Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIPTOP-projektin kartoituksen vaihe korkeakoulujen tietomallin muutostarpeiden osalta

Synergia-ryhmän työpaja

Maanantai 24.9.2012 klo 10.30 - 12.00

Session tavoite

 • Antaa Synergia-ryhmälle yleiskuva Tiptop-projektissa tehdystä työstä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden viitearkkitehtuuriin (Arkki-työ) kuuluvan tietovarantokerroksen alueella
 • Pyytää palautetta Tiptop-projektissa käytetystä vertailutavasta käsitteiden ja tietosisältöjen vertailun tekemiseksi
 • Käydä läpi hakukohde- ja opetustarjontatietovarantojen alueen muutosehdotukset  korkeakoulujen tietomalliin ja kerätä Synergia-ryhmältä ensimmäinen palaute muutosehdotuksista
 • Sopia syksyn aikana Tiptop-projektista Synergia-ryhmän käsittelyyn tuotavien korkeakoulujen tietomallin muutostarpeiden käsittelystä

Valmistautuminen

Tutustu seuraaviin taustamateriaaleihin

 • Diat
 • Matriisi hakukohde- ja opetustarjontatietovarantojen alueen tietojen vertaamisesta Korkeakoulujen tietomalliin
 • Tiptop-tietovarannot - luonnosversio
  • Yllä olevasta matriisista siirretään tähän pohjaan myös hakukohde- ja opetustarjontatietovarannon tiedot
  • Luonnoksessa lisäksi kuvattu suoritukset-tietovarannon tietoja
 • No labels