Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän etäkokous

 • 14.11.2012 kello 9:00-11:00
 • https://connect.funet.fi/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

Asialista 

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
  1. Ehdotus: etäkokousten esityslistalle vakiomuotoisena "Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista" (Merikko)
 3. Terveisiä korkeakoulukierrokselta
  1. OPI-osahanke (Merikko)
  2. VIRTA-projekti (Mäki)
 4. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä: KSHJ-ohjausryhmän kokous 13.11. (Santala)
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä: Korkeakoulujen asiakaspalveluryhmän kokous 1.11. (Santala)
  3. koulutustarjontatietovarannosta
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen
  5. käyttötapausten katselmointi -työryhmästä
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta
 5. Käsiteltävät teemat seuraavassa työpajassa
  1. Aihe-ehdotukset
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
  1. Laajennettu HAREK-pääkäyttäjäseminaari Opintopolku-teemalla 13.-14.12.2012
  2. KOKOA-koordinaatioryhmän uusi kokoonpano; tarvittaessa kutsuttavat asiantuntijajäsenet
  3. Korkeakoulujen tietomallin opiskelun ja opetuksen tuen osuus on laajennettu VIRTA-projektin esittämällä tavalla ja julkaistu
  4. Synergia-puheenjohtajiston haku vuodeksi 2013 (Santala)
 8. Seuraavat kokoukset
  1. ACP-kokous 18.12.2012 9-11
  2. Kevään 2013 työpajat ja ACP-kokoukset; aikataulutus (vuoden ensimmäinen työpaja ehdotettu pidettäväksi 22.-23.1.2013)
 9. Kokouksen päätös

Muistio 

Osallistujat: Janne Santala (pj), Jaakko Rannila (vpj), Paula Merikko (siht), Kristian Haapala, Merja Korkeamaa, Inka Paukku, Joonas Mäkinen, Julian Lindberg, Jarkko Ansamäki, Minna Pylkkönen, Joakim Björklund, Raine Rapo, Kaarina Lilja, Susanne Olin, Taija Oksanen, Jukka Kohtanen, Antti Mäki, Eila Partanen, Totti Tuhkanen, Hilkka Torikka

 1. Kokouksen avaus
  Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:02.
 2. Asialistan hyväksyminen
  1. Merikko ehdotti etäkokousten esityslistalle vakiomuotoisena "Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista" ja ilmoitusasioihin OPI-koordinaatioresurssi-asiaa sekä kk-tietomallin ruotsinkielisten käännösten työryhmä -asiaa. Esitykset hyväksyttiin.
  2. Varaapuheenjohtaja siirsi vetovastuun puheenjohtajalle.
  3. Paikalla uusia synergiaryhmän jäseniä, esittäytymiskierros.
 3. Terveisiä korkeakoulukierrokselta
  1. OPI-osahanke(Merikko)
   1. OPI/VIRTA-kk-kierros edennyt puoliväliin. OPI-osahanke on kartoittanut vierailuiden aikana korkeakoulujen osallistumissuunnitelmia valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi. Korkeakoulukortit ennakkomateriaalina, 2. kysymyksen hankkeista, projekteista ja kehittämistoiminnasta saadaan tuloksena hankesalkku, jota käsitellään tammikuun työpajassa. Korkeakoulujen täyttämät, jatkossakin ylläpidettävät Korkeakoulukortit toimivat opetuksen ja opintojen tukipalveluiden kehittämisen tukena muodostaen yhdessä korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä tukevan kokonaiskuvan ja hankesalkun.

   2. Palautteiden perusteella onnistunut "reset-napin painaminen", eli sekä tietovaranto että valtakunnallisen yhteistyön tarve opetuksen ja opintojen tukipalveluiden kentällä on vierailujen aikana selkeytynyt ja konkretisoitunut.

   3. OHA-foorumin ja OPI:n yhteistyö käyntiin, OHA-koordinaattori Mervi Jokipii siirtyy toisiin tehtäviin TTY:n laatupäälliköksi. Uusi koordinaattori haussa, sillä välin OHA-pj Kirsi Lindfors itse Synergiaryhmän s-postilistalla kuulolla.
   4. Lindforsin kanssa puhuttu toimialan tietosuojakäytänneasiasta ja sovittu, että odotetaan HY:n ja Aallon lakimiesten ehdotusta
    1. Janne Santala: Kommentaattori Pekka Korhonen on erityisesti tietoturva-asioiden asiantuntija, mikä taas ei kuulu lakimiesten alaan, vaikka on saman lainsäädännön piirissä.
    2. Totti Tuhkanen: Näissä kysymyksissä tehdään paljon selvitystyötä eri korkeakouluissa, kun monet järjestelmät (esim. pilvipalvelut) edellyttävät mm. henkilötietojen siirtoja ja reksiteriden muodostamista.
  2. VIRTA-projekti(Mäki)
   1. Ajankohtaista Synergiaryhmälle
   2. Korkeakoulukierroksen tuloksena täydentyvä Synergiaryhmä on laajentunut myös ruotsinkielisten korkeakoulujen edustajilla, jotka kokoontuvat ennen vuodenvaihdetta keskustelemaan korkeakoulujen tietomallin ruotsinkielisestä termistöstä. Kaikki muutkin ovat tervetulleita mukaan. Tietomallin kääntäminen englanniksi etenee ruotsintamisen sekä Nordforum-yhteistyön pohjalta.
 4. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä: KSHJ-ohjausryhmän kokous 13.11. (Santala)
   1. Toteutus edelleen myöhässä aikataulusta 2kk, ei ole varmaa pidetäänkö 18.1.2013 suunniteltu kansallinen demotilaisuus. Korkeakoulut odottavat ohjeita vuoden 2014 valintaperusteisiin liittyen, lainsäädännön ja aikataulutuksen näkökulmasta. Kiintiöasioiden osalta aikatauluja voidaan tarkentaa myöhemmin.
   2. Sijoittelu ja varasijat: ohjausryhmässä tehtiin käsitemäärittelyä ja selkeytettiin opiskelupaikan vastaanottamisen mahdollisuutta. Jos kaikista hakukohteista on tieto, hakija voi ottaa myös korkeinta alemman prioriteetin paikan vastaan. Vaikka jokin hakutoive on kesken, hakija näkee kokonaistilanteen, mutta ei voi vielä toimia. Ensimmäiset ja viimeiset valinnantulosten ilmoittamiset asettavat kokonaisaikataulun prosessille.
   3. Hakutoiveet porrastetussa hakuaikajärjestelmässä, kevään 2 hakuaikaa (tammikuu amk-vieraskieliset ja yo-taidealat, toisessa hakuajassa kaikki muut). Kuusi hakutoivetta -maksimi kattaa molemmat haut, ensimmäisen haun hakemuksen voi peruuttaa.
   4. Joonas Mäkinen, OPH: Valintaperuste-termi on ymmärrettävä laajemmin, kyse toisaalta oppilaitoksissa tuotettavista päätöksistä ja koulutustarjonta-teksteistä, jotka oppilaitos itse määrittää, ja toisaalta näiden mallintamista ja laskentaa Opintopolku-palvelussa. Aikatauluun täsmennyksiä: HAREK-seminaarissa 13.-14.12.2012 demotaan palveluita ja esim. testipalvelu on jo avattu: testi.opintopolku.fi. Jo tehtyä koetetaan julkaista OPH:ssa näkyväksi mahdollisimman nopeasti.
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä: Korkeakoulujen asiakaspalveluryhmän kokous 1.11. (Santala)
