Suorituksen arvioiminen

Arvioitavien suoritusten haku

1. Kirjaudu EXAM-järjestelmään omilla tunnuksillasi. 

2. Pääset tarkastelemaan arvioimattomia suorituksia työpöydältä. Aktiiviset tentit-välilehdeltä näet tentit, joihin on tullut arvioitavia suorituksia (Kuva 2). Arvioitavat tentit-välilehdeltä näet arviointia odottavat tentit tenteistä, jotka eivät ole enää aktiivisia (Kuva 1). "Arvioimatta"-sarakkeesta näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi ja kuinka monta odottaa loppuarviointia.

3. Klikkaa Arvioimatta-sarakkeessa olevaa numeroa (Kuva 1 ja 2). 


Kuva 1 Arvioitavat tentit työpöydällä


Kuva 2 Aktiiviset tentit työpöydällä


Tentin suoritustietojen tarkastelu

4. Siirry tentin suoritustietoihin (Kuva 3):

Arvioitavana olevat tenttivastaukset -kohdasta näet arvioitavat tentit eli tentit, joiden arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken. 

Arvioidut tenttivastaukset -kohdasta näet tentit, joihin arvosana on tallennettu, mutta tentaattori voi vielä muuttaa arviointia. Tentin arviointia ei siis ole vielä lukittu. (HUOM! Ainoastaan tentaattori voi muuttaa arviointia, ei arvioijaksi merkitty henkilö). 

Lukitut tenttisuoritukset -kohdasta näet lukitut arvioinnit eli arvioinnit, joita ei voi enää muuttaa.


5. Pääset arvioimaan opiskelijan suoritusta klikkaamalla opiskelijan nimeä (Kuva 3).


Kuva 3 Arvioitavana olevat tenttivastaukset

Suorituksen arviointi

6. Arvioi tenttisuoritus:

  • Tenttivastauksen arviointi -näkymän yläreunasta näet opiskelijan nimen, tentin varaus-kohdasta opiskelijan suorituksen ajankohdan sekä keston, tenttitilan nimen jossa opiskelija suoritti tentin ja tiedot, mikäli opiskelilja on suorittanut tentin jo aiemmin. 
  • Tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset esitetään Examissa osioittain. Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi). 
  • Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan palaute opiskelijalle-kenttään. Palaute tallentuu automaattisesti. Voit myös lisätä palautteeseen liitteen. Lisää liite -painike aktivoituu, kun olet kirjoittanut ja tallentanut palautetekstin. Jos haluat palautelaatikon pois näkyvistä, klikkaa punaista nuolta "Palaute opiskelijalle" -tekstin vieressä. Kun piilotat laatikon, nuoli muuttuu turkoosiksi ja voit sitä painamalla asettaa palautelaatikon taas sinulle näkyväksi.


→ 


6. Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin, suorituskielen ja määritellä opintopisteet. Voit myös valita arvosanaksi Ei arviointia. Tällöin opiskelijaa ei tiedoteta arvioinnista eikä hän myöskään näe saamiaan pisteitä. Kirjallisen palautteen opiskelija voi lukea oman EXAM työpöytänsä suoritukset -välilehdeltä.

7. Tallenna arviointi klikkaamalla "Tallenna muutokset" -painiketta. Jos tallennat, voit jatkaa arvioinnin loppuun saakka myöhemmin. Lukitse arviointi painamalla "Tallenna ja lukitse" -painiketta (Kuva 5).


Voit halutessasi tulostaa  valitut suoritustiedot CSV-tiedostoon tai luoda niistä Excel-raportin.


Kuva 4 Tenttivastauksen arviointiKuva 5 Tallentaminen ja lukitseminen


Arvioinnin lukitseminen

Jos arviointi on valmis (ja kaikki suoritustiedot täytetty), klikkaa lopuksi Tallenna ja lukitse.

EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella.  Arvioitu tenttivastaus siirtyy tällöin "lukitut tenttisuoritukset" -kohtaan ja opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.

HUOM Lukitse arvioinnit myös automaattiarvioitavissa tenteissä, jotta arvioinnit eivät jää keskeneräisiksi järjestelmään ja opiskelijalle lähtee viesti arvioinnin valmistumisesta kuten normaaliprosessissa.


Korkeakoulukohtainen asia

Tarkista korkeakoulustasi siirtyykö EXAM-järjestelmästä arvosana suoraan opintorekisteriin vai pitääkö arviointi viedä itse.


Kuva 6 Lukitut tenttisuoritukset


Arkistointi


Arkistointi

Arvioidut tenttivastaukset/lukitut tenttisuoritukset löytyvät EXAMissa korkeakoulusi määrittämän ajan. Tämän jälkeen vastaukset arkistoituvat eli ne poistetaan järjestelmästä. 

  • Mikäli tarvitset vastauksia ja arvosanatietoja tämän jälkeen, ota vastaukset ja arvioinnit ajoissa talteen.


  •  Jos haluat arkistoida tenttivastaukset itse, mene tenttisi perustietoihin ja Suoritukset-välilehdelle. Valitse haluamasi suoritukset ja klikkaa vihreätä painiketta: Arkistoi valitut suoritustiedot.
  • No labels