Esseekysymyksessä tenttijä voi kirjoittaa vastauksen tekstieditorilla ja lisätä siihen tarvittaessa liitetiedoston.

Kysymyksen luonti

 • Valitse kysymyksen tyypiksi: Esseekysymys.

Kysymyksen perustiedot

Kuvassa kysymystyypin valitseminen pudotusvalikosta

 • Lisää kysymysteksti. Voit muotoilla tekstiä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla. Tenttikysymykseen ei voi upottaa kuvaa, vaan se tulee lisätä liitetiedostona.

Kuvassa kysymystekstin tekstieditori

Kysymyksen arviointiasetukset

 • Voit määritellä vastaukselle suosituspituuden sanoina. Huom. Suosituspituus näkyy opiskelijalle vain suosituksena. Opiskelija voi kuitenkin kirjoittaa vastaukseensa enemmänkin sanoja.
 • Arviointiasteikoksi voit valita joko Pisteet tai Hyväksytty / Hylätty. Jos valitset pisteet, määrittele Maksimipisteet -kohtaan ko. kysymyksen maksimipistemäärä (voit käyttää myös desimaalilukua, käytä desimaalierottimena pistettä, esim. 1.5).

Kysymyksen lisätiedot

 • Voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja he voivat muokata kysymystä). Etsi käyttäjä jonka haluat lisätä kysymyksen omistajaksi ja klikkaa Lisää-painiketta. Kysymyksen omistajalla on täydet oikeudet muokata kysymystä, myös jos se on toisen omistajan tenteissä.
 • Voit lisätä kysymykseen liitetiedoston, jonka opiskelija saa auki tentissä. Huom! Lisää liite pdf, Word- tai kuvaformaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima). Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • Voit kirjoittaa kysymykseen liittyvän ohjeistuksen, joka näkyy opiskelijalle tentin aikana.
 • Voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin arviointia varten, tietoja ei näytetä opiskelijalle).
 • Voit lisätä avainsanoja, joiden avulla voi kategorisoida kysymyksiä ja löytää ne helpommin kysymyspankista.

Kuvassa essee-kysymyksen lisätietoasetukset

Kysymyksen tallentaminen

Lopuksi Tallenna kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Esseekysymyksen arviointi tentissä

Alla on näkymä esseekysymyksen arviointinäkymästä. 

 • Ensimmäisenä näet kysymyksen ja siihen mahdollisesti kirjoittamasi vastausohjeen.
 • Seuraavana on opiskelijan kirjoittama vastaus.
 • Pisteet -kohdassa näet tenttiin määrittelemäsi arviointiasteikon ja sen alla olevaan kenttään voit kirjoittaa vastauksen pisteet (positiivinen luku, myös desimaalit pisteillä käyvät esim. 30.5).
 • Näet opiskelijan vastauksen pituuden sekä sanoina että merkkeinä sekä määrittelemäsi suosituspituuden.
 • Voit kirjoittaa opiskelijalle palautetta Palaute opiskelijalle -kenttään (jos tekstieditori ei näy, klikkaa Palaute opiskelijalle -sanan edessä olevaa vihreää nuolta). Voit lisätä palautteeseen myös liitteen Lisää liite -painikkeella. Muista tallentaa myös palaute.
 • Voit arvioida esseet myös kysymyskohtaisesti. Katso ohjeet sivulta: EXAM Kysymyskohtainen arviointi.


Kuvassa essee-kysymyksen arviointi