Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän etäkokous

Aika: maananatai 19.10.2012 kello 9 - 11

Paikka: RAKETTI-OPI:n ACP-huone https://connect.funet.fi/rakettiopi/

Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille. Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Asialistan hyväksyminen

4. Henkilöasiat (Janne Santala)

5. OKM:n opiskelijavalintasemman terveiset tietojärjestelmien näkökulmasta ( Janne Santala )

6. Korkeakoulujen opiskelijarekisterien käytännesääntöjen (HetiL 42§) luominen

  • OPI-ohjausryhmä antoi toimeksiannon liittyen tietohallinnon kehittämismuistion toimenpiteeseen T2.5
    • Synergiaryhmälle annettiin siis tehtäväksi näin aluksi korkeakoulujen opiskelijarekisterien tietojenluovutussääntöjen kokoaminen yhteen, koosteen tekeminen ja käytänteiden vertaileminen.
    • OPI-ohjausryhmän muistio: OPI-OHRY 20.8.2012

7. TIPTOP - Tietovarantojen sisältöjen aiheuttamia muutosehdotuksia korkeakoulujen tietomalliin - tilannekatsaus  (J-P Pihlajakoski)


8. Käsiteltävät teemat 11-12.12.2012 työpajassa Laurean Ammattikorkeakoululla
9. Muut asiat

10. Ilmoitusasiat

11. Seuraava kokous

  • ACP 14.11.2012  klo 9-11
  • Työpaja 11-12.12.2012 @ Laurea-Ammattikorkeakoulu

12. Kokouksen päätös

  • No labels