Klikkaa vihreä painike Pika-arviointi

Ei välttämättä näy kaikki

Kokonaispisteissä näkyy kaikki sillä hetkellä arvioitujen kysymysten pisteet. Ole tarkkana jos tentissäsi on essee-kysymyksiä.


4. Järjestelmä listaa suoritukset ja tenttien sen hetkiset kokonaispisteet.

5. Tentaattori määrittää suoritukselle arvosanan ja mahdollisen palautteen klikkaamalla Muokkaa-linkkiä.

6. Klikkaa Tallenna arvioinnit -painiketta.


Pika arviointi CSV-tiedostosta

Aloita kuten edellä kohdat 1-4.

1. Klikkaa henkilölistan jälkeen Luo CSV-tiedostopohja arvosanojen tuontia varten -linkkiä. Tiedostossa on apukenttinä opiskelijan tiedot, mutta vain arvosana ja palaute tuodaan.

2. Avaa tiedosto Excelissä ja valitse ensimmäinen sarake painamalla A:ta. Tiedot on eroteltu pilkulla.

3. Järjestä tiedot sarakkeisiin valitsemalla Excelissä Data > Text to Columns

4. Valitse ikkunassa Delimited ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.

5. Määritä tietojen erottelumerkiksi pilkku (comma) ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.

6. Vahvista Finish.

7. Lisää arvosanat grade-sarakkeeseen ja arvio feedback-sarakkeeseen.

8. Tallenna tiedosto csv-tiedostomuotoon.

Jatka

Arviointeja ei tarvtse tehdä yhdellä kertaa. Tallenna tiedosto ja voit jatkaa myöhemmin.

CSV-tiedoston tuonti EXAMiin

1. Aloita kuten edellä kohdat 1-4.

2. Klikkaa opiskelijalistan alla Tuo arvosanat CSV-tiedostosta -linkkiä.

3. Hae tietokoneesta csv-tiedosto, johon on täytetty arvosana ja/tai arviointi.

4. Tallenna arvioinnit.