Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ACP-kokous

 • Aika: 18.12.2012 9:00-11:00
 • Paikka: https://connect.funet.fi/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon.

Esityslista 

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä &
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä: KSHJ/yhteishaku 2014 (Janne Santala)
  3. koulutustarjontatietovarannosta (JP Pihlajakoski)
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen (Paula Merikko)
  5. käyttötapausten katselmointi -työryhmästä
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Antti Mäki)
 4. Korkeakoulujen tietomalli ja yhteentoimivuuden määritykset
  1. Kieliversiointityö (Antti Mäki)
   1. Ruotsinkieliset termit
   2. Käsitteiden esiintymien nimien kieliversiointi, esim. opintosuorituksen nimi jne.
   3. Englanninkieliset termit
 5. Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt -ehdotuksen laatimistyön eteneminen (Paula Merikko)
 6. Synergiaryhmän toiminta vuonna 2013
  1. Synergiaryhmän toimeksiannosta: "Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä" (Paula Merikko)
   1. Toimintakertomuksen 2012 laatiminen; raportointi ohjausryhmälle 21.1.2013 kokouksessa
   2. Toimintasuunnitelman 2013 laatiminen
  2. Vuoden 2013 puheenjohtajiston valitseminen
 7. Muut asiat
 8. Ilmoitusasiat
 9. Seuraavat kokoukset
  1. 22.-23.1.2013 työpaja Laurea Tikkurilassa
   1. Käsiteltävät teemat: aihe-ehdotukset
  2. Kevään 2013 työpajat ja ACP-kokoukset; aikataulutus Doodle-kyselyn perusteella
 10. Kokouksen päätös

Muistio

Osallistujat: Paula Merikko (siht), Janne Santala (pj), Antti Mäki, Bertta Hakkarainen, Henna Pirttilä, Ismo Isopoussu, Kaarina Lilja, Katariina Lehto, Maarit Tenhunen, Jukka Kohtanen, Harriet Kurtén, Kati Tiihonen, Kristian Haapala, Raija Pappila, Susanne Olin, Virve Peltoniemi, Minna Pylkkönen, Pekka Harjula, Hannele Husa, Ossi Raatikainen, JP Pihlajakoski, Anna Maria Ylä-Jussila, Totti Tuhkanen, Jaakko Rannila, Arja Neuvonen, Heli Peltola, Inka Paukku, Raine Rapo, Seppo Ränninranta, Lauri Stigell

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00
 2. Asialistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin asialistaksi muutoksitta.
 3. Korkeakoulujen liitännät valtakunnallisiin Opintopolku-palveluihin; ajankohtaista

