Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustava opinto-oikeus lisää opiskelijan valinnanvapautta tarjoamalla mahdollisuuden

  • liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta ja
  • hyödyntää tutkinnossaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa.

Joustava opinto-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen. Hakuun liittyvät yleiset periaatteet on kuvattu yleisohjeissa.

Yliopistot tarkentavat opinto-oikeuden hakuun liittyviä käytäntöjään sekä hakemusten puoltamisen ja opinto-oikeuksien myöntämisen kriteerejä JOO-ohjeissaan. JOOPAS-palvelua ja sähköistä JOO-hakua käyttävien yliopistojen ohjeet löydät ohjeet yliopistoittain -sivuilta. Joopas-hakujärjestelmään pääset myös sivun vasemman palstan linkistä.

Tarkista eri yliopistojen JOO-hakemusten käsittelykäytännöt ja aikataulu yliopistojen JOO-ohjeista. Lisätietoja yliopistojen hakukäytännöistä saat yliopistojen JOO-opintojen ohjaajilta.

HUOM! Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS-palvelua. Jos opiskelet jossakin seuraavista yliopistoista tai haet opiskeluoikeutta johonkin niistä, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta:

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto

Näiden yliopistojen JOO-ohjeet löydät yliopistojen omilta verkkosivuilta.

  • No labels