Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Haku JOO-opintoihin

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoonsa JOO-opintoja suorittaessaan. JOO-oikeuden hakuvaiheessa riittää, että opiskeluoikeus ja käyttäjätunnus ovat voimassa.

Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella. Useimmissa yliopistoissa on käytössä sähköinen JOO-haku. Sähköisen hakulomakkeen pääset täyttämään ja lähettämään suoraan Joopas-hakujärjestelmästä.

Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS-palvelua. Jos opiskelet jossakin alla mainitussa yliopistossa tai haet opiskeluoikeutta johonkin näistä, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta. Käytä paperista hakulomaketta myös, jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi, eikä tunnuksesi ole voimassa.

Näiden yliopistojen JOO-ohjeet löydät yliopistojen sivuilta:

  • Itä- Suomen yliopisto
  • Jyväskylän ylipisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto

Löydät lisätietoja hakemisesta osiosta JOO-oikeuden hakeminen.

2. Joustavan opinto-oikeuden kesto

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa  myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on  voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Joustava opinto-oikeus päättyy automaattisesti, mikäli saat kotiyliopistossasi tutkintosi valmiiksi tai mikäli siirryt JOO-sopimuksen mukaisen opinto-oikeuden voimassa ollessa kohdeyliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi. Uuden tutkinto-oikeuden antanut yliopisto voi kuitenkin laskuttaa opiskelijan vanhaa kotiyliopistoa sellaisista suorituksista, jotka ovat syntyneet ennen opiskelijan siirtymistä.

3. JOO-opiskelijan asema

Joustavan opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla on oikeus käyttää samoja kohdeyliopiston opiskelua tukevia palveluja (mm. kirjasto, atk-palvelut, ohjauspalvelut) kuin yliopiston omilla opiskelijoilla. Yliopistojen JOO-ohjeissa kuvataan opintojen aloittamiseen ja eri palvelujen käyttöön tarvittavien käyttäjätunnusten hankkimiseen liittyvät käytännöt.

4. Opintojen arviointi

Kohdeyliopisto kertoo opintojen arvioinnissa käyttämänsä arviointiasteikon opintosuoritustietojesi yhteydessä. Kotiyliopisto sopeuttaa arvostelun omaan asteikkoonsa suoritusta hyväksi lukiessaan.

5. Opintosuoritusten siirto kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Yliopistot antavat JOO-ohjeissa tarkemmat ohjeet suoritustietojen toimittamisesta.

Aalto-yliopiston, Hankenin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Taideyliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

  • No labels