Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

Yleistä arvioinnista

Kannattaa tehdä

Arviointi kannattaa viedä loppuun asti EXAMissa, vaikka kyseessä olisi osasuoritus, koska järjestelmä muistuttaa viikoittain arvioimattomista suorituksista.

Jotta tieto arvioinnista menee opiskelijalle täytyy kaikki suoritustiedot (arvosana, suoritustyyppi, suorituskieli ja opintopisteet) täyttää. Jos opintopisteitä ei ole, merkitse opintopisteet-kohtaan 0 (nolla). Muista lopuksi lukita arviointi.

Saat kerran viikossa (ma klo 7.00) EXAMista yleisistä tenteistä sähköpostiisi viikkokoosteen josta näet, onko tentteihisi ilmoittautunut opiskelijoita ja onko sinulla arvioitavana olevia tenttisuorituksia. Vaihtoehtoisesti kirjautumalla järjestelmään näet aina senhetkisen tilanteen. Henkilökohtaisista tenteistä saat aina sähköpostiisi viestin, kun opiskelija on varannut tenttiajan ja kun tenttivastaus on arvioitavana.

Ohjesääntö määrää

Tarkista korkeakoulusi ohjesäännöstä, kuinka paljon opettajana sinulla on aikaa arvioida tentti.

Tenttivastauksen arvioiminen

1. Kirjaudu EXAM-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

2. Työpöydällä näet listan omista tenteistäsi. Arvioitavat tentit -välilehdellä näet arviointia odottavat tentit. Taulukon sarakkeista näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi (Arvioimatta) ja kuinka monta odottaa loppuarviointia.3. Klikkaa Arvioimatta-sarakkeessa olevaa numeroa. Jos numero on 1 avautuu opiskelijan palauttama tentti suoraan. Muutoin sinulle aukeaa tentin tiedot ja siinä Suoritukset-välilehti.


Arvioitavana olevat tenttivastaukset -kohdasta näet arvioitavat tentit (arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken). Niiden yläpuolella näet myös keskeytetyt tenttisuoritukset ja tenttiin saapumattomat.

Listauksen alapuolella näkyy vielä arvioidut tenttivastaukset (arvosana on annettu, tentaattori voi vielä muuttaa arviointia mutta arvioija ei) ja lukitut tenttisuoritukset (arviointia ei voi enää muuttaa).

4. Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.

5. Arvioi tenttisuoritus.

Tenttivastauksen arviointi -näkymän yläreunasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tenttisuorituksia samaan tenttiin.

Tämän alla ovat tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset. Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi). 

Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään. Sulje palautelaatikko klikkaamalla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti. Palauteikkunan saat piilotettua punaisesta nuolipainikkeesta ja palautettua takaisin näkyviin turkoosista nuolipainikkeesta.

Voit myös lisätä palautteeseen liitteen. Lisää liite -painike aktivoituu, kun olet kirjoittanut ja tallentanut palautetekstin.

6. Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin osasuoritukseksi, suorituskielen ja määritellä opintopisteet. Voit myös valita arvosanaksi Ei arviointia. Tällöin opiskelijaa ei tiedoteta arvioinnista eikä hän myöskään näe saamiaan pisteitä. Kirjallisen palautteen opiskelija voi lukea oman EXAM työpöytänsä suoritukset -välilehdeltä.

7. Tallenna arviointi klikkaamalla Tallenna muutokset -painiketta. Voit jatkaa arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

Voit halutessasi tulostaa  valitut suoritustiedot CSV-tiedostoon tai luoda niistä Excel-raportin.

Kysymyskohtainen arviointi


Kysymyskohtaisessa arvioinnissa voit arvioida vastauksia tenttinäkymän sijasta kysymyksittäin. Tentaattorilla ja Arvioijalla on erilaiset arviointioikeudet yksittäisiin vastauksiin roolin mukaan.

Kysymyskohtaisen arvioinnin saat näkyviin Suoritukset kysymyksittäin -välilehdeltä. Listalla näkyvät kaikki tentissä olevat essee-kysymykset (myös jossain tentin elinkaaren vaiheessa poistetut).  Kysymyksen kohdalla oleva luku kertoo montako vastausta tähän kysymykseen on ja montako niistä on arvioitu. Esim.  kysymykseen kertoo, että  on 4 vastausta, joista 3 on arvioitu. Vihreä väri  kysymyksen edessä kertoo, että kaikki kysymykset on jo arvioitu.

