Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joopas.fi on CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen tarjoama joustavan opiskelun verkkopalvelu, jota hallinnoi yliopistojen perustama konsortio. Konsortion jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Taideyliopisto, Tampereen korkeakouluyhteisö, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

  • No labels