Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja

Aika: 11.-12.2.2014

Paikka: Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki. Luokka B328, seuraa opasteita Arcadan pääovessa/tuloaulassa. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeella 7.2.2014 mennessä

Työskentelymateriaalit:  Google Docs.

Ohjelma  

Tiistai 11.2.2014
9:30-9:45Aamukahvi

9:45-10:00

Työpajan avaus ja esittäytymiskierros (Juha-Pekka Pihlajakoski, OAMK)
10:00-10:10Isäntäkorkeakoulu Arcada esittäytyy (Fredrik Finnberg, Arcada)
10:00-12:30

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri: Tilannekatsaus ja prosessien työstäminen  (Paula Merikko, CSC)

Tavoite: Kun prosessit on kuvattu yhtenäisellä tavalla, yhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen yli organisaatiorajojen helpottuu. Prosessien kuvaustavasta ja työskentelyn etenemisestä on sovittu.

12:30-13:30Lounas Amica (omakustanne)
13:30-15:45

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri: Palveluiden kartoitus  (Suvi Remes, CSC ja Miika Alonen, CSC)

Tavoite: Palvelut on tunnistettu ja kuvattu. Palveluihin osallistuvien toimijoiden roolit on tunnistettu.

Iltapäiväkahvi 14:30

15:45-16:00Päivän yhteenveto (Päivi Lignell, TTY)
19:00-Omakustanneillallinen

--

Keskiviikko 12.2.2014
8:30-8:45Aamukahvi
8:45-9:00Työpajapäivän avaus (Päivi Lignell, TTY)

9:00-11:00

Systeemikyselyn 2013 tietojen täydentäminen: Tuotenimikkeet, niiden selitteet ja toimittajaluokat (Paula Merikko, CSC)

Tavoite: Systeemikyselyn 2013 vastauksissa esiintyneet tuotenimikkeet (esim. 'Turnitin'), niiden selitteet ('plagiaatintunnistusjärjestelmä') ja toimittajaluokat ('kaupallinen') on tarkastettu ja täydennetty opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon järjestelmien osalta.

11:00-11:30Tavoite: Synergiaryhmä on ajan tasalla ilmoittautumispalvelun projektoinnin tilanteesta ja tuntee E-lomakkeen perusperiaatteet.
11:30-12:30

Lounas Amica (omakustanne)

Arcadan tilojen esittelykierros halukkaille 11.25-11.50

12:30-15:15

Tavoite: Katselmoinnin pohjalta voidaan tehdä päätös E-lomakkeen soveltumisesta OILI-palvelun käyttöön.

Iltapäiväkahvi 14:00

15:15-15:30Työpajan yhteenveto ja päätössanat (Juha-Pekka Pihlajakoski, OAMK)

Tulokset pähkinänkuoressa

 • Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri
  • Tilannekatsaus ja prosessien työstäminen
   • Prosessien kuvaamisen tavasta OPI-viitearkkitehtuurissa sovittiin, että prosessit kuvataan Kartturin prosessilistaus-tasolla eli JHS 152 -suosituksen prosessikartta- ja toimintamallitasoilla (tasot 1 ja 2).
   • Sovittiin, että kuvauksia ei tehdä BPMN-mallin uimarata-tarkkuustasolla, vaan työnkulkujen ja prosessivaiheiden kuvaus tehdään vasta toteutusprojekteissa.
   • Sovittiin, että edetään vaiheittain ja ensimmäisenä kuvataan prosessien nimet, sanalliset kuvaukset, syötteet, tuotokset, asiakkaat, muut toimijat ja sidosprosessit. Todettiin, että omistajien määritteleminen ei ole mielekästä viitearkkitehtuuritasolla. OPI-koordinaatio viimeistelee edellämainitut kuvaukset session pienryhmätyöskentelyn pohjalta Synergiaryhmän hyväksyttäväksi.
   • Sovittiin, että seuraavaksi prosessit visualisoidaan prosessikartaksi ja toimintamallikaavioksi, jossa kuvataan prosessit otsikkotasolla sekä prosessien yhteydet toisiinsa. OPI-koordinaatio tuottaa luonnoksen Synergiaryhmän käsiteltäväksi.
  • Palveluiden kartoitus
   • Palveluiden tunnistaminen on päässyt hyvään alkuun aiemmin tuotettujen kuvausten pohjalta ja palveluihin osallistuvien rooleja on kattavasti tunnistettu.
   • OPI-koordinaatio tuottaa kuvauksen tuotetun materiaalin pohjalta ja tuo jatkokäsiteltäväksi Synergiaan lisämäärittelyjä kaipaavat kohdat.
   • Linkitetään palveluista tuotetut tiedot myös prosesseihin.
 • Systeemikyselyn 2013 tietojen täydentäminen: Tuotenimikkeet, niiden selitteet ja toimittajaluokat
  • Systeemikyselyn 2013 vastausten tuotenimikkeet, niiden help-tekstiselitteet ja toimittajaluokat on tarkastettu ja täydennetty opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon järjestelmien osalta. Korkeakoulujen järjestelmille ilmoittamat status-tiedot on tarkastettu ja korjattu.
  • OPI-koordinaatio koostaa työryhmätyöskentelyn tulokset yhteen ja toimittaa eteenpäin Lisenssi-SIG:lle.
  • Synergiaryhmä pitää tiivistä yhteistyötä Lisenssi-SIG:n kanssa jatkossakin tärkeänä ja tarjoutuu osallistumaan kyselyn 2014 kehittämiseen ja vastausten laadun parantamiseen.
 •  Opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu (OILI)
  • Tilannekatsaus ja orientoituminen E-lomakkeen katselmointiin
   • Synergiaryhmä kertasi projektin minimitoiminnallisuudet, rajaukset ja avoimet kysymykset.
   • Synergiaryhmälle esiteltiin projektoinnin tilannekatsaus ja suunnitellut jatkotoimenpiteet.
  • E-lomakkeen katselmointi
   • Ryhmä tutustui Eduixin ja OPI-koordinaation valmistelemaan E-lomake-demoon ja totesi, että E-lomake soveltuu ilmoittautumispalvelun pohjaksi.
   • Toiminnallisuuksista linjattiin, että opiskelija ohjataan muuttamaan tietojaan Opintopolun käyttöliittymässä tietosisältöjen yhtenäisyyden varmistamiseksi.
   • Sovittiin, että OPI-koordinaatio järjestää erillisen tilaisuuden vahvaan tunnistautumiseen liittyvään problematiikkaan liittyen.
   • Sovittiin, että Ekosysteemiryhmä tuottaa aiempien määrittelyjen pohjalta Opetushallituksen ja korkeakoulujen järjestelmätoimittajien hyödynnettäväksi määrittelyn niistä tiedoista, joita Opintopolusta tarvitaan paikan vastaanottaneista opiskelijoista OILI-palveluun ja sitä kautta korkeakouluihin.
   • Sovittiin, että OPI-koordinaatio on verkkomaksujen organisoinnin osalta ennakkoyhteydessä Paytrailiin. Syksyllä 2014 maksuliikenne tapahtuu uusien opiskelijoiden ja yliopistojen ylioppilaskuntien välillä.
   • Sovittiin, että OPI-koordinaatio tuottaa tiiviin road mapin korkeakoulujen käyttöön projektin vaiheisiin ja palvelun käyttöönottoon liittyvistä toimista.

Käytännön järjestelyt

 • Kulkuyhteydet: Arcada sijaitsee Helsingissä Arabianrannassa, Hämeentien ja Hermannin rantatien risteyksessä Lahden moottoritien läheisyydessä.
  • Autolla: Arcadalla ei ole omaa pysäköintialuetta. Pysäköintivaihtoehtoja Arabianrannassa löytyy täältä ja täältä.

  • Linja-autolla: Rautatieasemalta pääsee Arcadaan linja-autolla 68 tai 71, Kampista linjoilla 55 tai 70T ja Pasilasta Arabianrantaan linja-autoilla 50 tai 506. Myös linja-autoilla 50, 55, 68, 71, 73–75, 77, 700, 710–711, 730–733, 735, 740–742, 746, 760–765, 773, 776, 780–782 pääset kätevästi Arcadaan. Aikataulut Reittioppaasta.

  • Raitiovaunulla: Raitiovaunulla 6 (Hietalahti - Arabia) tai 8 (Salmisaari - Arabia) pääset kätevästi Helsingin keskustasta Arcadaan. Arcadan pysäkki on Kyläsaarenkatu. Aikataulut Reittioppaasta.

 • Erikoisruokavaliot kahvitarjoiluja varten voi ilmoittaa etukäteen OPI-koordiaatiolle, opi(at)csc.fi.
 • No labels