Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja

Aika: 7.-8.5.2014

Paikka: HUMAK, Rehtorin toimisto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Ilmoittautuminen: http://doodle.com/8ikc3ixe6aex25qr#table

Työskentelymateriaalit:  Google Docs.

Bussi- ja junayhteystiedot:

 
Bussit 43 ja 40 Elielinaukiolta, Ilkantie 4:n kohdalla Valkean talon
pääsisäänkäynnin edessä on bussipysäkki
A-, E-, L-, M-, S- ja U-junalla Rautatieasemalta Huopalahden asemalle, josta lyhyt kävelymatka Valkeaan taloon.

Illalllinen peruuntuu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Ohjelma 

Keskiviikko 7.5.2014

9:30-9:45

Aamukahvi

9:45-10:00

Työpajan avaus ja esittäytymiskierros ja Isäntäkorkeakoulu  esittäytyy (JP Pihlajakoski, Katri Kaalikoski)

10:00-12:00

Ajankohtaista opintopolku.fi palvelukokonaisuudesta, 

OILI projektisuunnitelma ja aikataulu,

Tilannekatsaus

12:00-13:00

Ruokailu

13:00-14:00

Keskustelu opiskelijarekisterin rekisteriselostepohjasta (Kati Tiihonen, Itä-Suomen yliopisto)

(Looginen rekisteri, rekisteriseloste ym.) Mariikka Kekäläinen, Raine Rapo

14:00-15:15

Opetuksen toteutus, tietomallikeskustelu (Mikael Seppälä, Aalto Yo)

15:15-15.45Katsaus OKSA-sanastotyöhön (Suvi Remes, CSC)

15:45-16:00

Päivän yhteenveto (Päivi, TTY)

19:00-

Illallinen (omakustanne)

Torstai 8.5.2014

8:30-8:45

Aamukahvi

8:45-9:00

Työpajapäivän avaus (Päivi Lignell, TTY)

9:00-11:30

Peppi ja Metropolian perusrekisteriprojekti, (Jaakko Rannila, Metropolia)

11:30-12:30

Lounas (omakustanne)

12:30-15:15

  Sitnet - sähköinen tentti (Totti Tuhkanen, TY)

  • Hankkeesta ja sen sidoksista ja jatkokehitystavoitteista

15:15-15:30

Työpajan yhteenveto ja päätössanat (JP Pihlajakoski, Oamk)

Tulokset pähkinänkuoressa

Pekka Linna kertoi opiskelutarjonnan tallentamiseen liittyvistä haasteista. Vikoja ilmenee edelleen, mutta
ongelmia korjataan sitä mukaa kun havaintoja syntyy. HAKA-kirjautumiseen liittyvät ongelmat on pääosin korjattu.
Virheet korjataan kriittisyys järjestyksessä.
Korkeakoulujen toivomuksia järjestelmän kehitykseen liittyen ei voida toteuttaa tässä vaiheessa.


OPI järjestää tukea koulutustarjonta asiassa, eli teknisten ongelmien ratkettua järjestetään yliopistoille ja ammattikorkeakouluille omat työpajansa asiaan liittyen.
Kokoukset järjestetään acp:na melko lyhyellä varoitusajalla.

Valintaperusteiden mallintamiseen liittyen järjestetään työpaja sitten käyttöliittymä on valmis.

OPH mallintaa amkeille ARENEn mukaiset valintaperusteet.
Syksyä ajatellen asiat ovat vielä aika pahasti kesken.
Ossille voi välittää OPH:n ja ministeriön suuntaan kommentteja synergian puolesta.

OPH on rakentamassa hakua ja valintaa koskevien tietojen siirtämistä mahdollistavaa palvelua
https://confluence.csc.fi/display/oppija/Hakeneet+ja+paikan+vastaanottaneet

Kysmyksiä OPI-koordinaation suuntaan voi lähettää: opi(at)csc.fi


OILI-palvelusta laadittu sivusto korkeakouille
https://confluence.csc.fi/display/OILI/Etusivu

Hankintailmoitus on vielä viimeistelyssä ja tavoitteena saada HILMAan kuluvalla viikolla
Päätöksessä toimittajasta kuluu arvioilla kuitenkin vähintään kesäkuun puolessa välissä,
kesälomat välissä ja elokuu on vielä aikaa. Korkeakoujen intergaarioille tulee jäämään vähäisesti aikaa.

