Sisältö

1. Kirjaudu tuetulla selaimella korkeakoulusi EXAM-järjestelmään korkeakoulusi tunnuksilla.

2. Valitse rooliksi Tentaattori, jos järjestelmä pyytää valitsemaan käyttäjäroolin. Jos Tentaattori-roolia ei näy tai se ei avaudu oletuksena, ota yhteyttä korkeakoulusi tukipalveluun.

Luo tentti

3. Klikkaa työpöydän oikeasta ylälaidasta Uusi tentti -painiketta.

4. Valitse Tentin tyyppi alavetovalikosta.

Tentit tyypit luettelona. 

Korkeakoulukohtaisuus

Kaikki tenttityypit eivät ehkä ole käytettävissä korkeakoulussasi.

5. Täydennä tentin Perustiedot:

 • Hae opintojakso, johon tentti kuuluu joko opintojakson koodilla tai nimellä.
  • Jos EXAM-järjestelmä on kytketty korkeakoulun käyttämään opintohallinnon järjestelmään, opintojakson laajuus ja arvosteluasteikko -tiedot siirtyvät EXAMiin.
   Ensimmäisen kerran haettaessa tiedot opintohallinnon järjestelmästä, tulee käyttää opintojakson koodia.
 • Nimeä tentti 
  • Opintojakson koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
  • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
 • Valitse tentin kieli, joka/jotka näytetään opiskelijalle.
  • HUOM! Valinta ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
  • Voit valita useamman kielen.
  • Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

Tallenna tiedot. Tentti on automaattisesti luonnos-tilassa

6. Täydennä tentin Arviointitiedot:

Tentin arviointinäkymä

 • Valitse Suoritustyyppi. Kokonaissuoritus on automaattisesti valittuna.
 • Arvosana-asteikko määräytyy tentin perustiedoista. 

Asennus vaikuttaa

Arvosteluasteikossa on vaihtoehtoja vain jos korkeakoulun asennuksessa on mahdollistettu arvosteluasteikon vaihto!

 • Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioijia (arvioija ei voi lukita arviointia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään ja hänellä tulee olla tentaattorin oikeudet.

7. Täydennä tentin erityisvaatimukset tenttikoneille ja lisää mahdollinen liite.

 • Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot ovat korkeakoulu- sekä tila- ja konekohtaisia.
  • Valinta vaikuttaa tilojen ja tietokoneiden valikoitumiseen opiskelijalle.
  • Valinta varmistaa, että opiskelijalla on varattavissaan tentin suorittamiseen tarvittavat resurssit.
 • Lataa tentin liite
  • Voit ladata vain yhden liitteen. Liite voi olla myös ZIP-paketti, jolloin siihen voi pakata useampia tiedostoja. Tarkista onko tenttikoneessa ZIP-tiedostojen aukaisumahdollisuutta.
  • Liitetiedostojen avaaminen tenttitilanteessa vaatii, että tarvittava ohjelmisto on asennettu tenttitilan tietokoneelle. 
  • Tarkista liitteen koko, sillä se määritellään korkeakoulukohtaisesti.  

8. Täydennä ohjeistus

 • Tentin aikana näkyväksi ohjeistukseksi opiskelijalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysymykseen tentissä tulee vastata tai muistutus, että liitteet tulee liittää suoritukseen tentin aikana.
 • Tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen opiskelijalle voi kirjoittaa muun muassa, kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille) tai muita hyödyllisiä muistutuksia (esim. turhien tenttivarausten poistaminen).
 • Teksti näkyy ilman muotoilua.

Tallenna muutokset ja siirry Kysymykset-kohdasta lisäämään tenttiin kysymykset. 

Lisää kysymykset

9. Lisää kysymyksetKysymysten lisäys

Määritä tentin julkaisemiseen liittyvät asetukset

10. Täydennä tentin julkaisemiseen liittyvät tiedot Julkaise-välilehdellä:

Tentin julkaisemiseen liittyvät tiedot

 • Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
  • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, vain ylläpitäjä voi lyhentää tenttiperiodia.
  • Tarkista, että tenttiperiodi vastaa opetustapahtuman kesto korkeakoulun opintohallinnon järjestelmässä.
 • Tentin kestossa on eri vaihtoehtoja, jotka määritellään korkeakoulun EXAM-järjestelmän asennuksessa.
  • Tenttiaika alkaa varauksen alussa.
  • Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa. Puuttuvat minuutit on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.Jos tenttiin on varauksia, tentin kestoa ei voi muuttaa, koska se sekoittaisi varauskalenterin.

 • Määrittele suorituskertojen enimmäismäärä. Eli, montako kertaa tenttiä voi suorittaa ennen arviointia. Oletuksena on yksi kerta.
  • Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uudelleen.
  • Jos opiskelija ei saavu tenttiin varaamanaan aikana eikä peruuta tenttivarausta, suoritus lasketaan määrään.
  • Jos opiskelija keskeyttää tentin, suoritus lasketaan määrään.
  • Peruuttamatta jätetyt ja keskeytetyt suorituskerrat tentaattori voi vapauttaa opiskelijalle. Ohje vapauttamiseen.

Esikatsele tentti

11. Esikatsele tentti huolellisesti.

 • Esikatselu vastaa pitkälle opiskelijan tenttinäkymää.
 • Varsinaisessa tentissä on lisäksi jäljellä olevaa tenttiaikaa näyttävä kello ja painikkeet tentin palauttamiseen ja keskeyttämiseen.

Julkaise tentti 

12. Julkaise tentti klikkaamalla Tallenna ja julkaise -painiketta. Tentti tulee julkaisun jälkeen opiskelijoiden varattavaksi.

 • Tiedota opiskelijaa tientistä korkeakoulusi ohjeiden mukaan. Voit lähettää opiskelijoille ilmoittautumislinkin (Julkaisu-sivun alalaidasta) ja opiskelija pääsee suoraan varaamaan itselleen tenttitilaa.

Lisäohjeet

Tenttityyppiset ohjeet

Tarkista myös tenttityypistä johtuvat asetukset.

 • No labels

1 Comment

 1. "Jos opiskelija ei saavu tenttiin varaamanaan aikana eikä peruuta tenttivarausta, suoritus lasketaan määrään." Tämä ei tainnut enää pitää paikkaansa?