Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja

Aika: 23.-24.1.2013

Paikka: Laurea Tikkurila, luokkahuone B309, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

Ilmoittautuminen Doodlessa.

Työskentelydokumentit Google Docsissa

Ohjelma 

Ohjelma 23.1.2013
9:30-10:00Aamukahvi
10:00-10:15Työpajan avaus, ohjelma (Inka Paukku)
Käytännön asiat (Päivi Aho)
10:15-12:30

Koodistopalvelu ja koodistojen hyödyntäminen

 • koodistopalvelun esittely (Seppo Ränninranta, OPH)
 • työpajatyöskentely (Paula Merikko & Antti Mäki)

Tavoitteena: Ehdotukset jatkotoimenpiteistä yhteisten koodistojen käyttämisen mahdollistamiseksi

12:30-13:30Lounastauko (ruokalista)
13:30-15:30

 Korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa käytettyihin koodistoihin liittyvät kirjaustapakysymykset (Paula Merikko & Antti Mäki)

Tavoitteena: Ehdotukset jatkotoimenpiteistä koodistoja koskevien välttämättömien kysymysten ratkaisemiseksi

15:30-15:45Iltapäiväkahvi
15:45-16:30

Päivän yhteenveto (Inka Paukku)

Illallinen ja puheenjohtajiston vaihdoskaronkka klo 18:00 alkaen.

Ohjelma 24.1.2013
9:00-9:30Aamukahvi
9:30-11:30

TIPTOP-projektissa havaittuja koulutustarjontatietovarannon (ja opetustarjontatietovarannon) alueen muutostarpeita Korkeakoulujen tietomalliin (Lauri Stigell & JP Pihlajakoski)

Tavoitteena:

 • käydä läpi valittava osajoukko koulutustarjontatietovarannon alueen Korkeakoulujen tietomallista puuttuvista käsitteistä
 • käydä läpi opetustarjontatietovarannon alueen Korkeakoulujen tietomallista puuttuvat käsitteet
 • päättää Synergiaryhmässä näiden käsitteiden lisäystarpeesta Korkeakoulujen tietomalliin
 • valita työryhmä, joka yhdessä Korkeakoulujen tietomallin ylläpidosta vastaavien kanssa mallintaa käsitteiden viemisen tietomalliin
 • sopia jatkotyöskentelystä ja -aikataulusta jäljelle jäävien havaittujen mallin muutostarpeiden osalta
11:30-12:30Lounastauko (ruokalista)
12:30-14:30

Korkeakoulukortit/hankelistat (Paula Merikko & Antti Mäki)

Tavoitteena: Kehikko opiskelun ja opetuksen alueen hankerekisterin toteutukselle ja muut ideat korkeakoulukorttien hyödyntämiselle

14:30-14:45Iltapäiväkahvi
14:45-15:30Päivän ja työpajan yhteenveto (Inka Paukku)

Yhteenveto

Työpajan ensimmäisen päivän teemana olivat koodistot. Aamupäivällä ryhmä tutustui OPH:n kehittämään koodistopalveluun ja pohti toimenpiteitä yhteisten koodistojen käyttämisen mahdollistamiseksi. Iltapäivällä käsiteltiin korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyviä koodistoja tavoitteena sopia jatkotoimenpiteistä koodistoja koskevien välttämättömien kysymysten ratkaisemiseksi. Tutustu sessioiden tuloksiin täällä: https://confluence.csc.fi/display/OPI/Koodisto-osuus

Iltapäivän session tuloksena mm. todettiin, että yhteismitallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että korkeakoulujen lähdejärjestelmissä tulkitaan ja sovelletaan koodistoja mahdollisimman yhtenäisellä tavalla. Koodistoihin liittyen sovittiin laadittavaksi selventävät määritelmät ja soveltamisohjeet VIRTA-projektin ja Synergiaryhmän alle perustetun ekosysteemiryhmän yhteistyönä: https://confluence.csc.fi/display/OPI/Ekosysteemiryhma

Jälkimmäinen työpajapäivä aloitettiin käsittelemällä TIPTOP-projektissa havaittuja tarjontatietovarannon alueen laajennustarpeita korkeakoulujen tietomalliin. Lisäksi tavoitteena oli sopia työskentelytavoista muutos- ja laajennustarpeiden työstämisessä. Tutustu session tuloksiin täällä: https://confluence.csc.fi/display/OPI/Koulutustarjontatietovaranto+kasittely+%28TIPTOP%29 Käsiteltyjen laajennustarpeiden osalta valmistelutyö jatkuu Synergiaryhmän alle perustetussa tietomalli-iskuryhmässä: https://confluence.csc.fi/display/OPI/Tietomalli-iskuryhma

Työpajan viimeisessä sessiossa käsiteltiin korkeakoulukierroksen tuloksena syntyneitä korkeakoulukortteja, tavoitteena muodostaa kehikko opiskelun ja opetuksen alueen hankerekisterin toteutukselle sekä kirjata muistiin muut ideat korkeakoulukorttien hyödyntämiselle. CSC:n opintohallinnon palvelut aloittaa hankerekisterin suunnittelun session tulosten pohjalta: https://confluence.csc.fi/display/OPI/Hankelistasession+tulokset

Järjestelyt

 • Ilmoittautuminen Doodlessa
 • Kahvitarjoiluihin liittyvät erikoisruokavaliot voi ilmoittaa OPI-koordinaattorille etukäteen s-postitse (opi at csc piste fi)
 • Majoittuminen esim. Sokos Hotel Vantaalla
 • Omakustanteiselle illalliselle varattu pöydät (30 hlö) Tikkurilan Amarillosta (Sokos Hotel Vantaan yhteydessä)
 • No labels