  1. KSHJ-ohjausryhmästä (Janne Santala)
   Ohjausryhmän 13.12.2012 kokous peruttiin samaan aikaan käynnissä olleen vastuukäyttäjäseminaarin vuoksi. Ohjausryhmän sijaan Santala ehdotti tässä etäkokouksessa käsiteltäväksi seminaarissa esille nousseita asioita. Seminaarissa esiteltiin ensimmäinen kunnon demo virkailijapuolen näkymiin. Palvelukokonaisuus käsiteltiin kokonaisuudessaan ja keskusteltiin mm. aikatauluista. Avoimia kysymyksiä on edelleen kohtuullisen paljon, kenttä oli hyvin kiinnostunut aiheesta ja seminaarissa syntynyt keskustelu oli hyvää. Saatu tieto tuli tarpeeseen tässä vaiheessa, tärkeimpänä toisesta vaiheesta Ilmari Hyvösen ja Birgitta Vuorisen esitys lainsäädäntötyön etenemisestä: ehdotusta ei saada jouluun mennessä käsiteltyä eli hyväksyminen menee helmikuulle 2013, mikä aiheuttanee valmisteluviivettä. Valintaperusteiden pitänee olla päätettynä vasta kesällä/alkusyksyllä. Amk-sektorin kannalta tärkeä uutinen koulutusvastuisiin liittyen oli se, että aloituspaikkapäätökset pitää tehdä jo aiemmin sillä oletuksella, että tarjonta pysyy samana (ja tarjonnasta vedetään sitten mahdollisesti myöhemmin pois tarpeettomia osia). Seminaarin materiaalit ovat tulossa KSHJ:n wikisivustolle jakoon.
  2. korkeakoulujen asiakaspalveluryhmästä (Janne Santala)
   Asiakaspalveluryhmä kokoontui perjantai-iltapäivällä vastuukäyttäjäseminaarissa. Kevääksi 2014 ei ole mahdollista toteuttaa yhtä yhteistä toimintamallia (esim. liitteiden käsittelyssä), vaan yo- ja amk-sektorit toimivat kuten nytkin on toimittu, toki sillä muutoksella, että hakukohteet ovat jatkossa samassa paikassa Opintopolku-palvelussa. Liitteiden tarkastus yo-sektorilla ennen valintaa ja amk-sektorilla myöhemmin: kysymys tasavertaisuudesta heräsi vastuukäyttäjäseminaarissa, näin toimitaan kuitenkin jatkossakin. Asiakaspalveluryhmän 29.11.2012 kokouksessa pohdittiin mm. esteettömyyden ja sora-lainsäädännön yhteisiä ohjeistuksia, tarkasteltiin mitä toiminnallisuuksia on tulossa (liitepankkia ei tule, TOR on edelleen "musta laatikko"). Keväällä 2013 ryhmän ohjelmassa on raportin laatiminen (tulee sisältämään edellisten lisäksi myös oikaisumenettelystä ohjeistusta ja yhteishaun toimintamallien kehittämisestä suuntaviivoja), lisäksi OPH:n välittämiä käyttäjätason kysymyksiä voidaan tarvittaessa käsitellä (esim. manuaalinen hakutoivejärjestyksen muuttaminen, hakemuksen passivointi, henkilötunnuksettomien tuplahakemusten passivointi yms.).
  3. koulutustarjontatietovarannosta (JP Pihlajakoski)
   TIPTOP-hankkeessa on tavoitteena hyödyntää koulutustarjontatietovarantoon ja korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettua tietoa. Koulutustarjontatiedoista on tarkoitus saada esim. koulutuksen rakenne hyödynnettyä, tähän liittyen on jo tehty tiedonsiirtotestejä (OPH:lta saatu xml-skeema). Tiedonsiirtotesti on onnistunut OAMK:sta OPH:lle päin, ja seuraavaksi testataaan, että tieto saadaan OPH:n kannasta siirrettyä eteenpäin TIPTOP:in suuntaan. Rajapintaa ei OPH:n suunnassa vielä ole TIPTOPin hyödynnettäväksi, mutta OPH:n kanssa selvitellään asiaa.
   Santala: Vastuukäyttäjäseminaarissa kyseltiin paljon aiheeseen liittyen, mm. koulutustarjonnan tietokuvaukset ovat vielä auki. Onko määrittelyaikataulusta tietoa ja mitä haasteita luvassa?
   Pihlajakoski: OPH tekee iteratiivista järjestelmäkehitystä, nyt TaY ja OAMK ovat katsoneet tietomassaa, testanneet ja olleet OPH:n suuntaan yhteydessä TIPTOP:n puolesta. Määrittelyt ovat Google Docsissa koulutustarjontatietojen osalta, ja OPH:n kanssa yhteisiä kokouksia on ollut aiheesta useampia.
   Mäki: Seuraavien kokouksien sisällöstä tulisi muistaa, että Tampereen työpajassa jätettiin pöydälle koulutustarjontatietojen tarkastelu. Tiedonsiirtomääritysluonnoksia on tarkasteltava ja kommentoitava Synergian puitteissa yhdessä, jotta ne saadaan julkaistua.
  4. tiedonsiirroista korkeakouluihin, opiskelijaksi ilmoittautuminen (Paula Merikko)

   Opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelu ollut yksi korkeakouluvierailujen esittelyosuuden neljästä case-esimerkistä. Aiheeseen palataan seuraavassa ACP-kokouksessa.

  5. käyttötapausten katselmointi -työryhmästä
   Ryhmän kokoonpanon koko on ollut hyvä. Jos joku ryhmän jäsenistä haluaa erota, tai joku muu haluaa mukaan ryhmään, asiasta voi ilmoittaa OPI-koordinaattorille, koska asia käsitellään ryhmän asettaneessa OPI-ohjausryhmässä.
  6. korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Antti Mäki)
   1. Tiedonsiirtomääritykset: OPH:n ja VIRTA-projektin kesken on sovittu, että tehdään OPH:n palveluihin tuotaville tiedoille yhteiset tiedonsiirtomääritykset (xml). Muutoksia ei ole tulossa jo käsiteltyihin VIRTA-tiedonsiirtomäärityksiin, mutta laajennuksia on tunnistettu. Lisätietoja täältä. Projekti lähettää ennen seuraavaa työpajaa Synergiaryhmälle tiedoksi eksaktit laajennukset.
   2. Koodistot: OPH:n toteuttaman koodistopalvelun kautta voidaan jatkossa hakea manuaallisesti tai rajapinnoilla toimialalla käytettävät koodistot ml. korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistot. Tietojen tietovarantoon siirtämiseen koodistopalvelua ei vielä tarvita, vaan koodistot ylläpidetään xml-määritysten apu-skeemassa nimeltä koodistot, jota myös xml-tarkastussovellukset kykenevät hyödyntämään.
    Tenhunen: Milloin OPH julkaisee tuotantokäyttöön koodistopalvelun? Ränninranta: Ensi kevään aikana, alkaa olla valmista, mutta julkaisukuntoon saaminen menee kevätpuolelle.
   3. Korkeakoulujen tietomalli: Tietomalliin julkaistu kolme tietomallia laajentavaa osiota; pätevyyskoodiston yhdistys opiskeluoikeuteen, kieliversiointi ja henkilö+maa-rooli (jatkossa useilla liitoksilla eikä vain kansalaisuuden kautta).
   4. Tietosuoja ja-turva: tarkistuslistaluonnos on julkaistu projektin wikissä.
   5. Sivistysvaliokunnassa oli käsittelyssä viime viikolla CSC:n lausunnot. Valiokunta erityisen kiinnostunut siitä, miten "opettajarekisteri" voitaisiin toteuttaa tietovarannon pohjalta.
 4. Korkeakoulujen tietomalli ja yhteentoimivuuden määritykset
  1. Kieliversiointityö (Antti Mäki)
   1. Ruotsinkieliset termit
    Työ on käynnistetty, ensimmäinen työpaja aiheesta järjestetään 9.1. HY:llä. Valmistelutyötä tehdään Google Docsissa, materiaalien muokkausoikeuksia voi pyytää OPI-koordinaattorilta.
   2. Käsitteiden esiintymien nimien kieliversiointi, esim. opintosuorituksen nimi jne.
   3. Englanninkieliset termit
    Ruotsintamistyöryhmä näki tärkeäksi, että englanninkielinen termistötyökin on aloitettava Synergiaryhmässä. Sovittava miten edetään jatkossa työn osalta.
 5. Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt -ehdotuksen laatimistyön eteneminen (Paula Merikko)

