Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja

Aika: 16.-17.10.2013

Paikka: Helsingin yliopiston keskustakampus:

 • Ke 16.10. sali 4 (B214), 2. krs., Metsätalo, Unioninkatu 40, Helsinki.
 • to 17.10. sali 115, 1. krs., Siltavuorenpenger 10, Helsinki.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeella. Kahvitilausten vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 4.10.2013 mennessä.

Työskentelymateriaalit: Google Docs. Sessioiden tulokset ja jatkotoimet on kuvattu kunkin session omalla sivulla (linkit alla).

Ohjelma 

Keskiviikko 16.10.2013
9:30-9:45Aamukahvi
9:45-10:15Työpajan avaus ja esittäytymiskierros (Inka Paukku, Aalto)
10:15-12:00

Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen (Suvi Remes, CSC)

Tavoite: Tietomalli-iskuryhmän työn tämänhetkiset tulokset on välitarkastettu ja työn jatkosta on linjattu niin, että iskuryhmä voi jatkaa työskentelyään keskeneräisten osakokonaisuuksien parissa ja CSC:n koordinaattorit voivat tuottaa valmiiksi katsotuista osakokonaisuuksista ratkaisuehdotuksen KOKOA-koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi.

12:00-13:00Lounas esim. Unicafe Metsätalossa (omakustanne)
13:00-15:45

Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen jatkuu

Iltapäiväkahvi 14:30

15:45-16:00Päivän yhteenveto (Jukka Kohtanen, VY)
19:00-Omakustanneillallinen panimoravintola Bryggerissä, Sofiankatu 2.

--

Torstai 17.10.2013
9:00-9:15Aamukahvi
9:15-9:30Työpajapäivän avaus (Jukka Kohtanen, VY)

9:30-11:50

Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi (Paula Merikko, CSC ja Sari Pulkkinen, TaY)

Tavoite: Tuottaa RAKETTI-Tietohallintoryhmän antaman toimeksiannon mukaiset kuvaukset etukäteen aiheesta toteutettavan kyselyn vastausten pohjalta.
11:50-12:50Lounas esim. Unicafe Oliviassa (omakustanne)
12:50-15:15

Oulun työpajan jatkosessio: Palvelut ja prosessit -ristiintaulukoinnin päivittäminen (Paula Merikko, CSC)

Tavoite: 1) Etäkokouksessa 18.9.2013 hyväksytyille pääprosesseille on kirjoitettu määritelmät. 2) Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin keskeisimmät palvelut on tunnistettu. 3) Jos aika riittää, ristiintaulukointi palveluista ja prosesseista on päivitetty.

Iltapäiväkahvi 14:00

15:15-15:30Työpajan yhteenveto ja päätössanat (Inka Paukku, Aalto)

 

Tulokset pähkinänkuoressa

 • Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen
  • Korkeakoulujen tietomallin opiskelun ja opetuksen alueen osamalli uudistetaan ja rakennetaan eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus muun muassa OPH:n Oppijan tietomalliin. Ensivaiheessa mukaan otetaan keskustellut peruskäsitteet.

   Mallin nykyinen esittämistapa ei tue mallin sisäistämistä. Työskentely usean työvälineen kanssa (erilliset kuvat ja mallinnuksen pohjaksi koottu materiaali) koetaan tehottomaksi. Kehitetään mallin esittämistä interaktiiviseksi, jotta kokonaisuus eli UML-notaation mukainen malli ja siihen liittyvät käsitteet ja määritelmät ovat helpommin hallittavissa. Hakukohde-kaaviosta tehdyt huomiot tuodaan iskuryhmän käsittelyyn.

 • Palvelut ja prosessit -ristiintaulukoinnin päivittäminen
  • Prosessien määritelmien kirjoittaminen jäi osittain kesken. OPI-koordinaattori valmistelee tekstit viimeisteltäväksi seuraavaan työpajaan
  • Seuraavaan työpajaan siirrettiin
   • prosessimääritelmien viimeisteleminen
   • opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin keskeisimpien palveluiden tunnistaminen
   • ristiintaulukoinnin palveluista ja prosesseista päivittäminen.
  • Action Point: Viedään OKSA-sanastoon termit alumni ja opiskelijapalaute
 • Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi
  • Eroavat käytännöt: Valtaosalla korkeakouluista opiskelija voi lukukausi-ilmoittautua läsnäolevaksi, vaikkei suorittaisi opintoja, jolloin nämä opiskelijatkin lasketaan korkeakoulun opiskelijamäärään ja FTE-lukuun. Poikkeuksena ovat muutamat yliopistot (TY, JY ja HY), jotka eivät salli opintoja suorittamattomien opiskelijoiden tehdä lukukausi-ilmoittautumista (käytäntönä opiskeluoikeuden passivointi, passiivirekisteriin siirtäminen). Näitä passivoituja opiskelijoita ei huomioida laskennoissa, minkä vuoksi opiskeluoikeuksia passivoivilla korkeakouluilla näytätä olevan suhteessa vähemmän opiskelijoita. Vaikka ero ei vaikuta OKM:n perusrahoituksen laskentaan, jossa huomioidaan 55 opintopistettä suorittaneiden absoluuttinen määrä, passivointi vaikuttaa esimerkiksi sopimusindikaattoriin "55 opintopistettä suorittaneiden osuus läsnäolevista" -suhdelukua parantavasti.
  • Ratkaisuvaihtoehdot:
   • 1) Opiskeluoikeuksien passivointikäytäntö otetaan laajemmin käyttöön ja sovitaan yhteisistä passivointikäytänteistä. Perusteluna korkeakoulujen tarve tietää, mikä on aktiivisten opiskelijoiden todellinen määrä on (läsnäolotieto ei kerro), jotta esimerkiksi opetus- ja tilaresurssien suunnittelu helpottuisivat.
   • 2) Opiskelijoita, jotka eivät suorita opintoja ei jatkossa oteta huomioon sopimusindikaattoreissa ja FTE-laskentakaavaa muutetaan seuraavasti:
    • FTE 0: poissaolevat opiskelijat ja läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka eivät ole edellisenä lukuvuotena suorittaneet opintoja (suorittaneet 0 op)
    • FTE 0,5: läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet 0 < X < 30 opintopistettä. Läsnäolevat lisensiaatin-, tohtorin-, ja muun tutkinnon opiskelijat.
    • FTE 1: läsnäolevat, ennen tilastovuotta aloittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, jotka ovat edellisellä lukuvuotena suorittaneet 30 opintopistettä tai enemmän. Uudet, tilastovuonna aloittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat.
    • Huomioita ja esimerkkejä
     • RAKETTI-TIEHA:lle pohdittavaksi; FTE-laskentakaavan muutos saattaa aiheuttaa paineita muuttaa lisenssimaksujen määräytymistapaa.
     • Esimerkkejä
      • Alustavasti VY/Kohtanen: luku pienenisi noin 500 opiskelijalla (nyt 3450)
      • TaY/Pulkkinen: Vuonna 2010 ollut 10090, uusi luku olisi 8383. Vuonna 2011 ollut 10214, uusi luku olisi 8477. Vuonna 2012 ollut 10057, uusi luku olisi 8374. Vuonna 2013 uusi luku olisi 8276.
  • Session Action Pointit
   • Sovittiin, että tulokset viedään ensin tiedoksi OPI-ohjausryhmälle 25.10. kokoukseen ja sitten toimeksiannon tehneelle TIEHA-ryhmälle.
   • VIRTA-kirjausten tarkastaminen jokaisessa korkeakoulussa; opintoajan loppuminen kirjataan passivoitu-koodille, ei päättynyt-koodille.
   • OPI-koordinaattori selvittää HY:n passiivirekisterikäytännöt
   • OPI-koordinaattori pyytää JY:ltä ja TY:ltä passiivirekisterissä olevien opiskelijoiden määrät ja esimerkit FTE-muutoksista.

Käytännön järjestelyt

 • Hotelleja lähellä työpajaa mm.
  • Hotel Arthur
  • Radisson Blu Plaza
  • Cumulus Kaisaniemi
  • Best Western Hotel Carlton
 • Kahvitarjoiluihin liittyvät erikoisruokavaliot voi ilmoittaa 4.10. mennessä OPI-koordinaattorille s-postitse (opi at csc piste fi)
 • No labels