Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Unknown macro: {page-turners}


Synergiaryhmän etäkokous

 • 9.12.2011 kello 9 - 11
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tämän kokouksen pääaiheet ovat tilannekuva ja Synergia-ryhmän työpajan (16.12.2011) valmistelu.

Asialista

 1. Avaus
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 3. OPI-tilannekuva
  1. LVI ja MAKSU valmisteluprojektit päättyneet: tulosten esittely
   1. LVI-projektointiesitys, luonnos
   2. MAKSU-projektointiesitys, luonnos
  2. TIPTOP
  3. muutokset wiki-sivustolla
 4. 16.12. työpajan suunnittelu
  1. ohjelma
  2. tavoitteet, toimintamuodot, valmistautuminen
 5. Muut asiat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Seuraavat kokoukset
 8. Lopetus

Muistio 

Läsnä:

 • Tuomas Orama (pj), Janne Santala, Päivi Aho, Pauli Borodulin, Tapio Ekholm, Petri Heinonen, Jukka Kohtanen, Totti Tuhkanen, Joonas Mäkinen, Seppo Ränninranta, Julian Lindberg, Maarit Tenhunen, Kaarina Lilja, Soile Pylsy, Juha-Pekka Pihlajakoski, Lauri Stigell (siht.)
 1. Avaus
  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:04
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
  1.  Työjärjestys hyväksyttiin
 3. OPI-tilannekuva
  1. LVI ja MAKSU valmisteluprojektit päättyneet: tulosten esittely
   1. LVI-projektointiesitys, luonnos
    1. Lauri Stigell esitteli projektointiesityksen. Esityksessä on käyty läpi käynnistettäväksi esitettävän
     1. projektin tavoitteet ja rajaukset
     2. palvelun asiakkaat
     3. palvelun omistajat ja projektin maksajat
     4. projektin aikataulu, vaiheistus ja liittymä muihin kehityshankkeisiin 
     5. projekti korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehuuriluonnoksen näkökulmasta
    2. Esittelyn jälkeen käydyn keskustelun jälkeen ryhmä päätti
     1. muokata kehitysprojektille tunnistettujen hyötyjen osiossa "toisen aallon" palveluiden otsikointia, koska JOO ei sovi ei-tutkinto-opiskeluun viittaavan otsikon alle
     2. muokata palvelun asiakkaat -luvussa kohderyhmää suomalaiset korkeakouluopiskelijat --> suomalaisten korkeakoulujen opiskelijat
     3. muokata kokonaisarkkitehtuuri -lukua mm. tuomalla esiin kahden opinto-oikeuden mahdollisuus
     4. antaa sihteerille toimeksiannon muokata dokumentit kommenttien perusteella valmiiksi
   2. MAKSU-projektointiesitys, luonnos
    1. Sihteeri esitteli projektointiesityksen. Esityksessä on käyty läpi käynnistettäväksi esitettävän
     1. projektin tavoitteet ja rajaukset
     2. palvelun asiakkaat
     3. palvelun omistajat ja projektin maksajat
     4. projektin aikataulu, vaiheistus ja liittymä muihin kehityshankkeisiin
    2. Esittelyn jälkeen käydyn keskustelun jälkeen ryhmä päätti
     1. tarkentaa tekstiä maksujen seurannan ja logitietojen keräämisen osalta
     2. antaa sihteerille toimeksiannon muokata dokumentit kommenttien perusteella valmiiksi
   3. Ryhmä päätti esittää edellä kuvatut muutostarpeet huomioiden projektointiesitysten hyväksymistä OPI-ohjausryhmälle 
  2. TIPTOP
   1. Sihteeri kertoi, että OPI-osahankkeen tavoitteita tukevalle TIPTOP-projektille on myönnetty rahoitus.
   2. Projektin osatoteuttajille lähetetään 9.12.2011 tarvittavat dokumentit allekirjoitettavaksi.
  3. Muutokset wiki-sivustolla
   1. Sihteeri kertoi wiki-sivuston päivityksistä, jossa sivuilta on pyritty poistamaan kaikki vanhentunut materiaali
   2. Ryhmä päätti, että vanhaa tietoa havaitessaan ryhmäläiset voivat käydä itse tekemässä muutoksen sivuille tai laittaa muutostarpeesta viestin asiantuntijaryhmän sähköpostilistalle.
 4. 16.12. työpajan suunnittelu
  1. ohjelma:
   1. Ryhmä päätti edellisessä kokouksessaan, että vuoden viimeisessä työpajassa pyritään luomaan kokonaiskuva osahankkeessa valmistelussa olevista omista projekteista sekä niistä seurannassa olevista projekteista, joilla akuuteimmin on liittymäpintoja osahankkeen valmistelussa oleviin projekteihin. Kokonaiskuvan luomisella mahdollistetaan Opi-projektien valmistelutyössä rinnakkaishankkeiden asianmukainen huomioiminen, tuetaan projektien seurantaa ja projektikorttien ajan tasalla pitämistä sekä edistetään ryhmän kautta välittyvää hankkeiden kokonaiskäsitystä korkeakouluissa.
   2. Ohjelma tarkentuu ensi viikon alussa, sihteeri lähettää tarkennetun ohjelman ryhmälle hyvissä ajoin ennen kokousta
  2. Kokoukseen yritetään järjestää myös etäyhteys, sihteeri informoi asiasta ryhmää
 5. Muut asiat
  1.  Ei muita asioita.
 6. Ilmoitusasiat
  1.  Synergia-ryhmä antoi lausunnon korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskevasta hallituksen esityksestä.
 7. Seuraavat kokoukset
  1.  Seuraava kokous 16.12.2011 Helsingin yliopistolla
 8. Lopetus
  1.  pj päätti kokouksen klo 10:03


Opin kalenteri

 • No labels