Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Unknown macro: {page-turners}


Synergiaryhmän etäkokous

 • 12.1.2012 kello 9 - 11
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tämän kokouksen pääaiheita ovat kevään toimintasuunnitelma ja osahankkeen ohjausryhmän kokous ja Synergia-ryhmälle kokouksen jälkeen jalkautuvat tehtävät.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Synergia-ryhmän kevään toimintasuunnitelma
  1. Keskustelu ja päätökset ryhmän puheenjohtajuuksien toimikausista
  2. Keskustelu ja päätökset kevään työpajojen sisällöistä ja järjestämispaikkakunnista
  3. Omien ja seurannassa olevien projektien seurantavastuista sopiminen
 4. Opi-ohjausryhmän kokouksen 9.1.2012 päätökset ja työkohteet Synergia-ryhmälle
  1. MAKSU-projektointi
  2. LVI-projektointi
  3. KSHJ-käyttötapauskuvausten katselmoinnista päättäminen
 5. Muut esille tulevat asiat
 6. Ilmoitusasiat
 7. Seuraavat kokoukset
 8. Kokouksen päätös

Muistio 

Läsnä: Tuomas Orama (puheenjohtaja), Ismo Isopoussu, Joonas Mäkinen, Petri Heinonen, Päivi Aho, Jukka Kohtanen, Juha-Pekka Pihlajakoski, Jaakko Rannila, Tapio Ekholm, Marko Kuparinen (HY, koukku), Jorma Korkiakoski, Antti Mäki (sihteeri), Lauri Stigell, Janne Santala, Katri Laaksonen, Maarit Tenhunen, Melanie Lotz, Soile Pylsy, Virve Peltoniemi 

1. Kokouksen avaus

09:05 

2. Asialistan hyväksyminen

Tsek 

3. Synergia-ryhmän kevään toimintasuunnitelma

a. Keskustelu ja päätökset ryhmän puheenjohtajuuksien toimikausista

 • Puheenjohtaja alusti, että viime vuonna on valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mutta toimikausista ei silloin keskusteltu. 
  • Puheenjohtaja olisi valmis luopumaan tehtävästään uuden puheenjohtajan hyväksi.
  • Voitaisiin sopia puheenjohtajien toimikausista, onko se esimerkiksi vuosi tai vastaavaa
  • Synergiaryhmän toimintahan jatkuu RAKETTI-hankekauden loppuun vuoden (2014 loppu) ja OKM:n avaaman Korkeakoulujen tietohallinon kehittämisen näkökulmasta Opin toiminta (ja sitä myöten Synergiaryhmän toiminta) vakiintuisi pysyväksi toiminnaksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa
 • Lauri Stigell tarkensi, että ohjausryhmän toimeksiannosta puhutaan puheenjohtajan valitsemisesta vuodeksi kerrallaan.
 • Synergiaryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävistä
  • Kokouksien puheenjohtaminen on jäävuoren huippu
  • Viikkotasolla yhteydenpito (ja suhmurointi) koordinaattoreiden kanssa
  • Osallistuminen Opin koordinaatioryhmään, jonka muodostavat ohjausryhmän sekä Synergiaryhmän puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ynnä koordinaattorit. Koordinaatioryhmä vastaa Opin asioiden valmistelun ohjaamisesta, ennakkovalmistelusta ja esittelystä muille toimijoille, kokouksille ja konklaaveille
  • Henkilökohtaisten mieltymysten mukaan mahdollisuuksia myös vetää Opin ja Synergiaryhmän omia tehtäväkokonaisuuksia ynnä hoitaa esittelyä eri kokouksissa
 • Keskustelua asiasta
  • Täytyykö puheenjohtajan tulla Synergiaryhmän sisältä? => Voi tulla ulkopuolelta uudeksi ryhmän jäseneksi
  • Paljonko uusia livekokouksia Helsingin suunnalle tulee? => Ei yhtään (kaikkiin Raketti-kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä)
  • Millaisesta työmäärästä oikeasti olisi kyse? => Tunti pari viikossa on puheenjohtajan mukaan noin realistinen tavoitetaso
  • Edustus- ja kokousreissuille (esim. Opi-ohryn mukaan tutustumaan Ladok3:een Ruotsiin keväällä) pääsee mukaan, jos itse haluaa ja oma esimies sekä lupaa että maksaa
 • Puheenjohtajan valinta jätettiin päätettäväksi seuraavassa kokouksessa

b. Keskustelu ja päätökset kevään työpajojen sisällöistä ja järjestämispaikkakunnista

