Monivalinta (yksi oikein) -kysymyksessä opiskelijalla on mahdollisuus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto

 • Valitse kysymyksen tyypiksi Monivalintakysymys (yksi oikein)


 • Lisää kysymystekstikenttään kysymys. Voit muotoilla tekstiä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.


 • Lisää uusi vastausvaihtoehto ja kirjoita vastausvaihtoehto sille varattuun kenttään. • Lisää uusi vastausvaihtoehto, voit lisätä muita vastausvaihtoehtoja. Merkitse oikea vaihtoehto, jolloin sen ympärille ilmestyy vihreä reunaviiva. Vastausvaihtoehdon voit myös poistaa.
 • Lopuksi merkitse ko. kysymyksen oikean vastauksen maksimipisteet. Huom. Monivalintakysymys (yksi oikein) -kysymyksessä ei ole mahdollista antaa miinusmerkkisiä pisteitä.


Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja he voivat muokata kysymystä). Kysymyksen omistajalla on täydet oikeudet muokata kysymystä, myös jos se on toisen omistajan tenteissä.
 • voit lisästä kysymykseen liitetiedoston, jonka opiskelija saa auki tentissä. Huom! Lisää liite pdf, Word- tai kuvaformaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima). Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.
 • voit kirjoittaa kysymykseen liittyvän ohjeistuksen, joka näkyy opiskelijalle tentin aikana.
 • voit lisätä avainsanoja, joiden avulla voi kategorisoida kysymyksiä ja löytää ne helpommin kysymyspankista.Lopuksi Tallenna kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.


Monivalinta (yksi oikein) arviointi tentissä

Exam arvioi monivalintakysymykset automaattisesti.

Tentin arviointinäkymässä:

 • opiskelijan oikea vastaus on merkitty virhein raamein
 • opiskelijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein ja oikea vastaus merkittynä vihreällä

Esimerkki 1. Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut pistemääräksi 1/1.


Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut pistemääräksi 0/5.