Tentin tekeminen ja hallinta

Miksi en voi kohdentaa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle? Opiskelijan nimeä ei löydy Examista.

Opiskelijan tulee olla kirjautunut Examiin ainakin kerran, jotta hänelle voidaan kohdentaa henkilökohtainen tentti.

Miten henkilökohtainen tentti toimii jos opiskelija ei saavu paikalle? Voinko vapauttaa no-show:n tai pidentää henkilökohtaisen tentin tenttiperiodia?

Henkilökohtainen tentti on kertakäyttöinen. Henkilökohtaiseen tenttiin ilmoittaudutaan valmiin Ilmoittautumisen kautta opiskelijan Työpöydältä. Ilmoittautuminen ilmestyy opiskelijan Työpöydälle opettajan julkaistessa henkilökohtaisen tentin ja samalla siitä lähtee sähköpostiviesti opiskelijalle. Ilmoittautuminen palaa näkyviin myös opettajan jatkaessa päättynyt tenttiperiodia. Ilmoittautuminen poistuu opiskelijan Työpöydältä, kun a) se on suoritettu, b) suoritus on keskeytetty, c) varattuun tenttiin ei ole saavuttu tai d) tenttiperiodi on päättynyt. Jos tenttiin on tarpeen jossakin a) - c) tapauksista saada uusi suoritusmahdollisuus, tulee luoda uusi tentti (esim. kopioimalla vanha uuden pohjaksi). D) kohdan tapahtuessa, opettaja voi pidentää tenttiperiodia ja tentti/kypsyysnäyte palaa uudelleen varattavaksi.

No-show:ta henkilökohtaisessa tentissä ei siis voi vapauttaa (adminille näkyy virheellisesti tenttikerran vapautus, mutta toimintoa ei ole). Tenttiperiodia voi pidentää. 

Voiko opintopistemäärää muuttaa?

Korkeakoulukohtaisissa asetuksissa määritellään voiko tentin opintopistemäärää muuttaa tentin luomisvaiheessa. 
Opintopistemäärän voi muuttaa suorituksen arviointivaiheessa. 

Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä EXAMissa. Mitä tehdä?

Tarkista EXAMista, että 1) kyseiselle opintojaksolle on luotu tentti, 2) tentti on julkinen ja 3) tenttiperiodi on voimassa.

Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?

EXAM laskee perumattoman tenttikerran (No-show) suorituskerraksi. Voit vapauttaa yksittäisen opiskelijan suorituskerran.

Tentin asetuksissa voit tarvittaessa korottaa suorituskertojen määrää (suorituskerroiksi lasketaan  ”no-show” -kertojen lisäksi myös keskeytetyt tentit ja arvioimattomat tenttisuoritukset). Tenttisuorituksen arviointi nollaa suorituskerrat, eli tämän jälkeen opiskelija pääsee tarvittaessa uusimaan tenttinsä ilman tenttikerran vapautusta.

Oletusasetuksena sallittujen suorituskertojen määrä ennen arviointia on 1.

Miten saan tehtyä tentin useammalla kielellä?

Vaihtoehtoja on kaksi:

a) Voit tehdä samaan tenttiin useammalla kielellä kysymykset. Lisää ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentittävillä kielillä.

b) Voit tehdä eri kielille erilliset tentit ja erilliset kysymykset.

Voinko muokata julkaistua tenttiä?

Tentin muokkaus-mahdollisuudet riippuvat siitä, onko tentiin tullut varauksia tai suorituksia vai ei.
Jos varauksia tai suorituksia ei ole vielä tullut tenttiin, voit muokata tenttiä melko rajattomasti (tenttiajan, tenttiperiodin, kysymysten jne. muokkaus on mahdollinen).
Jos tenttiin on tullut suorituksia, sisältöä voi muokata, mutta ne vaikuttavat vain tuleviin tentteihin. 
Jos tenttiin on varauksia, niin joitakin muokkauksia pystyy tekemään, mutta esimerkiksi tentin kestoa ei voi muuttaa. 

Miten voin poistaa tentin?

Tentin poistaminen riippuu siitä onko tenttiin voimassaolevia varauksia ja/tai suorituksia:

a) Jos tenttiin on varauksia, admin poistaa tenttiin tehdyt varaukset ja informoi kyseisiä opiskelijoita. Tämän jälkeen admin tai opettaja voi joko vaihtaa tentin keston päättymään samalle päivälle tai deletoida tentin

b) Jos tenttiin on suorituksia, tentin poistaminen ei onnistu, mutta sen tenttiperiodin keston voi muuttaa päättymään samalle päivälle.

Huom! Admin voi lyhentää tenttiaikaa vaikka siihen on varauksia.

Suoritusten arviointi

Voinko arvioida suoritukset Excelissä?

Voit viedä arvioimattomat suoritukset csv-tiedoston avulla Exceliin.

Miksi minun pitäisi arvioida tenttisuoritukset EXAMissa?

EXAM on samalla tulosten virallinen tallennuspaikka ja jos integraatio opintohallinnon järjestelmään on kytketty, suoritukset siirtyvät sinne.

Milloin tenttisuoritus arkistoidaan? 

Opettajan toimesta Lukitun suorituksen voi siirtää Arkistoon Tenttisuoritukset sivulla. Admin ei voi tehdä tätä.

Lukittu, Keskeytetty tai Arkistoitu -tilassa olevalta tenttisuoritus poistuu näkyvistä käyttöliittymältä kohdassa 1. asetetun ajan jälkeen eikä suoritusta enää voi yhdistää suorittajaan.
Teknisesti tarkoittaa, että rajapinnan kautta ei enää saa ulos kyseistä suoritusta mitenkään, sillä vastaava exam_record- ja exam_score-tietue poistetaan tietokannasta kokonaan.

Miten pitkään arkistoitu suoritus näkyy?

Asennusvaiheessa määritellään asetustiedossa yksi talokohtainen arkistointiaika suoritusten näkyvyydelle. Oletusarvo tälle on 6 kk. Tarkista korkeakoulussasi käyttöön otettu aika

Voinko ladata tulokset Excel-tiedostoksi?

Voit. Mene tentin Suoritukset-välilehdelle. Valitse Lukitut suoritukset-listasta opiskelijat ja klikkaa Luo valituista suoritustiedoista raportti Excel-tiedostona.

Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Korkeakoulun asennuksesta riippuu, menevätkö suoritukset suoraan opintohallinnon järjestelmään. Tarkista tilanne omasta korkeakoulustasi. Lukituista tenttisuorituksista saa Excel-tiedoston, jossa on rekisteröintiin vaadittavat tiedot.   • No labels