Privacy Policy of Haka test service

 

Rekisterinpitäjä
Controller of the personal data file
CSC - Tieteen tietotekniikan keskusCSC - IT Center for Science
PL 405 ( Keilaranta 14), 02101 ESPOO
Puh. 09-457 2001, Fax 09-457 2302
http://www.csc.fi/
P.O. Box 405 ( Keilaranta 14), FI-02101 ESPOO, Finland
Tel. +358 9 457 2001, Fax +358 9 457 2302
http://www.csc.fi/
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Contact personsPL 405 (Keilaranta 14), 02101 ESPOO
servicedesk@csc.fi
P.O. Box 405 ( Keilaranta 14), FI-02101 ESPOO, Finland
servicedesk@csc.fi
Rekisterin nimi ja kuvaus
Name and description of the file
Haka-testipalvelu

Haka-testipalvelu tulostaa kaikki rekisteröidyn kotiorganisaatiosta saadut, häntä koskevat henkilötiedot WWW-sivuna rekisteröidyn WWW-selaimeen.
Haka test service

Haka test service prints a www page containing all the data subject's personal data as provided by her/his home organisation.
Henkilötietojen säilytysaika
Storage period of personal data
Henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun rekisteröity sulkee selainistunnon. CSC - tieteellinen laskenta Oy ei tallenna rekisteröidyn henkilötietoja järjestelmiinsä eikä lokitiedostoihinsa.Personal data will be deleted immediatelly when the end user closes his/her web browser. No personal data will be stored in CSC's systems or log files.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
The purpose of the processing of personal data
 A. Tekninen testaus
Järjestelmäylläpitäjät voivat käyttää Haka-testipalvelinta organisaationsa Identity Provider -palvelimen ja sen yhteentoimivuuden teknisen toimivuuden testaamiseen Haka-infrastruktuurissa.
B. Omien tietojen selailu
Peruskäyttäjät voivat käyttää Haka-testipalvelua sen tarkistamiseen, mitä tietoja kotiorganisaatiolla (Identity Provider -palvelimella) hänestä on rekisteröitynä.
A. Technical testing
System administrators may use Haka test service to verify the technical interoperability of their Identity Provider in Haka federation.
B. Viewing own personal data
End users may use Haka test service to check what personal data their home organisation (Identity Provider) has available for release.
Rekisterin tietosisältö
Personal data processed
Haka-testipalvelu ottaa vastaan kaikki Haka-infrastruktuurissa määritellyt henkilötiedot, joita tällä hetkellä on n. 70 kpl
(lisätietoa: funetEduPerson-skeema).
Haka test service accepts all the personal data (currently, ca 70 attributes) defined in Haka federation  (see funetEduPersonschema for more information).
Säännönmukaiset tietolähteet
Regular data sources
Rekisteröidyn kotiorganisaation (Identity Provider -palvelimen) luovuttamat tiedot.Personal data released by the home organisation (Identity Provider).
Virheellisten tietojen oikaisu
Rectiification
Ota uhteys kotiorganisaatiosi ATK-helpdeskiin, jos huomaat henkilötiedoissasi virheitä.If you find your personal data is erroneous, please contact your home organisation's IT helpdesk.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Regular transfer of personal data to third parties
Tietoja ei luovuteta millään tavoin tai missään muodossa ulkopuolisille tahoille.No personal data is transferred to third parties.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Principles of protecting personal data

A. Manuaalinen aineisto: Ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Henkilötietoja ei talleteta, palvelu täyttää GÉANT-tietosuojakäytänteet.

 

A. Manually processed data: N/A

B. Automatically processed data: no personal data is stored so fulfilled: Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.