Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 5.9.2011 kello 12-14
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tämän kokouksen pääaiheet ovat tilannekuva ja syyskuun työpajan suunnittelu.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. OPI-tilannekuva
  1. omat projektit: tilannekatsaus
  2. uudet seurattavat projektit
 4. Syyskuun työpajan valmistelu
  1. ARKKI
  2. Omat projektit
   1. LVI
   2. MAKSU
 5. Muut asiat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Seuraava kokous
 8. Kokouksen päättäminen

Muistio 

 1. Kokouksen avaus
  1. puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00
 2. Asialistan hyväksyminen
  1. Hyväksyttiin muutoksitta.
 3. OPI-tilannekuva
  1. ARKKI
   • kommentit kommenttipyynnöstä
    • sihteeri esitteli keskeiset kohdat kommenttipyynnöstä annetusta palautteesta
   • kommentit arkkitehtuurista
    • sihteeri esitteli keskeiset kohdat arkkitehtuurista annetusta palautteesta. Tarkennetusti asiaan palataan Jyväskylän työpajassa.
   • seuraavat askeleet
    • toimitustyö tällä viikolla, lähimmät kehitystarpeet tarkentuvat sen jälkeen
    • toimitustyö välttämätöntä ennen ensi viikon työpajaa, muutoin ei edellytyksiä työpajalle; CSC:n varmistettava, että työhön aikaa
  2. omat projektit: tilannekatsaus
   1. LVI
    • pienryhmä kokoontuu 9.9.
     • Selvitettäviä kysymyksiä, mm.
      • Korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautuminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen ovat toisiinsa liittyvä toimenpide
       • Koskee myös vanhoja opiskelijoita
       • Koskeeko muita kuin KSHJ:n tuottamia uusia opiskelijoita?
       • Voidaanko palvella myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ilmoittaudu lukuvuodelle (esim. avoimen opiskelijat)?
     • Mitkä ovat korkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautumisen erityisvaatimukset (erityisryhmät, muu asiointitarve)
     • Kuinka mahdollistetaan opinto-oikeustietojen luku ja muokkaus?
     • Kuinka mahdollistetaan perustietojen eli henkilötietojen ja lupatietojen luku- ja muokkaus?
     • Kuinka mahdollistetaan [opinto-oikeuskohtaisten?] läsnäolotietojen luku- ja muokkaus
     • Mitkä korkeakoulut (opintohallinnon järjestelmät ja IAM-järjestelmät) pystyisivät käyttämään palvelua 2013?
    • Esiselvitysvaihe
     • Esitettyihin keskeisiin kysymyksiin ja muihin tunnistettuihin kysymyksiin tuotetaan vastaus tai projektia varten suunnitelma vastauksen löytämistavasta
     • Tunnistetaan palvelun asiakkaat ja heidän tarpeidensa merkitys projektille
     • Määritetään mahdolliset palvelun omistajat ja projektin maksajat: kansallisten hankkeiden ja korkeakoulujen suhde
   2. TIPTOP
    • valmistelu etenee
    • osatoteuttajien vastuunjako, budjetin tarkentaminen ja hakuasiakirjojen viimeistely käynnissä
     • työmääräarviot ja resurssiarviot täsmentymässä
    • projektiryhmä kokoontuu 9.9., jolloin em. asiat tulisi olla mahdollisimman pitkälle sovitut
   3. MAKSU
    • Metropolian speksaus lähetetty pienryhmälle
    • Jyväskylässä pyritään pääsemään loppuun esiselvitysvaiheessa
    • muita halukkaita korkeakouluja määrittelytyöhön mukaan!
  3. Seurattavat projektit
   • KSHJ
   • OPI-ohjausryhmä otti seurantaan uusia projekteja
    • perusrekisteriprojektit
     • HY / Aalto /TaY
     • TTY
     • JY
    • Peppi
    • Aikuiskoulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuuri
 4. Syyskuun työpajan valmistelu
  1. ennakkoilmoittautuminen 
   1. soikku tekee 
   2. pe klo 12.00 mennessä ilmoittautumiset
   3. jokainen vastaa hotellivarauksistaan itse; ehdotuksia hotellista?
  2. ti 13.9 klo 10.00 alkaen.: ARKKI
   1. työryhmätyöskentely
   2. teemoittainen eteneminen
   3. alustava ohjelma saatava ryhmälle viimeistään keskiviikkona klo 12.00
    • Alexandra, (Jyväshovi, Scandic)
    • huom. kokous rajakadulla pääkampuksella, ei lutakossa kuten viimeksi
  3. ke 14.9.: Omat projektit
   1. LVI
    • sisältö tarkentuu 9.9. pienryhmän valmistelukokouksen jälkeen
    • tavoite saada esiselvitysvaihe valmiiksi
   2. MAKSU
   3. "Mikä on se konkreettinen hyöty, jonka Opi / Synergia tarjoaa kehitysprojekteille?"
    • työskentelyalusta, viestinnän tuki, yleinen "sparraus"...
    • tulevaisuuden toimintaympäristön kuvaaminen
 5. Muut asiat
  1. Ei muita asioita
 6. Ilmoitusasiat
  1. Varapuheenjohtaja Santala sai pojan 2.9. Synergiaryhmä onnittelee!
 7. Seuraava kokous
  1. työpaja jyväskylässä 13. - 14.9.
  2. etäkokous 6.10.
 8. Kokouksen päättäminen
  1. 12:38 puheenjohtaja kiittää ja kokous päätetään

Opin kalenteri

 • Syksyn kokousajat 
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels