Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ylimääräinen etäkokous

Aika: maananatai 17.9. 2012 klo 9:00-11:00.

Paikka: RAKETTI-OPI:n ACP-huone https://connect.funet.fi/rakettiopi/

Ilmoittautuminen: http://www.doodle.com/bthqis9uvkifu76v

Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille. Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

3. Asialistan hyväksyminen

4. Korkeakoulujen tietomallin muutostarpeiden kartoittamisen jatkotyöstö

 • KOKOA-koordinaatioryhmän 4.9. kokouksen terveiset
 • Työpajakäsittelyyn otettavat asiat

5. Muut Synergiaryhmän 24.-25.9.2012 työpajassa käsiteltävät aiheet

6. Muut asiat

7. Ilmoitusasiat

8. Seuraavat kokous

9. Kokouksen päätös


Muistio

Läsnä: Peltoniemi, Husa, Lehto, Laaksonen, Aho, Tuhkanen, Kohtanen, Lahtinen, Tiihonen, Kataja, Rintala, Paukku, Zitting, Pappila, Pihlajakoski, Virtanen, Pylkkönen, Korkiakoski, Kemppainen, Mäki, Raatikainen, Stigell

1. Kokouksen avaus

 •  Puheenjohtajien ja kokouksen kokoonkutsujien ollessa estyneenä Lauri Stigell avasi kokouksen klo 9.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

 • Synergia-ryhmän puheenjohtajina toimivat Janne Santala ja Jaakko Rannila. Molemmat ovat estyneet osallistumasta kokoukseen.
 • Synergia-ryhmän sihteereinä toimivat opi-koordinaattorit Paula Merikko ja Kristian Haapala. Molemmat ovat estyneet osallistumasta kokoukseen.
 • Kokoukselle on tarpeen valita puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Esitykset puheenjohtajaksi: Peltoniemi
 • Esitykset sihteeriksi: Stigell
 • Päätös:
  • puheenjohtaja: Peltoniemi
  • sihteeri: Stigell

3. Asialistan hyväksyminen

 • Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. Korkeakoulujen tietomallin muutostarpeiden kartoittamisen jatkotyöstö

 • KOKOA-koordinaatioryhmän 4.9. kokouksen terveiset
 • Teemu Kemppainen kertoi kokoa-koordinaatioryhmän kokouksesta; pöytäkirja tällä viikolla tulossa, lähetetään opi-asiantuntija -listalle
 • Opinto-oikeus --> opiskeluoikeus -muutosehdotus
  • ei tehty päätöstä, palautettiin valmisteluun
  • käsite-/koodistotason yhteneväisyys tavoite, voiko käyttää eri termejä samoista käsitteistä
 • Synergia-ryhmän ehdotukset kokonaiskuvasta ja ylläpitomallista opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden alueella käsittelyssä
  • tarkennetaan vastuunjakoa ylläpitomallissa: nyt valmistelu, käsittely, päätös. Eri toimijoiden vastuita tarkastellaan, täsmennetään syksyllä
  • kokoa-koordinaatioryhmä päättää synergia-ryhmän esitysten pohjalta
  • Synergia-ryhmän Tampereen kokouksessa työstetään asiaa eteenpäin.
 • Työpajakäsittelyyn otettavat asiat
  • Virta-projektin puitteissa tällä viikolla tulossa ehdotukset tietomallin muutoksista ja koodistoluetteloista; mukana myös opiskeluoikeusparit (vrt. kandi+maisteri, saman myöntämispäivän mukaan tulkitseminen), nyt tulossa ehdotus, että annetaan opiskeluoikeudelle ominaisuus, että se liittyy toiseen opiskeluoikeuteen.

5. Muut Synergiaryhmän 24.-25.9.2012 työpajassa käsiteltävät aiheet

 • Aihe-ehdotukset

 • Päätettiin, että 
  • Maanantai keskitytään tietomalliasioihin (siirretään korkeakoulukierroksesta osa asioista tiistain iltapäivään)
   • Aamupäivällä korkeakoulukierroksesta intro + Tiptopin työ suhteessa korkeakoulujen tietomalliin
   • Iltapäivä ohjelmassa kuvatulla tavalla
  • Tiistai
   • OTM suunnitellusti
   • LVI lounaan jälkeen
   • Päivän päätteeksi korkeakoulukierroksen viimeistely
 • Valmisteluvastuut
  • yleinen valmistelu koordinaattorit
  • asiakohtainen valmisteluvastuu
 • Sihteeri kertoi arkkitehti-SIG:ltä tulleesta ehdotuksesta käsitellä KSHJ:n edellyttämiä muutostarpeita korkeakoulujen opintohallinnon prosesseihin esim. työpajassa. Opi-koordinaatio on yhteydessä OPH:hon, jonka kanssa yhteisesti valmistellen järjestettäneen työpaja asiaa koskien syksyn aikana.

6. Muut asiat

 • Ei muita asioita.

7. Ilmoitusasiat

 • Lausunto tuli virta-projektin lausuntopyyntöön kaikilta korkeakouluilta!
 • OPH:n koodistopalvelu kehittyy lupaavasti.
 • Keskustelua käytä OPH:n ja Virta-projektin kesken siitä, että tiedonsiirroissa (mm. suoritustiedon osalta) käytettäisiin kv. standardeja (ja englanniksi) JHS-suosituksissa  suositellun suomen sijasta

8. Seuraavat kokous

 • Työpaja tre 24. - 25.9.
 • Etäkokous 19.10. klo 9 - 11

9. Kokouksen päätös

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.46.


 • No labels