Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän työpaja

 • Aika:       13. – 14.2.2012
 • Paikka:   Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Visamäen kampus

Muistio

Ohjelma

Synergia-ryhmä järjestää keväällä 2012 kolme työpajaa. Vuoden ensimmäisessä työpajassa keskitytään korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuriluonnoksen näkökulmasta Oppijan verkkopalvelut -projektikokonaisuuden osana valmistellun Oppijan tietomallin katselmointiin. Lisäksi viimeistellään ja yhdenmukaistetaan syksyn 2011 työpajoissa aloitetut käyttäjätarinat.

Teemaryhmien työn kuvaus ja materiaali

Ryhmä 1: Oppijan tietomallin katselmointi

 • Ryhmän puheenjohtajina toimivat Janne Santala ja Totti Tuhkanen, sihteeri CSC
 • Tavoite:
  • katselmoida oppijan tietomalli erityisesti koulutustarjontatietojen ja suoritusten osalta
  • kirjata muutostarpeet ja -perusteet yksiselitteisesti mallin muokkaamista varten
 • Valmistautuminen
  • tutustuminen oppijan tietomalliin
  • asiantuntijakommenttien kerääminen sekä mahdollisten referenssimateriaalien kerääminen omasta korkeakoulusta käsittelyn pohjaksi
  • tutustua soveltuvin osin KSHJ-työpajoissa tuotettuihin materiaaleihin
 • Johdatus Oppijan tietomalliin (Seppo Ränninranta)
  • Mallin tausta
  • Sisällöllinen esittely, eri tasojen erittely
  • Katselmoinneista toistaiseksi aiheutuneet muutostarpeet ja niiden pohjalta tehdyt muutokset
 • Koulutustarjontatiedot
  • Korkeakouluja on pyydetty kommentoimaan ja ehdottamaan muutoksia Oppijan tietomalliin katselmoinnin tueksi erityisesti koulutustarjontatietojen osalta.
  • Käydään läpi korkeakouluilta saadut kommentit ja arvioidaan / tehdään ehdotus muutosehdotusten viemisestä malliin
  • Arvioidaan mallia suhteessa korkeakoulujen tarpeisiin ja käynnissä oleviin projekteihin
 • Suoritukset
  • Suoritukset ovat tärkeä osa mallissa nyt käynnistyneiden eri projektien näkökulmasta (TOR, VIRTA, TIPTOP)
  • Mallin arviointi suhteessa korkeakoulujen toimintaan ja tarpeisiin: muutostarpeiden erittely ja kirjaaminen
 • Taustamateriaali

Ryhmä 2: Käyttäjätarinoiden viimeistely

Ilmoittautuminen

Tarjoiluja varten ilmoittautuminen ke 8.2. klo 16.00 mennessä osoitteessa http://www.doodle.com/6szeyzbafx8rn2qt.

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Majoitus

Jokainen osallistuja varaa ja kustantaa majoituksensa itse. Hansel-sopimushintaisia hotelleja Hämeenlinnassa ovat mm.

Tervetuloa työpajaan!

Opin kalenteri

 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels