Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luettelon palvelujen pyytämistä attribuuteista voit avata tästä linkistä. Sama luettelo CSV-muodossta tästä.

Lista Haka-luottamusverkostoon liitetyistä palveluista.


Kumppanit merkattu tähdellä(*).

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopiston ylioppilaskunta*


Aditro Oy*


Agilent Technologies*


Aitio Finland Oy*


Alsus*

  • Paperi-insinöörien elektroninen kirjasarja Centrialle [Show info]
  • Paperi-insinöörien sähköinen kirjasarja [Show info]

Anders Inno*


Arcada


Åbo Akademi


Berggren*


Blackboard International*


BTJ Finland Oy*


By The Mark Oy*


Caleidon*


Certia Oy


CGI


Communication Pro*


CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


CYF Digital Services*


Data Prisma Oy*


Dawsonera*


Devnet*


Diakonia-ammattikorkeakoulu


Discendum Oy*


EBL -Ebook Library*


EBSCO Publishing Inc.*


Echo360*


Efecte Finland Oy*


Ellibs*


EMBL-EBI European Bioinformatics Institute*


Entecore Ky*


Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research*

  • Auth0 OpenIris [Show info]

Funidata


Granite Partners Oy*


Grano*


HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu


Hansel*


Hämeen ammattikorkeakoulu


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri*


Helsingin yliopisto


Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)*


Humanistinen ammattikorkeakoulu


IGL-teghnologies*


Ilona IT Oy*


Institute of Electrical and Electronics Engineers*


iParadigms*


Itä-Suomen yliopisto


Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Jyväskylän yliopisto


Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu


Kajaanin ammattikorkeakoulu


Kansallinen audiovisuaalinen instituutti


Kansallisarkisto


Karelia-ammattikorkeakoulu


Kivuto*


Lahden ammattikorkeakoulu


Lapin ammattikorkeakoulu


Lapin yliopisto


Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta*


Laura Rekrytointi Oy*


Mediamaisteri*


Metropolia Ammattikorkeakoulu


Microsoft*


Netorek Aika Oy*


Nordtouch Oy*


Novia


Opetushallitus


Oulun ammattikorkeakoulu


Oulun yliopisto


Panopto*


Pivo Wallet*


Prio Infocenter AB*


Promentor Solutions Oy*


ProQuest*


QPR Software Oyj*

  • Aalto-yliopiston QPR-järjestelmä [Show info]

Rapal*


Saimaan ammattikorkeakoulu


Satakunnan ammattikorkeakoulu


Savonia-ammattikorkeakoulu


Scientia*


Sebitti Oy*


Second Nature Security*


Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Skhole*


SMT Oy*


Solenovo Oy*


Suomen Akatemia


Suomen Standardisoimisliitto SFS ry*


Surveypal Oy*


Tampereen ammattikorkeakoulu


Tampereen korkeakoulusäätiö


Tampereen teknillinen yliopisto


Tampereen yliopisto


Tampereen yliopiston ylioppilaskunta*


Tehden Oy*


Teqmine*


The Beans Group*


Thinking Portfolio Oy*


Tilastokeskus


Trail Systems Oy*


Treanglo Oy*


Trevea*


Turun ammattikorkeakoulu


Turun yliopisto


UNiDAYS*


Vaasan yliopisto


Valu Digital Oy*


Vemendo AB*


Vincit*


Viope


Visma*


Visumo Oy*


Webropol*


WiseGym Oy*


Wunder Finland Oy*