Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleisiä alkuvaiheen kysymyksiä toteutettaessa Haka-kirjautumista palveluun on, että minkä organisaation nimiin palvelu tulisi Hakassa rekisteröidä, ja onko palvelutoimittajalla syytä liittyä Hakaan kumppaniksi. Erityisesti Software as a Service (Saas) -palveluiden käyttötapaukset voivat olla hyvinkin yksilöllisiä ja Haka-loppukäyttäjille palvelua voidaan tarjoa hyvin monella eri toimintamallilla, kahden tai jopa useamman organisaation yhteistyössä, joten tästäkin syystä palvelun omistajaorganisaation valinta voi toisinaan aiheuttaa päänvaivaa, eikä asiaan näin ollen ole yhtä selkeää oikeaa vastausta.

Haka-operaattori suosittelee rekisteröintipäätöksen teon tueksi tutustumaan seuraavaan kahteen yleiseen lähestymistapaan ja toimintamalliin:

  1. Palvelua tarjotaan tai tarkoituksena on tulevaisuudessa laajentaa palvelun tarjoamista useammalle eri Haka-kotiorganisaatiolle
    Jos palveluntarjoajan Hakaan rekisteröitävän palveluentiteetin on tarkoitus palvella useita rinnakkaisia kotiorganisaatioita Haka-luottamusverkostossa, tällöin Haka-operaattori suosittelee, että palveluntarjoaja rekisteröi palvelun Haka-luottamusverkostoon kumppanina ja toimii näin ollen kyseisen palvelun omistajaorganisaationa.

  2. Palvelu on suunnattu vain ja ainoastaan yhdelle Haka-kotiorganisaatiolle
    Jos palveluntarjoajan Hakaan rekisteröitävän palveluentiteetin on tarkoitus palvella vain yhtä tiettyä kotiorganisaatiota Haka-luottamusverkostossa, tällöin palvelun Hakaan rekisteröivä omistajaorganisaatio voi olla kumpi tahansa, joko palveluntarjoaja tai sitten palvelua hyödyntävä kotiorganisaatio. Palvelu on syytä siirtää palveluntarjoajan omistukseen, jos palvelu päätetään alkuperäisistä suunnitelmista poiketen avata useammalle kuin yhdelle Haka-kotiorganisaatiolle.

Tietosuojanäkökulmasta

Haka-operaattori ei tiedä, toimiiko palveluntarjoaja henkilötietojen käsittelijänä jollekin tietylle kotiorganisaatiolle, eikä operaattori voi myöskään omaksua erotuomarin roolia tässä asiassa. On myös mahdollista, että sama palveluntarjoaja toimii käsittelijänä joillekin Haka-kotiorganisaatioille mutta on itsenäinen rekisterinpitäjä suhteessa muiden korkeakoulujen loppukäyttäjiin.

Tietosuojaseloste on pakollinen jokaiselle Haka-luottamusverkostoon rekisteröidylle palveluentiteetille. Jos palveluntarjoaja on henkilötietojen käsittelijä (jollekin) Haka-kotiorganisaatiolle, voi palveluntarjoaja viitata tietosuojaselosteessaan kotiorganisaation tietosuojaselosteeseen.

Jos se on teknisesti mahdollista, kotiorganisaation kannattaa kytkeä pois tietosuojaselosteen näyttäminen tunnistuslähteessä silloin, kun käyttäjä on kirjautumassa sellaiseen palveluun, jonka tarjoaja on henkilötietojen käsittelijä. Samoin voitaneen menetellä myös silloin, kun sama organisaatio on yhtä aikaa Haka-kotiorganisaatio ja palveluntarjoaja.  Tällöin ei tapahtu kahden rekisterinpitäjän välistä henkilötietojen luovutusta.

Metatietojen ylläpidon delegoiminen Haka-resurssirekisterissä

Jos palvelun Hakaan rekisteröinyt omistajaorganisaatio delegoi palvelun teknisen ylläpidon ja/tai tukipalvelun kolmannelle osapuolelle, myös palvelun metatietojen tekniset ylläpito-oikeidet voidaan omistajaorganisaation Haka-hallinnollisen yhteyshenkilön suostumuksella siirtää kolmannen osapuolen nimetylle edustajalle. Oikeuksien siirto tapahtuu Haka-resurssirekisterissä. Oikeusmuutospyyntöjä voi tiedustella Hakan asiakaspalveluosoitteeseen haka[at]csc.fi.

Haka-metatietojen ylläpito-oikeuksin siirtäminen ei vähennä omistajaorganisaatioon kohdistuvia Haka-palvelusopimuksen asettamia vastuita ja velvollisuuksia.


  • No labels