   1. Kokoonnuttu 1.11.2012. 14 kk-asiantuntijaa, kirjataan toimintamalli, jota noudatetaan kevään 2014 yhteishaussa: hakukelpoisuus, liitteet, asiakasneuvonta. TOR:n tulo käyttöön epävarmaa, jos tulee sisältäisikö vain 2014 tiedot, ollaanko paperiliitteiden varassa noin +3 vuotta TOR:n käyttöönotosta? Liitepankkiajatus, johon virkailijat tai hakijat voisi skannata liitteitä, ei ole vielä 2014 toteutuksessa. Yo ja amk sektorit toiminevat eri tavalla: yliopistoilla toimitetaan jokaisen hakutoiveen korkeakouluun liitteet ja tarkastetaan ennen valintaa, ammattikorkeakouluilla tarvitaan kaikkien päättötodistukset ja lasketaan niiden keskiarvot, ja siksi pyydetään niitä vasta valintojen jälkeen hyväksytyiltä. Ryhmä jatkaa työskentelyä, jotta päästään yhteisiin määräaikoihin liitteiden toimituksessa jne.
    1. Antti Mäki: Koulutustakuun toteuttamiseksi TOR on käytössä ensi syksynä opiskelijavalinnoissa. Starsoft ja Logica aloittelevat toteutusta, 2. astene pohjakoulutustiedot todennäköisesti siis käytössä, ei aiemmilta vuosilta mutta ikäjakaumien vuoski uudetkin riittävät jo pitkälle.
    2. Joonas Mäkinen: Nykytilanteessakin YTL:n tiedot ovat käytössä. TOR voidaan ajatella loogisena kokonaisuutena, joka koostuu erilaisista osioista, jolloin voisi ajatella että myös korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarantokin on ikään kuin yksi osa TOR:ia. Opintopolku on saanut yhteiskuntatakuuun toteuttamisen kannalta uudenlaista fokusta, ja sen seurauksena on välttämätöntä saada osa 2. asteen hauista syksyksi tuotantoon.
    3. Janne Santala: Haasteita sektorien yhteentoimivuudessa, kun toimintatavat olleet erilaiset ja yliopistokenttä sisäisesti epäyhtenäisempi.
    4. Joonas Mäkinen: Nyt ei ole kattavasti yhteisrekisteriä esim. ammatillisten oppilaitosten osalta, kattava 2. asteen rekisteri on YTL:n tutkintotiedot vuodesta 1990 eteenpäin. Ensivaiheessa ne mitä nyt on saatavilla tarvitaan Opintopolkuunkin, joita voidaan sitten laajennetaan vaiheittain. Yksi vaihtoehto voisi olla, että yksittäiset todistukset tallennettaisiin ns. Liiteri-palveluun sitä mukaan kun ne tulevat mielenkiinnon kohteeksi.
    5. Antti Mäki: TOR on säädetty asia, ensi syksynä jo tuodaan keväällä valmistuneiden tiedot, jotta voidaan 2. asteella jakaa paikat niin, että ensikertalaiset saavat 2. asteella ensin paikan. 
    6. Santala: Pysyvä tarve tämäntyyppiselle ryhmälle, joka pohtii näitä yhteisiä ratkaisuja ja menettelytapoja korkeakouluissa hankekauden jälkeenkin.
  3. koulutustarjontatietovarannosta (Merikko)
   1. Terveiset TIPTOP-projektilta, koonnut JP Pihlajakoski: TIPTOP-tietovarantojen tietosisällön tuottamista GoogleDocs-dokumenttiinon jatkettu myös muiden kuin hakukohde- ja koulutustarjontatietovarantojen osalta.Tietovarantojen sisältöä käydään läpi TIPTOP-työpajassa Oulussa 15.11.2012. Oamk:lla on tavoitteena siirtää hakukohdetietoja OPH:n Koulutustiedon verkkopalveluun omasta lähdejärjestelmästään testinä, jotta KotVe-järjestelmään saadaan tietosisältöä pohjaksi.
    1. Janne Santala: yhdisteltävä OPH:n vastaavaan
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen (Merikko)
   1. Hylätään LVI-termi epäinformatiivisena, puhutaan opiskelijaksi ilmoittautumispalvelusta. Opiskelijaksi ilmoittautumista esitelty korkeakoulukierroksella, yksi neljästä case-esimerkistä.
  5. käyttötapausten katselmointi -työryhmästä
   1. Katselmointi 10.10.2012 oli hyödyllistä, mutta rautalangat keskeneräisiä. Yhteenvetona; yksittäisiä hyviä havaintoja tehtiin.
