Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Opiskelija jättää JOO-hakemuksensa liitteineen oman koulutusalansa JOO-opintojen ohjaajalle puoltokäsittelyyn, joka kestää 2--4 viikkoa. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella.

Hakemus tehdään sähköisesti JOOPAS-palvelussa lukuun ottamatta Vaasan ammattikorkeakoulua ja Yrkeshögskolan Noviaa, joihin haetaan Vaasan korkeakoulukonsortion omalla  lomakkeellaSähköiseen JOO-hakujärjestelmään pääsee Vaasan yliopiston sähköpostitunnuksilla.

Puoltokäsittely

Opiskelijan tulee ennen hakemuksen jättämistä keskustella HOPSistaan ja suunnittelemistaan JOO-opinnoista oman koulutusalansa opintoneuvonnasta vastaavan henkilön (=JOO-opintojen ohjaajat) kanssa joko henkilökohtaisesti tai esim. sähköpostitse. Tämän jälkeen JOO-hakemus jätetään puoltokäsittelyyn tiedekunnan JOO-opintojen ohjaajalle sähköisessä hakujärjestelmässä tai paperisena (vain VAMK:n ja Novian opintoihin).

Hakemuksessa tulee olla liitteenä HOPS, opintosuoritusote sekä kuvaus haettujen opintojen sisällöstä (kopio opinto-oppaasta opintojakson kuvauksesta). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat keskustelevat JOO-opintomahdollisuudesta kansainvälisten asioiden suunnittelijan kanssa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Puollettavien opintojen tulee pääsääntöisesti liittyä liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen valmiuksiin.
 • Joustavaa opinto-oikeutta voidaan puoltaa vain sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla Vaasan yliopistossa.
 • Opiskelijalle voidaan puoltaa opiskeluaikana yhden suppean sivuaineen (n. 25 opintopistettä) laajuisia opintoja.
 • Puollon saadakseen opiskelijalla tulee pääsääntöisesti olla suoritettuna pääaineen perusopinnot tai vastaavat. Tarkoituksena on, että opiskelijan HOPSiin sisältyvät JOO-opinnot ovat suunnitelmallinen osa Vaasan yliopistossa suoritettavaa tutkintoa, eikä tutkinnon minimilaajuus ylity.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään puolletut ja suoritetut opinnot Vaasan yliopistossa suorittamaansa tutkintoon.
 • Vaasan yliopiston oppiaineilla/koulutusaloilla/tiedekunnilla voi olla erillisiä yhteistyösopimuksia, joista löytyy tietoa ao. oppiaineen/koulutusalan/tiedekunnan verkkosivuilta.

Opintosuunnitelma:  JOO-opintojen soveltuvuudesta tutkintoon on aina syytä keskustella etukäteen oman laitoksen/oppiaineen tai koulutusalan opintoneuvonnasta vastaavan henkilön kanssa. HOPSin tulee sisältää mm. perustelut sille, miksi on hakeutumassa juuri ko. opintoihin. Tarkempia ohjeita HOPSin laatimiseen  HOPS-sivustolla .

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

JOO-puolto on aina määräaikainen. Yksittäisten kurssien JOO-puolto on voimassa yhden lukuvuoden ja kokonaisuuksien puolto enintään kaksi lukuvuotta. Jos opiskelija ei suorita opintoja myönnetyssä ajassa, voi hän hakea puoltoa ja opinto-oikeutta uudelleen. Joustava opinto-oikeus päättyy, kun tutkinto kotiyliopistossa on suoritettu.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen puoltohakemus siirtyy suoraan puoltojen käsittelijöille, kun opiskelija klikkaa "Vahvista hakemuksen lähettäminen". Paperinen JOO-hakemus jätetään puoltokäsittelyyn oman koulutusalan JOO-opintojen ohjaajalle.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy suoraan kohdeyliopiston käsittelyyn, jos sitä on puollettu kokonaan tai osittain. Kielteisen puoltopäätöksen perustelut ovat luettavissa järjestelmästä. Opiskelija saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun puoltoa koskeava päätös on tehty. Hakemuksen käsittelyä voi seurata järjestelmässä koko prosessin ajan. Hakemuksessa annettuja tietoja ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun opiskelija on lähettänyt hakemuksen.

Myönteisen paperihakemuksen puoltokäsittelyn jälkeen hakemuksen käsittelijä lähettää hakemuksen kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston rekisteriin on opiskelijan omalla vastuulla.  Saadakseen JOO-opinnot merkityksi kotiyliopiston opintorekisteriin tulee opiskelijan itse toimittaa suorittamistaan opinnoista kohdeyliopistosta saamansa virallinen opintosuoritusote oman koulutusalan opintoneuvonnasta vastaavalle henkilölle.

Ohjaajien yhteystiedot

Hallintotieteiden koulutusala

 • Nimi: Susanna Mäenpää, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8545
 • Sähköpostiosoite: susanna.maenpaa(a)uva.fi

Humanistinen koulutusala

 • Nimi: Hanna Snellman, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8170
 • Sähköpostiosoite: hanna.snellman(a)uva.fi

Kauppatieteellinen koulutusala

 • Nimi: Miia-Leena Mikkilä, koordinaattori
 • Puhelin: 029 449 8162
 • Sähköpostiosoite: miia-leena.mikkila(a)uva.fi

Kauppatieteellinen koulutusala

 • Nimi: Tanja Wunsch, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8176
 • Sähköpostiosoite: tanja.wunsch(a)uva.fi

Kauppatieteellinen koulutusala

 • Nimi: Kaisa Kinnari, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8157
 • Sähköpostiosoite: kaisa.kinnari(a)uva.fi

Teknillinen koulutusala

 • Nimi: Kaisu Säilä, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8171
 • Sähköpostiosoite: kaisu.saila(a)uva.fi

Teknillinen koulutusala

 • Nimi: Kati Kangasniemi, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8154
 • Sähköpostiosoite: kati.kangasniemi(a)uva.fi

Kansainväliset palvelut

 • Nimi: Katariina Rinta, asiantuntija
 • Puhelin: 029 449 8133
 • Sähköpostiosoite: katariina.rinta(a)uva.fi, incoming.international(a)uva.fi

Joopas-järjestelmän yliopiston pääkäyttäjä

 • Nimi: Sannakaisa Holmlund, asiantuntija
 • Puhelin: 029 449 8180
 • Sähköpostiosoite: sannakaisa.holmlund(a)uva.fi

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Hallintotieteiden koulutusala

 • Nimi: Susanna MÄenpää, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8545
 • Sähköpostiosoite: susanna.maenpaa(a)uva.fi

Humanistinen koulutusala

 • Nimi: Hanna Snellman, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8170
 • Sähköpostiosoite: hanna.snellman(a)uva.fi

Kauppatieteellinen koulutusala

 • Nimi: Miia-Leena Mikkilä, koordinaattori
 • Puhelin: 029 449 8162
 • Sähköpostiosoite: miia-leena.mikkila(a)uva.fi

Kauppatieteellinen koulutusala

 • Nimi: Tanja Wunsch, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8176
 • Sähköpostiosoite: tanja.wunsch(a)uva.fi

Kauppatieteellinen koulutusala

 • Nimi: Kaisa Kinnari, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8157
 • Sähköpostiosoite: kaisa.kinnari(a)uva.fi

Teknillinen koulutusala

 • Nimi: Kaisu Säilä, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8171
 • Sähköpostiosoite: kaisu.saila(a)uva.fi

Teknillinen koulutusala

 • Nimi: Kati Kangasniemi, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8154
 • No labels