 • Synergiaryhmä työskentelee ajankohtaistietoa jakavien etäkokouksien ja työpajakokousten puitteissa. Työpajakokoukset ovat live-tapaamisia ja näitä on lukukaudessa noin kaksi kaksipäiväistä työpajaa ja yksi yksipäiväinen työpaja. Etäkokouksia on useita.
 • Suunnittelua kevään työpajojen ajankohdista ja järjestämisvastuista (paikka, paikkakunta)
  • 1. työpaja (2 pv) 13-14.2.2012: Hämeenlinna, HAMK, (Päivi Aho => Anja Valta, HAMK?); yhdessä Winhaajien kanssa (? => Tuulikki Paturi?) sekä lähtökohtaisesti Code Camp samaan pakettiin integroiden 
  • 2. työpaja (2 pv) 19-20.4.2012: Pori, Satakunnan amk, Janne Santala
  • 3. työpaja (1 pv) 6.6.2012, siirrettiin sovitun etäkokouksen ajankohtaan alkuperäisestä ajankohdasta 15.6.: Helsinki, Aalto-yliopisto, Katri Laaksonen
 • Työpajakokousten agendat, keskustelua
  • Tietomalli (Oppijaan, KSHJ:iin liittyen) => Helmikuun työpaja (alustavasti
  • Ehdotettiin, että seurannassa olevien projektien esittelyt suunnitellaan ja aikataulutetaan etäkokousten ohjelmaan
 • Työryhmät, projektit ja työkokonaisuudet Synergiaryhmän toiminnassa
  • Ainakin tietoarkkitehtuuriryhmä (Synergian työryhmänä) jatkaa kiivaasti akuuttia työtä (mm. Oppijan verkkopalveluiden aikataulujen osalta)

c. Omien ja seurannassa olevien projektien seurantavastuista sopiminen

 • Seurantavastuut sovittu helmikuussa 2011, mutta seurantaa ja niihin perustuvia esittelyitä etäkokouksissa ei ole saatu kattavasti toimimaan
 • Toimintatavasta ehdotettiin
  • VE1: Synergiaryhmän jäsenet tutustuvat kokouksen jälkeen omalla ajallaan projekteihin ja lähettävät koordinaattoreille sähköpostia siitä, minkä seurantavastuun haluaisivat tehdä
  • VE2: Tarkistetaan vastuut tässä kokouksessa ja samalla sovitaan kevään aikatauluun etäkokoukset, missä mikäkin seurattava asia tarkistetaan => Näillä mennään
  • Tarkistetaan seurantavastuut ja tarpeen mukaan seurattavat kohteet tässä kokouksessa
 • Tarkistettuja seurantavastuita
  • KSHJ: Janne Santala
  • KOTVE: Juha-Pekka Pihlajakoski, Soile Pylsy
  • VIRTA (ja TOR, kunnes TOR tarkentuu mahdollisesti omaksi kohteekseen): Maarit Tenhunen, Melanie Lotz, Virve Peltoniemi, Päivi Aho, Juha-Pekka Pihlajakoski
  • TIPTOP: Petri Heinonen, Tapio Ekholm, Juha-Pekka Pihlajakoski,
  • PEPPI: Jaakko Rannila
  • HY/Aalto/TaY-perusrekisteriprojekti: Katri Laaksonen
  • JY-perusrekisteriprojekti: Petri Heinonen
  • TTY-perusrekisteriprojekti: Petri Heinonen (selvittää)
  • HY-lukkari -lukujärjestyksen suunnittelu:
  • HY/TaY Aikuiskoulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuuri: Ismo Isopoussu
  • LADOK3: Tuomas Orama
  • RS3G: Jorma Korkiakoski
  • NORD: Tuomas Orama
  • KROK: Jukka Kohtanen
 • SADe-Tarjonta -tietovaranto poistetaan seurantakohteena ja käsitellään jatkossa Opin oman Tarjonta/opinto-oikeus -työn osana