OILIn tilanteesta tiedotetaan OPI-hankkeen listoilla. ACP-kokousten nauhoitukset OILI-sivuille.
Oppilaskunnat tulee ottaa mukaan tiedotukseen.

Yhteistyöryhmästä

Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot asettivat pienryhmän valmistelemaan yhteistyön
jatkamista Raketti hankkeen päätyttyä maaliskuussa 2014. Valmisteluryhmä on laatimassa ehdotusta tehtävistä.
Työryhmä asetetaan ajalle 4.6.2014 - 31.7.2016.

Työryhmän tehtävänä on tuottaa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmäpalveluiden ja
niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista kokonaiskuva ja hoitaa tähän liittyvää viestintää.

Työryhmän tehtäviin kuuluu myös kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta ja edistää yhteistyötä tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välillä.

Työryhmä muodostaa vuorovaikutuksessa perustajatahojen kanssa näkemyksen siitä,
mitkä ovat tarpeellisia opiskelun ja opetuksen tukipalveluita ja kehityshankkeita.
Asiat annetaan OKM:lle tiedoksi.


Keskustelu opiskelijarekisterin rekisteriselostepohjasta

Työryhmä kävi läpi korkeakoulujen näkemyksiä loogiseen opiskelijarekisteriin ja siihen liittyvään rekisteriselosteeseen liittyen.
Mariikka Kekäläinen ja Raine Rapo vastasivat asioihin VIRRAn näkökulmasta. Työryhmässä keskusteltiin siirä, että Virrasta olisi hyvä
saada opiskelijan tiedot korkeakoulun käyttöön helposti, mikäli opiskelija näitä kysyy.

 

Opetuksen toteutus, tietomallikeskustelu

Keskustelimme Opetustapahtuma -käsitteestä Mikael Seppälän johdolla.
Eri organisaatiot käyttävät käsitettä eri tavoin, mutta monilta tämä kuitenkin löytyy. Asiaan palataan myöhemmin.


Katsaus OKSA-työhön  

Kävimme katsauksen OKSA-sanatotyöhön ja muutamiin käsitteisiin Suvi Remeksen johdolla.

 

Peppi ja Metropolian perusrekisteriprojekti

Jaakko Rannila esitteli Peppiä. Peppi sisältää opettajan työpöydän ja koulutuksensuunnittelijan työpöydän. Pepissä hyödynnetty palvelukeskeistä arkkitehtuuria, avoimia rajapintoja ja avointa lähdekoodia.

Järjestelmää kehitetään kuukausittain kokontuvan sisällöllisen työryhmän avulla. Konsortion liittymisestä kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä Tuomas Oramaan.

Pakki on opiskelijantyöpöytä, sisältää e-hops palvelun (opiskelijan sähköiset palvelut). Pakissa hyvin pitkälle sovellettu TIPTOP-projektin (referenssi-toteutus) tuloksia, joita viedään tuotantoon.


Rannila esitteli Metropolian ja Tampereen amk:n yhteistä perurekisterihanketta, joka on tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2015. Käyttöönotto tapahtuisi vuonna 2016.

Perusrekisterin toiminnot upotetaan toiminnallisuuksiin Pakissa. 


Sitnet-hanke

Totti Tuhkanen esitteli Sitnet-hanketta ja sen jatkokehitystavoitteita. 

Käytännön järjestelyt

  • No labels

2 Comments

  1. Unknown User (peltohe2@lpt.fi)

    Onko lähistöllä pysäköintipaikkoja?

  2. Unknown User (jupihlaj@oamk.fi)

    Autopaikkoja pitäisi löytyä Valkean talon viereiseltä parkkipaikalta