Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Näillä sivuilla esitetään yleiset ohjeet EXAM-sähköisen tenttipalvelun käytöstä.

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä fyysisessä tilassa valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on juokaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Tilassa on kameravalvonta. 

(warning) Korkeakouluissa voi olla omia ohjeita, joita on syytä ensisijaisesti noudattaa.

Tällä hetkellä on käytössä versio 5.1.

Selainsuositus

Käytä Firefox- tai Chrome -selainta. 

ÄLÄ KÄYTÄ Internet Explorer/Edge.


Tenttiprosessin eteneminen

  1. Opettaja luo tentin EXAM-järjestelmään ja julkistaa sen opiskelijoiden saataville määrätylle ajanjaksolle.
  2. Opiskelija ilmoittautuu EXAM-tenttiin.
  3. Opiskelija varaa EXAM-tenttijärjestelmästä tenttitilan.
  4. Onnistuneesta varauksesta tulee opiskelijalle sähköpostikuittaus opiskelijalle.
  5. Opiskelija käy tenttimässä tentin ja palauttaa sen.
  6. Opettaja saa viestin, että tentti on arvioitavissa.
  7. Opettaja arvioi tentin tenttijärjestelmässä ja lukitsee arvioinnin.
  8. Opiskelija saa mahdollisen palautteen ja arvosanan sähköpostilla.
  9. Jos EXAM on yhdistetty korkeakoulun opiskelujärjestelmään, arvosana siirtyy sinne.

Sisältö