Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet och tjänsten Joopas. Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands Univesitetet JOO-studier hittar du studieguider.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har matat in uppgifterna i webbtjänsten.


  • No labels