    1. Antti Mäki: Tuodaan jatkossa linkit kaikkiin vakiokohtiin mukaan jo esityslistalle.
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta
   1. Antti Mäki: Tietovarannon tiedot palveluiden käytössä; nykyiset lähdejärjestelmät käsittelevät kaikkia tietoja nyt monoliittisesti, mutta tulevaisuudessa toimintaa tukevat palvelut käsittelevät eri tietovarantoja eri lähteistä reaaliaikaisesti. Toistaiseksi kuitenkin eletään vanhojen lähdejärjestelmien kanssa, jolloin tiedonsiirtotiheys lähdepäästä voi olla kk/vrk-tasolla.
    1. Mäkinen: Opintopolku-palvelusta löytyy valmis ratkaisu julkaisuarkkitehtuuripuoleen, joka kestää suuria reaaliaikaisia hakumääriä. Tulossa jukiseen wikiin.
 5. Käsiteltävät teemat seuraavassa työpajassa
  1. Aihe-ehdotukset, kaikille avoin työskentelydokumentti
  2. Sovitaan joulukuussa kevään kokouksista, koordinaatio esiselvittelee ja tekee Doodle-kyselyn ajankohdista sitä ennen
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
  1. Tietomallin ruotsinnus etenee, 3.12. etäkokous valmistelua varten, sen jälkeen työpajakokous. Tukimateriaalina pohjoismaisen yhteistyön käsitetyö.
  2. Laajennettu HAREK-pääkäyttäjäseminaari Opintopolku-teemalla 13.-14.12.2012. Ohjelma tulossa.
  3. KOKOA-koordinaatioryhmän uusi kokoonpano; tarvittaessa kutsuttavat asiantuntijajäsenet.
  4. Korkeakoulujen tietomallin opiskelun ja opetuksen tuen osuus on laajennettu VIRTA-projektin esittämällä tavalla ja julkaistu.
  5. Synergia-puheenjohtajiston haku vuodeksi 2013: joulukuun kokoukseen mennessä pj-ehdokkaat voivat ilmoittautua suoraan opi-asiantuntija-sähköpostilistalle.  Perinteen mukaisesti on vaihdettu koko puheenjohtajisto vuosittain.
  6. CSC:n Opintohallinnon palveluissa on muutettu tehtävänkuvia ja organisoiduttu OPI-koordinaation osalta uudelleen niin, että Paula Merikko toimii jatkossa OPI-koordinaattorina ja Kristian Haapalan vastuulle siirtyvät kehittämisinfraan liittyvät asiat (kuten EDEN-ympäristön tuen ja palvelujen dokumentointi ja viimeistely sekä palveluprosessien kehittäminen, OHA-kirjasto ja viitearkkitehtuuri sekä hankerekisteri). OPI-ohjausryhmään Haapalan sijalle tulee CSC:n Opintohallinnon palveluita vetävä Kristiina Uolia.
  7. Opintopolun beta-testiympäristö avattu: jaettu kahteen osaan oppijan palvelu (testi.opintopolku.fi) ja virkailijan palvelu (testi.virkailija.opintopolku.fi). Olemassaolevat HAKA-tunnukset eivät toimi sellaisenaan testiympäristössä (selvityksen alla OPH:ssa miten edetään testitunnusten kanssa).
  8. Ylläpidon kilpailutuksen seurauksena lähiaikoina tullaan julkaisemaan wikiin: havainne-, arkkitehtuuriosien kuvia jne. Ensimmäinen julkaisu on tulossa tämän kuukauden loppupuolella, lisää HAREK-seminaarissa (kohta b.).
  9. TIPTOP-projektin kanssa ollut tapaaminen, jossa on esitelty Opintopolun infrapalveluita; looginen arkkitehtuuri, käyttäjähallinto ja lokitus.
 8. Seuraavat kokoukset
  1. ACP-kokous 18.12.2012 9-11
  2. Kevään 2013 työpajat ja ACP-kokoukset työn alla, vuoden ensimmäinen työpaja lukittu pidettäväksi 22.-23.1.2013. Koordinaattoristo tekee alustavan aikatauluehdotuksen, välttäen päällekäisyyttä muiden sovittujen tilaisuuksien kanssa.
 9. Kokouksen päätös
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58.


 • No labels