4. Opi-ohjausryhmän kokouksen 9.1.2012 päätökset ja työkohteet Synergia-ryhmälle

a. MAKSU-projektointi

 • Jatkotoimenpiteistä ohjausryhmä luonnosteli mallia, jossa Opin MAKSU-kokonaisuus toteutetaan siten, että Metropolia ammattikorkeakoulun maksupalveluprojekti olisi toteuttava, omistava ja rahoittava taho ja Raketti-hanke tukisi suoraan Metropolian projektia Synergiaryhmän asiantuntijatyöllä.
 • Ohjausryhmässä ehdotettiin käytännön toimintatapaa siten, että Synergiaryhmä käsittelee Metropolian omassa projektissaan omista lähtökohdistaan määrittelemät käyttötapaukset. Tarvittaessa Synergiaryhmä esittää lisäyksiä tai muutoksia Metropolian käyttötapauksiin, jotta Metropolian toteuttama maksupalvelu soveltuisi Opi-MAKSU:n mukaiseksi osaksi korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen kokonaisarkkitehtuuria
 • Opin koordinaattorit saivat toimeksi tarkentaa toimintamallin ja selvittää Metropolia ammattikorkeakoulun mahdollisuudet toimia projektissaan ohjausryhmän ehdottamalla tavalla
 • Jukka Kohtanen: KROK-projekti haluaa omaan tarpeeseensa toteuttaa/saada/hankkia maksupalvelun

b. LVI-projektointi

 • Ohjausryhmä totesi, että laajan ja moneen eri toimijaan (kansalliseen ja korkeakouluihin) liittyvä projekti on haastava. Tarvitaan edelleen jatkovalmistelua, jotta projektin toteuttamissuunnitelma saadaan niin tarkaksi, että voidaan arvioida kustannuksia ja niiden perusteella osallistumistapavaihtoehtoja korkeakouluille
 • Huomioidaan jakautuminen koulutukseen ilmoittautumiseen (opiskeluoikeus) ja opetukseen ilmoittautumiseen (ilmoittautuminen opetustapahtumaan)
 • Ohjausryhmä totesi, että KROK-projekti, TIPTOP-projekti, HY/Aalto/TaY-projekti sekä KSHJ liittyvät kaikki LVI-kokonaisuuteen eli ovat määrittelemässä ja toteuttamassa ilmoittatumispalveluita. Koordinaattori Lauri Stigell järjestää ohjausryhmän kehotuksesta mahdollisimman pikaisesti näiden tahojen kokouksen, jossa etsitään yhteiset sävelet mahdollisilta ja tarkoituksenmukaisilta osin ja siten paketoidaan toivottavasti LVI:n toteuttamispolkua. Ohjausryhmä kehotti myös käsittelemään viime aikoina toteutetut tai aktiivisesti toteutuksessa olevat muut ilmoittautumispalveluratkaisut eri korkeakouluista (esim. Turun yliopistosta)
   

c. KSHJ-käyttötapauskuvausten katselmoinnista päättäminen

 • Synergiaryhmän jäseniä pyydettiin ilmoittamaan koordinaattoreille suoraan tai  opin sähköpostilistalle katselmointien tekijöiksi
   

5. Muut esille tulevat asiat

 • OTUKSEN Opiskelijabarometrin kehittäminen: Antti tapaa Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön Aleksis Nokso-Koiviston kanssa aiheen tiimoilta 17.1.2012

6. Ilmoitusasiat

 • Pelisääntöryhmän loppuraportti on julkaistu (linkki)
 • Korkeakoulujen tietohallinnon kehittämistä koskevaa opetus- ja kulttuuriministeriön keskustelun avausta voi kommentoida tammikuun loppuun asti (linkki)
 • Oppijan käyttäjähallinnon suunnitelmien kommenttien viimeinen palautuspäivä on tänään 
 • HY/Aalto/TaY-perusrekisteriprojektin väliraportti on julkaistu ja sitä voi kommentoida 20.2.2012 saakka (linkki)

7. Seuraavat kokoukset

 • 1.2.2012 Etäkokous, seurannassa olevista käsitellään: Peppi, Virta, KROK; seurantavastuussa olevat valmistelevat a. 20 min esitykset
 •  13-14.2.2012 Työpajakokous Hämeenlinnassa

8. Kokouksen päätös

11:01 

Opin kalenteri

 • Kokousajat
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels