Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataIn English

Search

Luottamusverkosto | Tekninen dokumentaatio | Yhteystiedot

 

 

 

AM-verkosto sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan (IdM/IAM) kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Syyskuun tapaamisessa aiheina mm. SisuID-tilannekatsaus ja IAM-ratkaisujen vertailu. Käydään myös keskustelua Hakan ensitunnistuksen tasosta ja LoA:sta. Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtumasivulta: https://www.csc.fi/web/training/-/iam-verkoston-tapaami-10 https://www.csc.fi/web/training/-/iam-verkoston-tapaami-10
Tervetuloa OpenID Connect -koulutukseen! Kurssilla tututustaan OpenID Connect protokollaan toimintaan ja käyttöön. Tarkoituksena on saada yleiskuva protokollasta sekä valmiudet ottaa käyttöön OpenID Connect -protokolla organisaatiossa. Esimerkkitoteutuksena käytetään Hakassa suosittua Shibboleth IdP -ohjelmistoa. Kurssilla toteutetaan myös esimerkkisovellus, joka kytketään Shibboleth OpenID Connect -tunnistuspalvelimeen. Katso ohelma ja ilmoittaudu mukaan täällä: OpenId Connect 2019 https://www.…
Haka-operaattori on irtisanonut kaikki Hakan jäsen- ja kumppanuussopimukset 25.4.2019. Nyt irtisanotut sopimukset ovat voimassa vielä 15.11.2019 saakka ja uudet korvaavat sopimukset allekirjoitetaan syksyn 2019 aikana. Haka-organisaatioiden Haka-hallinnolliset henkilöt ovat saaneet tänään irtisanomistiedotteen sähköpostitse. Haka-luottamusverkoston tekniseen toimintaan tai sen palveluihin irtisanomisajalla ei ole vaikutusta. Asiaan liittyvä UKK: https://wiki.eduuni.fi/x/ZwJLBg https://wiki.…
IAM-verkosto sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan (IdM/IAM) kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Kaksipäiväisessä huhtikuun tapaamisessa aiheina mm. korkeakoulujen IAM-tilannekatsauksia, IAM-verkoston toimintaan liittyviä asioita, MFA- ja OIDC-asioita, sekä sähköinen allekirjoittaminen. Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtumasivulta: https://www.csc.fi/web/training/events/-/asset_publisher/zFHIiu8WuSnT/content/iam-verkoston-tapaamin-9
IAM-verkosto sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan (IdM/IAM) kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa on ohjelmassa IAM/IdM-tilannekatsausten(Aalto, Tampere3) lisäksi IAM-verkoston ohjausryhmän kokoonpanon valitseminen, sekä verkoston vuoden 2019 tapaamisten paikkakunnista ja aikatauluista päättäminen. Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtumasivulta: https://www.csc.fi/web/training/-/iam-verkoston-tapaamin-8 https://www.csc.…
OpenID Connect (OIDC) on tullut viime vuosina suosituksi kertakirjautumisessa web- ja natiivi-sovelluksissa. Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen erittäin kattavassa Haka-verkostossa Shibboleth on ollut eniten käytetty SAML2-tuote. Nyt Géant 4-2 projektissa on tuotettu Shibboleth IdP:lle liitännäinen, jolla Hakasta tutulle tunnistuspalvelimelle saadaan lisättyä tuki loppukäyttäjille kirjautua myös OIDC-yhteyskäytäntöön tukeutuviin palveluihin.…

 

 

  • No labels