  • Näkymässä voit valita arvioinnin kohteeksi haluamasi kysymykset. Kysymysten valinnan jälkeen klikkaa "Arvioi valitut" -painiketta.
  • Kysymyksen arvioinnin tila voi olla Arvioitu, Arvioimatta, Lukittu.

  • Arvioimattomat-tilassa oleviin kysymyksiin Tentaattori ja Arvioija pääsevät tekemään arvioinnin.
  • Arvioidut-tilassa olevien kysymysten arviointia pääsee muokkaamaan Tentaattori sekä Arvioija, jos tentille ei ole annettu arvosanaa. Kun tenttiin on merkitty arvosana (tila on Arvioitu), kysymyksen arviointia voi muuttaa vain Tentaattori.
  • Lukitut-välilehdelle olevien kysymysten arviointia ei pääse muokkaamaan, koska kyseinen vastaus on tentissä, joka arviointi on Lukittu.

Kysymyksen arvioinnin (pisteiden syöttämisen) jälkeen voit siirtää kysymyksen Arvioidut-tilaan ja tieto päivittyy myös Kysymysvirran kokonaistilanteeseen. Kun kaikki kyseisen kysymyksen vastaukset on arvioitu, siirtyy kysymys Kysymysvirrassa Valmiit-tilaan.

HUOM Jos peruskysymys on muuttunut sen jälkeen kun opiskelija on sen suorittanut, tulee siitä huomioruutu vastauksen yhteydessä (eli kysymys ei ole aivan sama kuin sivun yläreunan kysymys).

Oikeassa reunassa Kysymysvirta-listassa näkyvät kysymykset, jotka ovat sillä hetkellä valittu arvioinnin kohteeksi sekä niiden tilat arvioinnin, esim. 5/7 on 5 tehtävää arvioimatta. Listasta voit valita kysymykset arviointinäkymään.

Tentaattorina pääset antamaa arvosanan ja lukitsemaan tentin arvioinnin vain tenttikohtaisessa näkymässä:

- Merkitse tentin arvosana ja tallenna muutokset, jonka voit vielä muuttaa ennen tentin arviointia. Tentti, johon on merkitty arvosana, mutta ei lukittu, siirtyy Arvioidut tenttivastaukset -listaan.

- Kun tentin arviointi on valmis, lukitse arviointi valitsemalla: Lukitse arviointi. (ks. alla oleva ohje)

Arvioinnin lukitseminen

8. Jos arviointi on valmis (ja kaikki suoritustiedot täytetty), klikkaa lopuksi:  Lukitse arviointi (tenttivastauksen arvioinnin näkymässä) tai Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa (Suoritukset-näkymässä).

EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella.  Arvioitu tenttivastaus siirtyy tällöin lukitut tenttisuoritukset -kohtaan ja opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.

HUOM Lukitse arvioinnit myös automaattiarvioitavissa tenteissä, jotta arvioinnit eivät jää keskeneräisiksi järjestelmään ja opiskelijalle lähtee viesti arvioinnin valmistumisesta kuten normaaliprosessissa.

Korkeakoulukohtainen asia

Tarkista korkeakoulustasi siirtyykö EXAM-järjestelmästä arvosana suoraan opintorekisteriin vai pitääkö arviointi viedä itse.


Arkistoi tarvittaessa

Arkistointi

Arvioidut tenttivastaukset/lukitut tenttisuoritukset löytyvät EXAMissa korkeakoulusi määrittämän ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat eli ne poistetaan järjestelmästä. 

  • Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit ajoissa talteen.

9. Jos haluat arkistoida tenttivastaukset itse, mene tenttisi perustietoihin ja Suoritukset-välilehdelle. Valitse haluamasi suoritukset ja klikkaa vihreätä painiketta: Arkistoi valitut suoritustiedot.

2 Comments

  1. Unknown User (helsal@utu.fi)

    Lisäsin ohjepohjaa kysymyskohtaisesta arvioinnista, Tämä on vielä osittain kesken (kysymysvirran ilmoittamat arvioitujen tehtävien määrä asia). Muokatkaa tarpeen mukaan

  2. EXAM tentin arvioiminen -ohjeet  (versioon 5) on päivitty 25.2.2019.