Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}


Opin Synergiaryhmän maaliskuun etäkokous

Asialista

 1. Ilmoitusasiat
 2. Synergiaryhmän kokousaikataulu
 3. Seurannassa olevat projektit (käsittelemättä olevat)
  • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Projektit%2C+omat+ja+seurannassa+olevat
  • Nordforum
  • RS3G
  • LADOK3
 4. Opin kokonaiskuva
  • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Projektit%2C+omat+ja+seurannassa+olevat
  • Päivitys
  • Osakuvien ylläpitovastuun siirto ryhmän jäsenille
 5. Arkki-työn tilannekatsaus
 6. Opinto-oikeudet, opinto-oikeusjakso -määrittelykysymys
  • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opinto-oikeusjakso+eri+valinnoissa
  • Vastaus vai tarvitaanko lisää vastausaikaa?
 7. Korkeakoulujen ajankohtaiset kuulumiset
  • ?
 8. Muut asiat

Liitteet ja materiaalit

Muistio

Kokous avatiibn 14:05

 1. Ilmoitusasiat
  • KSHJ:n kotitehtävät https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=3934136
   • Tiedotusta tehty OHA-listoille (AMK ja Yliopistot) ja lisäksi HAREK-AMKOREK-jakeluita
   • Ammattikorkeakoulujen oha-ketjulle tiedotusta tekee Janne Santala (SAMK) ja yliopistojen oha-foorumille tiedotuskesta vastaa Katja Kiviharju (TeaK)
   • Vastauksia on saatu lähinnä asiantuntijaryhmiin osallistuvilta korkeakouluilta
   • Antti Mäki ja Joonas Mäkinen toivoivat, että synergiaryhmän jäsenet voisivat mahdollisuuksiensa mukaan edistää näiden tehtävien käsittelemistä omissa korkeakouluissaan
  • KSHJ:n tiedotustilaisuus 29.3.2011 Helsingin yliopistolla https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=5210541
  • Jaakko Rannila Metropolia ammattikorkeakoulusta toivotettiin tervetulleeksi Synergia-ryhmään
 2. Synergiaryhmän kokousaikataulu
  • https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Synergia 
   • Kevään kokouokse sovittu
   • Kalenterivaraukset lähetetty Synergia-ryhmän sähköpostilla opi-asiantuntija
  • Sovitaan yhteiskokousten paikoista
   • Arkkitehtuurileirin tulosseminaari Tampereen yliopistossa tai valmisteluryhmän toimesta jossain muualla
   • 27.4. Yleiskokous Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa Bulevardilla Helsingissä
   • 27.5. Yleiskokous
   • 21.6. Yleiskokous
  • Kokousten pääteemat sovittiin 25.2. esitetyn mukaisesti
 3. Seurannassa olevat projektit (käsittelemättä olevat)
  • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Projektit%2C+omat+ja+seurannassa+olevat
  • Nordforum
  • RS3G
  • LADOK3
  • Ehdotuksia uusiksi seurattaviksi asioiksi?
 4. Opin kokonaiskuva
  • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Projektit%2C+omat+ja+seurannassa+olevat
  • Päivitys
  • Osakuvien ylläpitovastuun siirto ryhmän jäsenille
   • Täydennettiin puuttuvat seurantavastuut:
    • RS3G Student Mobility - Jorma Korkiakoski
    • Nordforum - Jaana Björklund
    • LADOK3 - Tuomas Orama
  • Osakuvien ylläpidon tehtävät
   • Kuvat päivitetään yleiskokouksiin ja tarvittaessa etäkokouksiin; osakuvia käsitellään tarpeen mukaan ensisijaisesti etäkokouksissa
   • Wiki-sivujen taulukoiden ohella ylläpidetään samalle sivulle kiinnitettyjä, vapaamuotoisia powerpoint-liitteitä
 5. Arkki-työn tilannekatsaus
 6. Opinto-oikeudet, opinto-oikeusjakso -määrittelykysymys
  • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opinto-oikeusjakso+eri+valinnoissa
  • Onko ajateltu opinto-oikeuksien niputtamista, kun kyseessä on samassa valinnassa, samalla kertaa myönnetyistä opinto-oikeuksista, kuten samalla kertaa myönnetyistä kandidaatin ja maisterin opinto-oikeuksista
   • https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opinto-oikeusjakso-20110228
   • Inkan käsityksen mukaan opinto-oikeusjaksokäsitteen yhteydessä ei ole ajateltu opinto-oikeuspareja tai -joukkoja eikä opinto-oikeusjakso välttämättä auta tässä asiassa
   • Ammattikorkeakouluissa siirryttänee osin laajempana alkaviin tutkintoihin hakukohteina, joista vasta myöhemmin erikoistutaan esimerkiksi nykyisiä koulutusohjelmia vastaaviin opinto-oikeuksiin; sama kehityslinja on käynnissä myös yliopistoissa; yliopistoissa jo nyt opinto-oikeusjoukkoja käytössä
   • Asia vaatii jatkoselvittämistä
  • Vastaus vai tarvitaanko lisää vastausaikaa?
   • Opinto-oikeusjakso eri valinnoissa ei kysymyksenä vaatine lisää vastausaikaa
 7. Korkeakoulujen ajankohtaiset kuulumiset
  • Esitetään jatkossa etäkokouksien yhteydessä
 8. Muut asiat
  • TARJONTA-seurantaryhmästä "Markku" pois
  • Opin Synergiaryhmän alaryhmät eivät vielä ole aloittaneet työskentelyään vaan odottavat Arkkitehtuurileiriltä pohjia työlleen  

Kokous päätettiin kello 15:40

 • No labels