Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Monivalintakysymyksessä (monta oikein) voi opiskelija valita annetuista vastausvaihtoehdoista useamman oikean vastauksen.

 • Valitse kysymyksen tyypiksi Monivalintakysymys (monta oikein)


 • Lisää kysymysteksti -kenttään kysymys. Voit muotoilla tekstiä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.

 • "Lisää uusi vastausvaihtoehto" klikkaamalla voit kirjoittaa vastausvaihtoehdot yksi kerrallaan niille varattuun kenttään sekä antamalla kullekin vastausvaihtoehdolle pisteet, jotka voivat tässä tapauksessa olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja (käytä pistettä).
 • Vastausvaihtoehtojen alla näet ko. kysymyksestä saatavan maksimipistemäärän, joka ei voi mennä miinuksille. Pisteet ovat vähintään 0 (nolla).  Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja he voivat muokata kysymystä). Kysymyksen omistajalla on täydet oikeudet muokata kysymystä myös jos se on toisen omistajan tenteissä.
 • voit lisästä kysymykseen liitetiedoston, jonka opiskelija saa auki tentissä Huom! Lisää liite pdf, Word- tai kuvaformaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima). Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymykseen liittyvän ohjeistuksen, joka näkyy opiskelijalle tentin aikana.
 • voit lisätä avainsanoja, joiden avulla voi kategorisoida kysymyksiä ja löytää ne helpommin kysymyspankista.Lopuksi "Tallenna" kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.


Monivalinta (monta oikein) arviointi tentissä

Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä

 • ensimmäisenä näet kysymyksen sekä oikealla opiskelijan vastauksestaan saaman pistemäärän
 • sen jälkeen näet vastausvaihtoehdot sekä vihrein raamein merkittynä opiskelijan oikeat vastaukset ja punaisin raamein väärät vastaukset
 • kunkin vastausvaihtoehdon jälkeen on opiskelijan ko. vastausvaihtoehdosta saama pistemäärä.
 • mikäli olet määritellyt vastausvaihtoehdolle miinus -merkkisen arvosanan, näkyy se pisteissä punaisella merkittynä
 • jos kysymyksen yhteispistemäärä on miinus-merkkinen, antaa Exam pistemääräksi 0.


Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut vihrein raamein merkityt vaihtoehtdot, joista hän on saanut kustakin 1 pisteen. Opiskelijan pistemäärä tästä vastauksesta on siis 3/3.


Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut vihrein raamein merkitys vaihtoehdot. Kahdesta niistä hän on saanut 1 pisteen ja yhdestä 0 pistettä. Miinus -pisteisiä vaihtoehtoja opiskelija ei ole valinnut. Opiskelijan
pistemäärä vastauksesta on näin ollen 2/2.Esimerkki 3. Opiskelija on valinnut 1 oikean vastauksen (vihrein raamein merkityn), josta saa 1 pisteen. Sen lisäksi hän on valinnut 2 väärää vastausta (punaisin raamein merkityt), joista kummastakin menee 1 miinus-piste.
Opiskelijan pistemäärä vastauksesta on 0/2, koska vastauksen pistemäärä ei voi mennä miinukselle.