In English

Luottamusverkosto | Tekninen dokumentaatio | Yhteystiedot

 

 

 

Joulukuusta 2023  lähtien REFEDS Sirtfi v2 on tuettuna Hakan jäsenille ja kumppaneille. Sirtfin avulla kotiorganisaatiot ja palvelut voivat osoittaa Sirtfi-vaatimuksenmukaisuuden eduGAIN-luottamusverkostossa. Suosittelemme kaikkia kotiorganisaatioita ja palveluita suorittamaan Sirtfi-itsearvioinnin. EduGAINissa on jo palveluita, jotka edellyttävät Sirtfi-vaatimuksenmukaisuuden osoittamista eduGAIN-metadatassa.…
Kesä-elokuun 2023 aikana Haka-metadata pyritään julkaisemaan seuraavasti. Operaattori voi muuttaa julkaisupäivää julkaisuviikolla tarvittaessa. Viikko Haka-metadatan julkaisu 23 Haka-metadatan julkaisu 7.6. 24 Haka-metadatan julkaisu 14.6. 25 Haka-metadataa ei julkaista 26 Haka-metadatan julkaisu 28.6. 27 Haka-metadataa ei julkaista 28 Haka-metadatan julkaisu 12.7.  29 Haka-metadataa ei julkaista 30 Haka-metadatan julkaisu 26.7.  31 Haka-metadataa ei julkaista 32 Haka-metadatan julkaisu 9.8. 
FunetEduPerson-skeeman version 2.5 tuli voimaan Haka-teknisen ryhmän päätöksellä 1.9.2022. Muutokset edelliseen versioon (2.4) löydät täältä: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPerson-skeema https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPerson-skeema
Kesä-heinäkuun 2022 aikana Haka-metadata pyritään julkaisemaan seuraavasti. Operaattori voi muuttaa julkaisupäivää julkaisuviikolla tarvittaessa. Viikko Haka-metadatan julkaisu 24 Haka-metadatan julkaisu 16.6. 25 Haka-metadataa ei julkaista 26 Haka-metadatan julkaisu 29.6 27 Haka-metadataa ei julkaista 28 Haka-metadatan julkaisu 13.7.  29 Haka-metadataa ei julkaista 30 Haka-metadatan julkaisu 27.7. 
Kesäkuun 2022 alusta lähtien REFEDS Sirtfi on tuettuna Hakan jäsenille ja kumppaneille. Sirtfin avulla kotiorganisaatiot ja palvelut voivat osoittaa Sirtfi-vaatimuksenmukaisuuden eduGAIN-luottamusverkostossa. Suosittelemme kaikkia kotiorganisaatioita ja palveluita suorittamaan Sirtfi-itsearvioinnin. EduGAINissa on jo palveluita, jotka edellyttävät Sirtfi-vaatimuksenmukaisuuden osoittamista eduGAIN-metadatassa.…
Vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi metadata julkaistaan normaalitilannetta harvemmin, kahden viikon välein keskiviikkoisin (parittomina viikkoina). Mikäli on tarvetta jollekin tietylle päivällä saada metadataa julkaistua, on asiasta oltava yhteydessä hyvissä ajoin Hakan helpdeskiin (haka@csc.fi), jotta voidaan selvittää mahdollisuuksia julkaisuun. 

 

 

  • No labels