Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tältä sivulta löydät ohjeet joustavan opinto-oikeuden hakemiseen. Avaa rinnalle yliopistosi hakuohje niin pääset samalla tarkistamaan hakuprosessin kannalta olennaiset asiat.


Muista:

 • Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä hakemuksella tai paperilomakkeella.
 • Sinun tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossasi ennen kuin voit hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.
 • Varaa riittävästi aikaa hakuprosessille. Yliopistojen JOO-opintojen hakuajat vaihtelevat, joten tarkista kohdeyliopistosi hakuajat JOO-ohjeesta. Tarkista myös kotiyliopistosi puoltokäsittelyn aikataulu ja hanki kotiyliopistosi puolto hyvissä ajoin.
 • Tarvitset ensin hakemukseesi kotiyliopistosi puollon. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi sekä sitoutuu maksamaan JOO-opintosi. Ilman kotiyliopistosi puoltoa hakemustasi ei käsitellä yliopistossa, jonka järjestämiin opintoihin haet opinto-oikeutta (kohdeyliopisto).

JOO-opintojen hakuajat

JOO-haku on kaksivaiheinen.

 • Ensimmäisessä vaiheessa haetaan oman kotiyliopiston puoltoa, noudata puoltohakemuksen osalta kotiyliopistosi aikatauluja.
 • Toisessa vaiheessa puolletut hakemukset siirtyvät Joopas-järjestelmässä kohdeyliopistoon / paperiset hakemukset toimitetaan kohdeyliopistoon.

Yliopistoilla on kaksi eri JOO-opintojen hakukäytäntöä:

 • haku kaksi kertaa vuodessa, jolloin saapuvien hakemusten hakuajat päättyvät 30.4 ja 31.10.  (jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, haku päättyy ensimmäisenä arkipäivänä)
  tai
 • jatkuva haku, jolloin hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

Hakemus tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä puollettuna kohdeyliopistoon. Noudata puoltohakemuksen osalta kotiyliopistosi aikatauluja.

Jos kohdeyliopisto noudattaa hakuaikoja, voit hakea seuraavana syksynä alkaviin opintoihin 30. huhtikuuta mennessä ja seuraavan kevään opintoihin 31. lokakuuta mennessä.

Jos kohdeyliopisto noudattaa jatkuvaa hakua, hanki kotiyliopistosi puolto ajoissa ja huolehdi että puollettu hakemus ehtii kohdeyliopistoon riittävän ajoissa ennen opintojen alkamista. Suositeltavaa on hakea seuraavan lukukauden opintoja edellisen lukukauden aikana. Ota aikataulussa huomioon myös loma-ajat.

Tarkista erikseen kielikeskusten kurssien hakuajat ja -käytännöt yliopistojen ohjeista/yhteyshenkilöiltä.
 

1. Tutustu kotiyliopistosi ohjeeseen

Kotiyliopistosi ohjeista löydät JOO-opintojen hakukäytännöt, tiedot tarvittavista liitteistä, hakemusten puoltokriteerit, hakemusten käsittelyn aikataulun sekä ohjaajien yhteystiedot.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja hyväksyminen on monissa yliopistoissa edellytys hakemuksen puoltamiselle. JOO-opintojen tavoitteena on tukea suunnitelmallista tutkintoon tähtäävää opiskelua. Tee opintosuunnitelma tässä vaiheessa, mikäli kotiyliopistosi sitä edellyttää.

Ohjeet yliopistoittain

2. Tutustu JOO-opintotarjontaan

Kun olet tutustunut kotiyliopistosi ohjeisiin ja laatinut opintosuunnitelmasi rungon ja suunnitellut tutkintoosi JOO-opinnot, tutustu yliopistojen opintotarjontaan. Etsi suunnitelmaasi sopivia opintoja ja tarkenna JOO-opintojesi aikataulu yliopistojen opintotarjonnan pohjalta.

3. Tutustu kohdeyliopiston ohjeeseen

Tutustu opintoja suunnitellessasi valitsemiasi JOO-opintoja tarjoavan yliopiston hakuaikoihin ja opinto-oikeuden myöntämisen kriteereihin sekä muihin käytänteisiin.

4. Täytä hakulomake ja hanki kotiyliopiston puolto

Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opinto-oikeutta vain yhden yliopiston yhden tiedekunnan/osaston järjestämiin opintoihin. Jos haet samanaikaisesti useampaan yliopistoon ja/tai useisiin saman yliopiston tiedekuntiin/osastoihin, sinun tulee täyttää useampia hakulomakkeita.

Toimita täytetty lomake liitteineen (esim. HOPS, opintosuoritusote) hyvissä ajoin kotiyliopistoosi.

Sähköinen haku

Useimmissa yliopistoissa on käytössä sähköinen Joopas-hakujärjestelmä. Sähköisen hakulomakkeen pääset täyttämään ja lähettämään Joopas-hakujärjestelmästä.

Sähköinen hakulomake siirtyy järjestelmän kautta kotiyliopistosi myönteisen puoltopäätöksen jälkeen kohdeyliopiston käsittelyyn. Saat sähköpostiisi tiedon hakemuksen käsittelyn eri vaiheista ja voit myös seurata hakemuksen käsittelyä sähköisen järjestelmän kautta.

Tulostettava JOO-hakulomake

Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakujärjestelmää. Jos opiskelet jossakin alla mainitussa yliopistossa tai haet opiskeluoikeutta johonkin näistä yliopistoista, sinun tulee käyttää paperista hakulomakketta. Paperilomakkeita saat myös omasta yliopistostasi.

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto

5. Opinto-oikeus

Puoltopäätöksen jälkeen sähköinen hakemus ohjautuu suoraan kohdeyliopiston käsittelyyn. Voit seurata käsittelyn etenemistä kirjautumalla sähköiseen hakujärjestelmään.

Jos puollettu paperinen hakemus palautetaan sinulle, toimita se kohdeyliopistoon.

Päätöksen saaminen

Opintojen suorittamisoikeuden saat, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden hakemillesi JOO-opinnoille.

Päätöksessä kerrotaan opinto-oikeuden voimassaoloaika sekä tietoa opintojen aloittamisesta. Jos opinto-oikeutta ei ole myönnetty, päätöksessä kerrotaan perustelut hakemuksen hylkäämiselle.

6. Opintojen aloittaminen

Opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinun tulee ilmoittautua kohdeyliopiston opiskelijaksi ja valitsemillesi kursseille. Tietoa ilmoittautumiskäytännöistä saat opinto-oikeuspäätöksestä, yliopiston yhteyshenkilöiltä tai kohdeyliopiston ohjeesta. • No labels