Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Huom! Joopas- ja Puro -järjestelmien käyttö loppuu 31.12.2021.  Tiedotamme JOO-opintojen hakeutumisen muutoksista myöhemmin syksyn 2021 aikana. Otathan järjestelmien käytön päättymisen huomioon opintojen suunnittelussasi. Voit tarkistaa yliopistokohtaiset hakuajat Joopas-palvelun yliopistokohtaisista ohjeista.

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tampereen yliopistossa opiskeltavat tutkinto-ohjelmat on esitelty Opiskelijan oppaan opintotiedoissa. Opetusta järjestetään seitsemässä eri tiedekunnassa.

Tampereen yliopistoon haetaan ensisijaisesti sähköisen JOO-hakujärjestelmän kautta. Jos opiskelet sähköistä hakua käyttävässä yliopistossa, kirjaudu hakujärjestelmään osoitteessa haku.joopas.fi. Muiden kuin sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijat hakevat JOO-opintoihin paperisella hakulomakkeella, joita saa kaikista korkeakouluista. Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua hyvin hakulomakeohjeisiin.

Hakuajat JOO-opintoihin

Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien JOO-opintoihin on jatkuva haku, eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana. Hakeminen tulee kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, viimeistään kuukausi ennen opintojakson alkamista. Lisätietoja saat tiedekuntien JOO-yhteyshenkilöiltä.

Opinto-opas

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Joustavia opinto-oikeuksia myönnetään yliopiston ja vastaanottavan yksikön resurssien mukaan. Opintoihin hyväksytään ensisijaisesti perus- ja aineopintoihin hakevia opiskelijoita. Syventäviin opintoihin ja yksittäisille kursseille JOO-opiskelijoita voidaan hyväksyä vain erityisistä syistä. Mikäli kursseille on ruuhkaa, oman yliopiston opiskelijat ovat etusijalla. Joissain oppiaineissa, kuten kieliaineissa, järjestetään lähtötasokokeet.  Opinto-oikeus Tampereen yliopistossa koskee vain myönnettyjä opintoja.

Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa JOO-opiskelijat voivat suorittaa korkeintaan kaksi opintojaksoa. JOO-opiskelija voi osallistua jaksoissa tutoristuntoihin ja luennoille, mutta ei harjoitustöihin, vuorovaikutus- tai kliinisten taitojen opetukseen, koska näissä opinnoissa käsitellään potilasasioita. Opinnoista saatava opintopistemäärää on pienempi kuin jaksolle on opinto-oppaassa määritelty.

Tekniikan alalla tarjotaan opiskelumahdollisuuksia lähes kaikkiin järjestettäviin opintojaksoihin. Rajoituksia voidaan joutua asettamaan mm. arkkitehtuurin opintoihin.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. JOO-opinto-oikeus päättyy myös kun opiskelijan tutkinnonsuorittamisoikeus kotiyliopistossa päättyy.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä hakujärjestelmässä haku.joopas.fi.

Paperihakua käyttävien yliopistojen puolletut hakemukset toimitetaan osoitteella: Tiedekunnan nimi, 33014 Tampereen yliopisto.

JOO-opiskelun aloittaminen

Myöntöpäätöksen jälkeen opiskelijalle lähetetään erikseen ohjeet JOO-opiskelun aloittamisesta. Joustava opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Jo kahdeksan yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös JOO-hakujärjestelmän etusivulta.

Mikäli opiskelijan kotiyliopistossa ei ole Puro-palvelu käytössä, opiskelijan tulee opintojen päättyessä pyytää opintotoimistosta maksuton virallinen opintosuoritusote opintosuoritusten siirtämiseksi kotiyliopiston opintorekisteriin. 

JOO-hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot Tampereen yliopistossa

Informaatioteknologia ja viestintä

Johtaminen ja talous

hallintotieteet (Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma)

kauppatieteet (Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma)

 • Nimi: Marika Ranta, koulutusasiantuntija
 • Puhelin: 050 318 7384
 • Sähköpostiosoite: marika.ranta@tuni.fi

politiikan tutkimus

 • Nimi: Hanna Peevo, koulutusasiantuntija
 • Puhelin: 050 318 2558
 • Sähköpostiosoite: hanna.peevo@tuni.fi

Leadership for Change, NORDIG, MARIHE ja SAFER -maisteriohjelmat

jatkotutkinto-ohjelma: teknis-taloudellinen tohtoriohjelma (TOTO)

 • Nimi: Anna Halonen, opintosuunnittelija
 • Puhelin: +358504756045
 • Sähköpostiosoite:  anna.halonen@tuni.fi

Kasvatustieteet ja kulttuuri

Kielikeskus

 • Nimi: Anneli Krela, koulutusasiantuntija
 • Puhelin: 050 318 0413
 • Sähköpostiosoite: anneli.krela@tuni.fi

Lääketiede ja terveysteknologia

 • Nimi: Nina Pietilä, opintopäällikkö
 • Puhelin: 050 318 2549
 • Sähköpostiosoite: nina.pietila@tuni.fi

Rakennettu ympäristö

Tekniikka ja luonnontieteet

 • Nimi: Nina Ojala, opintopäällikkö
 • Puhelin: 040 849 0859
 • Sähköpostiosoite: nina.ojala@tuni.fi

Yhteiskuntatieteet

 • No labels