Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja

Aika: 15.-16.5.2013

Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksikkö, (tila A106) Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu (kartta, sis. kävelyreitit punaisella rautatieasemalta amk:lle ja sinisellä torinrannasta illallisravintolaan).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeella.

Työskentelymateriaalit: Google Docs

Sessioiden tulokset ja jatkotoimet on kuvattu kunkin session omalla sivulla (linkit alla).

Ohjelma 

Keskiviikko 15.5.2013
9:30-9:45Aamukahvi
9:45-10:00Työpajan avaus (Sami Hautakangas, TaY)
10:00-10:15Opintopolku-etätervehdys (Joonas Mäkinen, OPH)
10:15-11:45

Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen (Juha-Pekka Pihlajakoski, OAMK ja Paula Merikko, CSC)

Tavoite: Tietomalli-iskuryhmän työn tämänhetkiset tulokset on välitarkastettu ja työn jatkosta on linjattu niin, että iskuryhmä voi tuottaa uudistuskokonaisuudesta Synergiaryhmän käsiteltäväksi ratkaisuehdotuksen.

11:45-12:30

Opetusmuotokoodistosta sopiminen (Paula Merikko, CSC)

Tavoite: Synergiaryhmä tekee ehdotuksen korkeakoulujen tietomallin ja oppijan tietomallin yhteyteen liitettävästä, yhteisesti sovittavasta opetusmuotokoodistosta Opetushallitukselle ja KOKOA-koordinaatioryhmälle.

12:30-13:30Lounas Wallussa (omakustanne)
13:30-15:30

Kokonaisarkkitehtuurityössä keväällä 2011 syntyneen palvelut ja prosessit -ristiintaulukoinnin tarkistaminen (Paula Merikko, CSC ja Inka Paukku, Aalto)

Tavoite: Listaus ja ristiintaulukointi opiskelun ja opetuksen alueen keskeisimmistä palveluista ja prosesseista on tarkistettu ja päivitetty.

Iltapäiväkahvi 14:00

15:30-15:45Päivän yhteenveto (Jukka Kohtanen, VY)
19:00-Omakustanneillallinen (Sokeri-Jussin Kievari)

--

Torstai 16.5.2013
9:00-9:15Aamukahvi
9:15-9:30Työpajapäivän avaus (Inka Paukku, Aalto ja Sami Hautakangas, TaY)

9:30-11:30

Jakautuminen ryhmiin:

A) BencHEIT: opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien osuus (Paula Merikko, CSC)

Tavoite: Synergiaryhmä nostaa esille keskeiset BencHEIT:n opiskelun ja opetuksen alueeseen liittyvät haasteet ja toimittaa BencHEIT-vastuutahoille ratkaisuehdotuksen.

B) Kokonaisarkkitehtuurityössä keväällä 2011 syntyneen palvelut ja prosessit -ristiintaulukoinnin tarkistaminen jatkuu (Jukka Kohtanen, VY)

Tavoite: Listaus ja ristiintaulukointi opiskelun ja opetuksen alueen keskeisimmistä palveluista ja prosesseista on tarkistettu ja päivitetty. Selitetekstien luominen on aloitettu.

C) Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen (Inka Paukku, Aalto ja Sami Hautakangas, TaY)

Tavoite: Tietomalli-iskuryhmän työn tämänhetkiset tulokset on välitarkastettu ja työn jatkosta on linjattu niin, että iskuryhmä voi tuottaa uudistuskokonaisuudesta Synergiaryhmän käsiteltäväksi ratkaisuehdotuksen.

11:30-12:30Lounas Wallussa (omakustanne)
12:30-15:15

Opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt (Laura Karppinen, HY ja Anna Johansson, Aalto)

Tavoite: Opintotietojen tietosuojan käytännesääntötyössä huomioidaan Synergiaryhmän kommentit ennen korkeakoulujen kommentointikierrosta tai sen yhteydessä.

Iltapäiväkahvi 14:00

15:15-15:30Työpajan yhteenveto ja päätössanat (Inka Paukku, Aalto)

Tulokset pähkinänkuoressa

 • Tietomallin haku ja valinta -osion uudistus: Ryhmä käsitteli iskuryhmän avoimet kysymykset ja kommentoi kaavioluonnoksia. Jatkotyöstöstä sovittiin, että Paukku ja Hautakangas valmistelevat yhteistyössä Merikon ja Suorannan kanssa syksyksi ryhmän käsittelyyn seuraavat luonnosversiot.
 • Opetusmuotokoodistosta sopiminen: Ryhmä sorvasi yhden koodiston sijasta opetusaika- opetuspaikka- ja opetusmuoto -luokitukset, joiden avulla koulutustarjontaa on mahdollista kuvata tarkoituksenmukaisimmin hakijan näkökulmasta.
 • Palvelut- ja prosessit -taulukon päivitys: Ryhmä aloitti taulukon päivittämisen. Työ jatkuu heinäkuussa, jolloin pienryhmä Kohtanen, Neuvonen ja Merikko työstävät sessiossa tehtyjen huomioiden pohjalta taulukosta Synergiaryhmälle ehdotuksen.
 • BencHEIT-kommentointi: Ryhmä kokosi BencHEIT-ryhmän 17.5. kokoukselle kommentit systeemikyselyn päivitystarpeista sekä teki ehdotuksen opiskelun ja opetuksen alueen järjestelmien uudeksi aluejaoksi.
 • Opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt: Ryhmä työsti kommentit lakimiesten luonnostekstiin. Ehdotettiin, että luonnoksen nykysisältöjen lisäksi jatkotyöstössä kiinnitetään huomiota erityisesti korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyviin kysymyksiin sekä korkeakoulurajat ylittävien palveluiden erityispiirteisiin. Luonnos pyritään saamaan korkeakouluille kommenteille vielä ennen kesää.

Käytännön järjestelyt

 • Suosituslentoaikataulu pääkaupunkiseudulta matkustaville
  • Keskiviikko 15.5.2013 Helsinki-Oulu
   • klo 7:30-8:30 Finnair
   • klo 7:00-8:05 Norwegian
  • Torstai 16.5.2013 Oulu-Helsinki
   • klo 17:30-18:30 Finnair
   • klo 17:30-18:35 Norwegian
 • Hotelleja
 • Kahvitarjoiluihin liittyvät erikoisruokavaliot voi ilmoittaa OPI-koordinaattorille etukäteen s-postitse (opi at csc piste fi)

 • No labels