Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 11.4.2012 kello 10 - 12
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. 

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Tietoarkkitehtuuri- ja Toiminta-arkkitehtuuri-teemaryhmien työn jako
  1. Mitkä ovat teemaryhmien seuraavat kysymykset?
  2. Mitkä ovat tulevan työpajan konkreettiset tavoitteet? 
  3. Miten teemaryhmät jakavat tietoa työn etenemisestä työpajan aikana?
 4. Teemaryhmien valmistelun vastuuhenkilöt ja aikataulu.
  1. Ketkä ovat Turussa paikalla ja voivat vetää ja koordinoida työpajaa ja teemaryhmiä?
  2. Milloin työpajan ohjelman ja aineiston pitää olla osallistujilla? 
  3. Miten työpajan toiminta dokumentoidaan ja raportoidaan?
 5. Sovitaan työpajan muusta, yhteisestä sisällöstä ja toimenpiteistä niiden suhteen/sovitettavuudesta teemaryhmien työstettäväksi.
  1. TIPTOP -projektin tilanne / tarpeet (Mats tai Lauri)
  2. VIRTA -projektin tilanne / tarpeet (Antti)
  3. Jiran käyttöönotto OPIn piirissä
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Seuraavat kokous
 9. Kokouksen päätös

Muistio 

Läsnä: Janne Santala (pj.), Antti Mäki, Soile Pylsy, Mats Lindstedt, Lauri Stigell,  Ismo Isopoussu, Jaakko Rannila, Janne Santala Joonas Mäkinen, Julian Lindberg, Katariina Lehto, Kati Tiihonen, Katri Laaksonen, Virve Peltoniemi, Jukka Kohtanen, Kristian Haapala (siht.)

 1. Kokouksen avaus
  1. puheenjohtaja avasi kokouksen klo  10:05
 2. Asialistan hyväksyminen
  1. Asialistalle lisättiin:
   1. Kokonaiskuvan päivitys: Kristian esittelee uuden etusivun
   2. Korkeakoulujen tietomalli (Antti)
   3. Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen (Antti)
   4. LVI-projektoinnin valmistelun eteneminen (Kristian)
   5. Asialistan kohdat 3 ja 4, olisiko teemaryhmistä syytä siirtyä projektien työpajamyllytykseen (TIPTOP, KSHJ, VIRTA, MAKSU)
 3. Kokonaiskuvasta
  1. Avoimen koulutus- ja opetustarjonnan esittäminen, joka korvaisi avoinyliopisto.fi-pavelun nykyiset sisällöt
  2. Opintopolku.fi, ”sähköinen sivistyskeskus”
  3. Avoinyliopisto.fi:n johtoryhmä käy keskustelua OPH:n kanssa
  4. ”eroaa tässä kuvassa esitetystä”
 4. Tietoarkkitehtuuri- ja Toiminta-arkkitehtuuri
  1. Keskustelussa nostettiin esiin seuraavia asioita:
   1. Toiminta-arkkitehtuuri: Käyttötapauksia on kertynyt useampi sata. Vaikea käsitellä --ei pystytä yhdellä kuvalla tai prosessikuvilla kuvata.
   2. Kun käyttötapauksia on tehty esim. TIPTOP:issa  -- annetaan materiaalia muiden projektien käyttöön ettei tarvitse aloittaa nollasta.
   3. Palvelukortti (sisällysluettelo sivu) johon kootaan kaikki määritetyt käyttötapausmallit. Voitaisiin ottaa esim. TIPTOP:n käyttäjätarinat. Tätä voitaisiin suunnitella otettavaksi työpajan käyttöön.Helpottaa tiedon jäsentelyä ja tiedon jakamista.[https://confluence.csc.fi/display/oppija/Palvelut|]
 5. Työpajasta
  1. Valmistelun osalta: voitaisiin ajatella siten, että kyseisten kehitysprojektien (KROK,MAKSU,TIPTOP,VIRTA, KSHJ) edustajat valmistelisivat työpajaa siten että toimittavat pohjaksi sisältöä. Ei suoranaisesti PowerPoint esityksiä, vaan näytetään lyhyesti mistä tietoa on saatavilla ja linkit akuuteimpiin kysymyksiin.
  2. Miten saatetaan opin piiristä käyttötapaus katselmoinneista tietoa muille projekteille ja miten tieto saatetaan tarvitseville (tiedonjako formaatti?) (kuka tästä voi päättää?) ?
  3. Tiketeiksi ja kommenteiksi: Havainnot jiroihin ja wikeihin (kehitysprojekteihin ja korkeakoulujen tietomallin ylläpitoon)
 6. Työpajan materiaalin tuottamisvastuut
  1. VIRTA – Antti, TIPTOP - Mats, Lauri, KSHJ - Joonas (?), MAKSU - Metropolia (Jaakko sopii Hakkaraisen kanssa), KROK - Jukka
  2. Ei suoranaisesti Poweroint esityksiä, vaan näytetään lyhyesti mistä tietoa on saatavilla ja linkit akuuteimpiin kysymyksiin.
  3. Antti ja Kristian suunnittelee työpajan työskentelytapaa 13.4
  4. Ehdotettiin, että tarkastellaan asioita ristiin. Turhan päällekkäisen työn estämiseksi.
  5. Konreettisia esimerkkejä sisällön peilaamiseksi (Opiskeluoikeus tai vastaava?)
 7. Aikatauluista
  1. Työpajaa koskeva ilmoittautuminen aikatauluineen lähetetään asiantuntija-listalle viimeistään: 17.4.
  2. Projektien pohjalta aineistot näkyville confluenseen maanantai 16.4. iltapäivään mennessä.
 8. Muut asiat
  1. Työpajaan ilmoittautui etäkokouksessa: Antti, Soile, Lauri S, Kristian, Ismo, Julian, Virve, Hely, Katri,
  2. Työpaja kartalla:* *http://www.utu.fi/kartta | Rakennus T52 | Kaivokatu 12, 20520 Turku
 9. Ilmoitusasiat
  1. Tietohallinnon kehittämisestä:
   1. https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2012_03_26+RAKETTI-Tietohallinto
   2. https://confluence.csc.fi/download/attachments/11994340/20120329_toimenpiteet.pptx
 10. Seuraavat kokoukset
  1. seuraava työpaja on Turussa 19.-20.4.
  2. seuraava ACP 7.5.2012 kello 9 - 11
 11. Kokouksen päätös
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:45

Opin kalenteri

 • Kokousajat
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels