Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän työpaja

 • Aika: 19.42012 kello 9:00-16:30 (kahvit työpajan aluksi kello 9:00-9:30) ja 20.4.2012 kello 9:00-14:30
 • Paikka:Turun yliopisto, rakennus T52, Kaivokatu 12, Turku (lähellä Kupittaan asemaa)
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. 
 • Tilaisuuden lounaat ovat omakustanteisia.
 • Tilausuuden ohjelmaluonnos (MS Word)
 • TYÖSKENTELYDOKUMENTTI
 • Korkeakoulujen tietomallin (XDW) JIRA
 • Ryhmä A
  • Petri, Lauri, Jukka, Juli
  • Työskentelyn apuväline, ilmoittautumiskaavio
 • Ryhmä B
  • Mats, Virve, Krisse, Hely
 • Ryhmä C
  • Päivi, Soile, Ossi, Antti
 • Ryhmä D
  • Jaakko, Totti, Katri

Työpajan tavoite ja ohjelma

Tavoite: Synergiaryhmä sopi kokouksessaan 11.4.2012, että työpajassa toiminta- ja tietoarkkitehtuuriteemaryhmien työn jatkamisen sijaan, otetaan haltuun etenevät kehitysprojektit ja niiden käyttäjätarinoiden ja muiden suunnitelmien pohjalta tunnistetaan ja tunnustetaan yhtymäkohdat toiminta-arkkitehtuurissa ja tietoarkkitehtuurissa. Tavoitteena on yhdistää Synergiaryhmän korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuria varten tekemä pohjatyö ja kehitysprojektien suunnitelmat siten, että tarkastellaan asioita ristiin. Turhan päällekkäisen työn estämiseksi.

Ehdotettiin, että työn jäsentämiseksi käytetään konkreettisia esimerkkejä eri kehitysprojektien sisällön peilaamiseksi: opiskeluoikeus. Kehitysprojekteja tarkastelussa ovat TIPTOP, KSHJ, VIRTA, KROK(LVI) ja MAKSU.

(KUVA Lauri Stigell: synergia-työpaja, Turku, hahmottelua käsiteltävistä kokonaisuuksista)

Ohjelma: Tämän työpajan osalta työskentelyä ei tehdä toiminta- ja tietoarkkitehtuuriteemaryhmissä vaan Synergiaryhmän 7.3.2012 kokouksessa keskustellun pohjalta lähestytään käsiteltäviä asioita vaihtuvien ryhmien työsessioina ja niitä yhdistävinä yhteisinä tiedonjakotilaisuuksina eli käytetään työn rytmittämistä tiedon työstöön ja tiedon jakamiseen. Työn tulokset pyritään työpajassa tuottamaan muutospyynnöiksi tai kysymyksiksi suoraan korkeakoulujen tietomallin ylläpito-Jiraan tai asianomaisten projektien wiki-alueille tai jiroihin. 

Kristian Haapala ja Antti Mäki valmistelevat työpajan ohjelmaa ja työskentelytapaa tarkemmin sekä esittelevät työpajan aluksi, miten tulokset viedään eri wiki-alueille ja jiroihin ja kootaan sieltä Synergiaryhmän seurattavissa olevalle alueelle.

Materiaali

Projektien pohjalta aineistot näkyville confluenseen maanantai 16.4. iltapäivään mennessä: ei suoranaisesti PowerPoint esityksiä, vaan näytetään lyhyesti mistä tietoa on saatavilla ja linkit akuuteimpiin kysymyksiin. Erityisesti käyttäjätarinat ja käyttötapaukset.

Aineiston valmisteluvastuut: VIRTA – Antti Mäki, TIPTOP - Mats Lindstedt, Lauri Stigell, KSHJ - Joonas Mäkinen (?), MAKSU - Metropolia (Jaakko Rannila sopii Tero Hakkaraisen kanssa), KROK - Jukka Kohtanen

KSHJ:n (=osa Oppijan verkkopalvelukokonaisuus) määrittelymateriaalit löytyvät osoitteesta:

Erityisesti opiskeluoikeus

TIPTOP

 • TIPTOP-projektin wiki
 • TIPTOP-moduulit
 • Portaalitason käyttäjätarinat
  • 1.1 Suoritukset (opintojen reaaliaikainen seuranta)
  • 1.2 AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
  • 1.3 HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)
 • Akuutit kysymykset
  • Onko käyttäjätarinoissa tunnistettu aidosti se lisäarvo, johon projektilla olisi edellytykset päästä / ovatko käyttäjätarinat riittävän kattavia eli tyhjentäviä?
  • Millä tavoin saamme formuloitua "oikein" muutostarpeet korkeakoulujen tietomalliin / Miten varmistamme monitoteuttajamallissa homman näpeissä pitämisen?
  •  

VIRTA

RAKETTI-VIRTA-projektiin ei sisälly varsinaisia käyttäjätarinoita tai pääsisällön osalta myöskään käyttötapauksia, koska kyseessä on tietovaranto, johon siirtyy kopioita korkeakoulujen opiskelijarekisterissä ylläpidetystä tiedosta ja josta luetaan tietoa. 

 • Muiden kehitysprojektien kanssa yhteismitallista olisi tietovarannon tietosisällön lukeminen korkeakoulun opiskelijarekisteristä (esimerkiksi Oodin näkökulmasta tiedon muodostamisesta korkeakoulujen tietomallin mukaiseen muotoon): tietosisältö
 • Varsinaisia käyttötapauksia liittyy mm. järjestelmäkohtaisiin tietoliikenneoikeuksiin ja lokien käsittelyyn, näitä ei ole vielä määritelty

KROK

Edellyttää HAKA-kirjautumista

MAKSU

Tukikysymyksiä

Kristianin ja Antin käyttöön

 • Opiskeluoikeutta joltain osin käyttävät tarinat / opiskeluoikeutta joltain osin muokkaavat tarinat
 • Koulutusmoduulia käyttävät tai muokkaavat tarinat
 • Opiskelijan elinkaari ja tarinaliitokset
 • Kokonaisprosessit -kuvan piirto (ja tarinaliittymät?)

Muistio

Opin kalenteri

 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels