Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja

Aika: 2.-3.4.2014

Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Korkeakoulunkatu, Festia, Kappelisali 

 

Ohjelma 

 

Keskiviikko 2.4.2014
9:30-9:45Aamukahvi

9:45-10:00

Työpajan avaus ja esittäytymiskierros ja Isäntäkorkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto esittäytyy (Päivi Lignell)
10:00-10:30

Ajankohtaista opintopolku.fi palvelukokonaisuudesta, OILI projektisuunnitelma ja aikataulu (Pekka Linna)

Tilannekatsaus synergiaryhmälle

10:30-11:00

Koulutusten ja hakukohteiden nimeämiskäytänteet (Pekka Linna)

Koulutus_Hakukohde_nimeäminen.pdf

11:00-12:30

Ajankohtaista tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta (Pekka Linna)

Tutkintoon johtamatttoman koulutuksen kuvaavien tietojen läpikäynti.

12:30-13:30Lounas (omakustanne)
13:30-15:45

Korkeakoulujen tietomalli ja yhteinen tietoarkkitehtuuri: Kehityssuunnitelman katselmointi (Suvi Remes & Miika Alonen, CSC)

Tavoite: Korkeakoulujen tietomallista saadun palautteen pohjalta valmisteltu kehittämisehdotus on katselmoitu.

Synergiaryhmä on ajan tasalla tietomallityön tilanteesta. Keskustellaan ehdotuksesta ja yhteisten määritysten hyödyntämisestä. 

15:45-16:00Päivän yhteenveto (Juha-Pekka Pihlajakoski, Oamk)
19:00-Illallinen (omakustanne)

 

--

Torstai 3.4.2014
8:30-8:45Aamukahvi
8:45-9:00Työpajapäivän avaus (Päivi Lignell, TTY)

9:00-12:00

Korkeakoulujen tietomalli ja yhteinen tietoarkkitehtuuri: Ryhmätyöskentelyä (Suvi Remes & Miika Alonen, CSC)

12:00-13:00

Lounas (omakustanne)

13:00-15:15

Iltapäiväkahvi 14:00

 

15:15-15:30

Työpajan yhteenveto ja päätössanat (Päivi Lignell, TTY)

Tulokset pähkinänkuoressa

Ajankohtaista opintopolku.fi palvelukokonaisuudesta, OILI projektisuunnitelma ja aikataulu

Pekka Linna esitteli KSHJ:n tilannekatsauksen.  Syksyn käyttöönoton kannalta tilanne on haastava. Seuraava koulutustarjonnan työpaja järjestetään heti kun korkeakoulut alkavat syöttää tarjontaa tuotantoympäristöön (14.4. jälkeen).  Valintaperusteiden mallintamisen työpaja 16.4. Codecampit siirretty myöhäisempään ajankohtaan (kevät-syksy 2014).

Käytiin läpi tilannekatsaus OILI-palvelusta, jonka toteuttaja on CSC. Korkeakoulujen tarvitsemat tiedot Opintopolusta on käyty läpi ekosysteemityöryhmässä ja näitä käsitelty myös OPH:n kanssa. OILIa varten on tehty oma wiki-alusta, josta tiedot löytyvät: https://confluence.csc.fi/display/OILI/OILI-tiedot. Korkeakouluilla on vielä mahdollisuus kommentoida tietoja suoraan alustalle HAKA-tunnuksilla.

Työryhmässä pohdittiin, että tietojoukosta puuttuu tieto, mihin hakukohteeseen hakija on hakenut ja tulisi vielä tarkistaa, miten valtakunnallisen koulutuksen id muodostuu. Pohdittiin myös, miten asiointikieli-kooditus sopii Virran kanssa yhteen? Mikä koodisto on taustalla OPH:lla? Tulisiko olla ISO-standardin perusteella? Tämä pitäisi vielä tarkistaa.

OILI wiki-alustalle on myös lisätty ToDo-lista korkeakouluille ja joka on tässä vaiheessa vielä ensimmäinen versio https://confluence.csc.fi/display/OILI/Korkeakoulun+to+do+-lista .

Työryhmä kommentoi tehtävälistan olevan hyvä käytänne, mutta asiat olivat siinä vielä hieman eritasoisia esim. mitä tekee korkeakoulu – mitä CSC, eli tarkennuksia toivottiin vielä näihin asioihin. Työryhmä keskusteli vielä myös siitä soveltuuko ilmoittautumispalvelu kaikille korkeakouluille ja säännöt tähän liittyen pitäisi käydä vielä sopivalla kokoonpanolla läpi.

Lisäksi heräsi kysymyksiä maksuihin liittyen – tietääkö OILI opiskelijan maksun? Ilmoittautumistiedot tulevat OILIsta, ilman että maksusta on tietoa. Miten toimitaan tapauksessa, jossa pitää luopua vanhasta korkeakoulupaikasta uuden vastaanottamisen yhteydessä? Missä nämä asiat käydään läpi? Mitkä kysymykset tulisi käsitellä ilmoittautumisprosessissa (OILI) vai hakuvaiheessa (KSHJ)? Miten opiskelijoiden jotka eivät kirjaudu vahvalla tunnistautumisella? Asioita olisi hyvä käsitellä yhteistyössä haku- ja valinta asiantuntijoiden ja OILI-asiantuntijoiden kanssa yhteisten näkemysten muodostamiseksi (työpaja).


Kulutusten ja hakukohteiden nimeämiskäytänteet 

Synergiaryhmä kävi läpi koulutusten ja hakukohteiden nimeämiskäytänteet Anne Koskelan (Savonia amk) esityksen mukaisesti.  Nimeämiskäytäntö suositukset ovat tärkeitä järjestelmän yhdenmukaisuuden ja hakijan käytettävyyden kannalta. Pohdintaa herätti lyhenteiden käyttö - aukeneeko lyhenne DP (Degree Programme) hakijalle?  Pitäisikö käyttää mieluummin tutkintojen lyhenteitä esim. BA ja MBA?


Tutkintoon johtamattoman koulutuksen kuvaavien tiedot

Työryhmä kävi läpi tutkintoon johtamattoman koulutuksen kuvaavien tiedot läpi. Lisäykset, muutokset ja kommentoinnit tehtiin oheiseen taulukkoon.  Tietojen yhteensopivuus VIRTA-tietojen kanssa pitää vielä tarkistaa. Tutkintoonjohtamattoman koulutusen tiedoissa todettiin haasteena myös se, että KSHJ:lla ja AIKU:lla on poikkeavat tietomallit. Asiaa pitäisi selkeyttää.


Korkeakoulujen tietomalli ja yhteinen tietoarkkitehtuuri

Työryhmä kävi läpi Suvi Remeksen ja Miika Aalosen johdolla läpi kehittämisehdotusta korkeakoulujen tietomallista ja yhteisestä tietoarkkitehtuurista. Miika esitteli demon yhteentoimivuusmallin hallintatyökalusta ja määritystyö aloitettiin ryhmätyöskentelynä.

Arja Neuvonen (Haaga-Helia) kertoi kävi läpi tietomalli-asioita korkeakoulun näkökulmasta.

 

TIPTOP hankkeen esittely ja ryhmätyö yhteisen Ahot-palvelun eduista ja mahdollisuuksista

TIPTOP-hankkeen projektipäällikkö Mats Lindsted ja J-P Pihlajakoski esittelivät TIPTOP-hankkeen tuloksia kalvojen, animaation ja demoympäristön avulla. AHOT-palvelusta järjestettiin ryhmätyö, jonka tulokset kirjattiin google-docsiin. 

Käytännön järjestelyt

Kampus alueen kartta. http://www.tut.fi/fi/vierailijalle/index.htm

Kartassa näkyy bussit 13,20, 24 jotka tulevat Tietotalon päähän, josta pääsee sisäkautta "putkia" pitkin Festiian, kartassa Päärakennuksen alapuolella. 

Joukkoliikenne http://reittiopas.tampere.fi Hakuehtoihin mistä: Rautatieasema ja mihin: Korkeakoulunkatu 10.

Tampereen taksin matkapuhelinnumero on 0100 4131.

TTY:n kampusalueella vierailevat voivat pysäköidä kartassa näkyvillä pysäköintialueilla. Pysäköinti on maksutonta. Lyhytaikainen pysäköinti 4h kiekkopaikoilla.

Vieraat voivat hakea infosta  myös koko päivän pysäköintiin oikeuttavan luvan. Päiväluvalla voi pysäköidä henkilökunnalle tai opiskelijoille merkityille paikoille (ei kuitenkaan tolppapaikoille).

 

Ilmoittautuminen: http://doodle.com/2ifzwk57i5w6dpha 27.3. mennessä. 

Työskentelymateriaalit:  Google Docs.

Lounaalle on varattuna päärakennuksen henkilöstöravintola Erkkeristä kabinetti Koivu http://www.sodexo.fi/erkkeri/

Työpajan illalliselle on varattu pöytä ravintola Tillikasta http://kippis.fi/tillikka.

  • No labels