Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Löydät sivuvalikosta JOOPAS-palvelua ja sähköistä hakua käyttävien yliopistojen JOO-ohjeet. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston ohjeet löydät yliopistojen omilta www-sivuilta.

Svenska handelshögskolanin, Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin ohjeet ovat palvelussa ruotsiksi: Universitetsvisa anvisningar.


Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

LUT-yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi


  • No labels