Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Haka-operaattori on irtisanonut kaikki Hakan jäsen- ja kumppanuussopimukset 25.4.2019. Nyt irtisanotut sopimukset ovat voimassa vielä 15.11.2019 saakka ja uudet korvaavat sopimukset allekirjoitetaan syksyn 2019 aikana. Haka-organisaatioiden Haka-hallinnolliset henkilöt ovat saaneet tänään irtisanomistiedotteen sähköpostitse. Haka-luottamusverkoston tekniseen toimintaan tai sen palveluihin irtisanomisajalla ei ole vaikutusta.

Asiaan liittyvä UKK: https://wiki.eduuni.fi/x/ZwJLBg


Reforming of Haka Identity Federation Service Agreement during 2019

The Haka operator has terminated all Haka membership and partnership Service Agreements on 25th of April 2019. The terminated agreements will remain valid until 15th of November 2019 and the new substitutive agreements will be signed during autumn 2019. The administrative contact persons of Haka organizations have received a termination notice today via e-mail. The period of notice has no effect on the technical operation of the Haka federation or the services within it.

Related FAQ: https://wiki.eduuni.fi/x/fAJLBg

  • No labels