  Tietosuojan käytännesääntöjen luominen etenee. Lakimiehet Anna Johansson (Aalto) ja Laura J. Karppinen (HY) ovat saaneet valmiiksi luonnoksen, joka sisältää seuraavat aihealueet: opiskelijarekisteritiedot ml. suostumukset, käyttö erityisiin tarkoituksiin, kuten tutkimukseen, opiskelijavalintatiedot sekä arkaluonteisten tietojen käsittely. Pekka Korhonen Metropoliasta on sovitusti kommentoinut luonnosta erityisesti amk-sektorin näkökulmasta, ja sitä on nyt käsitelty myös OHA-foorumin kokouksessa maanantaina. OHA-foorumien kommentoinnin pohjalta syntyvä versio lähtee kommenttikierrokselle korkeakouluihin tammikuussa, myös Synergiaryhmän s-postijakelulla. OPI-ohjausryhmä käsittelee työn etenemistä kokouksessaan 21. tammikuuta.
  Stigell: Onko pohjatyössä otettu huomioon TIPTOP-kulma; organisaatiorajat ylittävät palvelut ja eri ohjaustyyppien väliset asiat? Olisiko mahdollista viedä asia eteenpäin Synergian nimissä?
  Koordinaattori lähettää jatkokysymykset tiedoksi lakimiehille, jotta ne ehtisivät jo kommentoitaksi lähetettävään versioon.

 6. Synergiaryhmän toiminta vuonna 2013
  1. Synergiaryhmän toimeksiannosta: "Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä" (Paula Merikko)
   1. Toimintakertomuksen 2012 laatiminen; raportointi ohjausryhmälle 21.1.2013 kokouksessa
    Santala: Hyvä koonti vuodesta. Miten asioita lähdetty käsittelemään eteenpäin, siitä ei kykene raportoimaan toimintakertomuksen rajoissa, eli toimintakertomus on hyvä näin. Laitetaan tiedoksi OPI-ohjausryhmälle.
   2. Toimintasuunnitelman 2013 laatiminen
    Santala: Lisätään valmistautuminen hankekauden jälkeiseen aikaan (toimintamallin kehittäminen, miten toimii Synergiaryhmä vuonna 2015 ja eteenpäin). Tämäntyyppisenä toimintasuunnitelma antaa ryhmälle mahdollisuuksia käsitellä kesken vuoden nousevia asioitakin. Laitetaan tiedoksi OPI-ohjausryhmälle.
  2. Vuoden 2013 puheenjohtajiston valitseminen
   Ennakkoilmoittautuneet puheenjohtajistoehdokkaat ovat Inka Paukku Aallosta ja Jukka Kohtanen VY:ltä. Muita ehdokkaita ei kokouksessa ilmoittautunut. Ehdokkaat esittäytyivät ryhmälle ja esittivät "vaaliliittonsa" eli Paukku puheenjohtajaksi ja Kohtanen varapuheenjohtajaksi. Ryhmä valitsi Paukun vuoden 2013 puheenjohtajaksi ja Kohtasen varapuheenjohtajaksi.
 7. Muut asiat
  Ei muita asioita.
 8. Ilmoitusasiat
  Ei ilmoitusasioita.
 9. Seuraavat kokoukset
  1. 22.-23.1.2013 työpaja Laurea Tikkurilassa
   1. Käsiteltävät teemat: aihe-ehdotukset.
    Työpajan teemoiksi valittiin koodistopalvelu, korkeakoulukortit/hankelistat ja koulutustarjonta. Vuoden 2013 työpajojen kellonajat ovat 9:30-16:30 ja 9:00-15:30.
  2. Kevään 2013 työpajat ja ACP-kokoukset; aikataulutus Doodle-kyselyn perusteella
   Ryhmä päätti järjestää kevään 2013 aikana 3 työpajaa: ensimmäinen tammikuussa (23.-24.1.) Laureassa Vantaalla, toinen maaliskuun alussa (5-6.3.) Aalto-yliopistossa ja kolmas toukokuun lopussa (15-16.5.) OAMK:ssa. ACP-etäkokouksia järjestetään kevään aikana neljä: 20.2., 21.3., 23.4. ja 6.6., aina klo 9:00-11:00.
 10. Kokouksen päätös
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:33.
 • No labels