Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 7.-8.10.2014

Paikka:

HAAGA-HELIAn Pasilan toimipiste sijaitsee Helsingissä Itä-Pasilan alueella osoitteessa Ratapihantie 13.
Toimipisteeseen on hyvät kulkuyhteydet junalla, raitiovaunulla ja bussilla. Helsingin päärautatieasemalta on noin 10 minuutin junamatka Pasilaan.
Toimipiste sijaitsee aivan Pasilan juna-aseman ja Helsingin Messukeskuksen vieressä.
Työpaja on molempina päivinä huoneessa 1219, Ryhmätyö- ja kokoustila Fountain Park, joka sijaitsee katutasossa.
 
Pysäköinti:
Yksityiset parkkihallit löytyvät osoitteesta: http://www.pasilanpysakointi.fi/

Ilmoittautuminen: http://doodle.com/dkxukhz6h328zf64

Työskentelymateriaalit:  Google Docs.

 

Ohjelma 

Tiistai 7.10.2014

9:30-9:45

Aamukahvi

9:45-10:00

Työpajan avaus ja esittäytymiskierros ja isäntäkorkeakoulu esittäytyy (J-P Pihlajakoski, Olavi Kurttio)

10:00-10:45

VIRTA tilannekatsaus VIRTA-Tilannekatsaus-Synergia.pptx

10:45-11:30

VIRTA tulevat tiedonkeruut, kv-liikkuvuustiedot ja (opettaja)pätevyystiedonkeruut 2014_10_07_Antti_Maki_Uudet_tiedonkeruut_VIRTA-opintotietopalvelusta.pptx

11:30-12:30Lounas (omakustanne)

12:30-14:00

VIRTA-aihiot, julkaisutiedonkeruut ym. Keskustelua 2014_09_09_What_is_EMREX-trial.pptx

Arkkitehtuuri-virtoja https://confluence.csc.fi/download/attachments/45388686/2014_09_26_Liite_8_Viranomaistietovirtojen_nykytila_luonnos.pptx?version=1&modificationDate=1411530119369&api=v2

14:00-14:15Iltapäiväkahvi

14:15-15:30

Korkeakoulujen kansallisen tietovarannon jatkokehitysaihiot (ryhmätyö)

15:30-15:45

Ensimmäisen työpajapäivän yhteenveto (J-P Pihlajakoski)

19:00- Illallinen Maya ravintolassa

Keskiviikko 8.10.2014

8:30-8:45

Aamukahvi: historiaa tietomallista ja "koulutuksesta": 2014_10_07_Learning_opportunity_hakukohde_opiskeluoikeudet_ja_opintosuoritukset.pptx

8:45-9:00

Työpajapäivän avaus (Päivi Lignell, TTY)

9:00-11:30

Tietomallisessio

1) "Kuinka koulutukset kuvataan - keskusteltavana yksi hyvä ehdotus" (Inka Paukku, Aalto-yliopisto & Sami Hautakangas, TaY)

2) (Termiloginen) sanastotyö tietomallinnuksen tukena - ja miten yhdessä teemme siitä vieläkin vaikuttavampaa (Suvi Remes, CSC & Miika Alonen, CSC)

11:30-12:30

Lounas (omakustanne)

12:30-13:00OILI-demo (Ossi Raatikainen, CSC)

13:00-14:00

OPI-yhteistyöryhmän tilannekatsaus ja kansallisten hankkeiden ohjaukseen liittyvä työpaja Synegiaryhmän näkökulmasta (Pekka Linna, CSC)

14:00-14:15Iltapäiväkahvi
14:15-15:15Maksupalveluasiat ja siihen liittyvät tulevaisuuden kehityskohteet, keskustelu (Ossi Raatikainen, CSC)

15:15-15:30

Työpajan yhteenveto ja päätössanat (JP Pihlajakoski, Oamk)

Tulokset pähkinänkuoressa

Tiistai 7.10.2014

VIRTA tilannekatsaus

Petri Sane antoi tilannekatsauksen Virrasta Synergiaryhmälle.
- 38 korkeakoulua päivittää tietosisältöjään jatkuvasti, n. 20 korkeakoulua siirtää tiedot Virtaan
päivittäin. Minimivaade tietosisältö/ kerran kk ei vielä täyty kaikkien korkeakoulujen osalta.
- OKM:n suora opintopistetiedonkeruu korvautuu VIRTA tietovaranto-ajoilla 2015

VIRTA tulevat tiedonkeruut

Antti Mäki antoi tilanne katsauksen VIRRAn tulevista tiedonkeruista
- Korkeakoulujen tuottamat opettajatiedot, myös ammattikorkeakoulujen tuottamat ammatillisen opettajakorkeakoulun pätevyydet voivat
laajentua amkkien tuottamiin opetettaviin aineisiin. Usean pätevyyden ilmoittaminen ammattikorkeakoulun tutkinnossa
esim. sairaanhoitajan pätevyys terveydenhoitajan tutkinnossa
- Tiedot opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuus jaksoista

Synergiaryhmä voisi auttaa mm. tietomallin laajennuksen määrittelyssä ja tarkistamisessa. Korkeakoulujen toteutusmahdollisuuksien määrittämisessä
sekä yhteistyön järjestämisessä samanlaisten ekosysteemien kanssa.

Synergiaryhmä valitsi ajankohtaisia aiheita ja pohti niihin liittyviä kehityskohteita:
1. EMREX ja kansainvälinen yhteistyö
2. KV-liikkuvuuden tiedonkeruu
3. Virran jatkokehitys

Työskentelyn lopputulokset:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-OYv99iCLM5OfK0aZIiAFWpR-EI-5xtq3LJVu9fqKY/edit#gid=0

 

Keskiviikko 8.10.2014

Tietomallisessio

(Tietomallisessiossa) Synergiaryhmä keskusteli korkeakoulujen näkökulmista "koulutus"-käsitteeseen.
 
Ryhmä pohti haasteita koulutuksen kuvaamisessa ja mallintamisessa, niin korkeakoulun oman koulutusten suunnittelu- ja hallinnointiprosessin kuin opintopolun eli haku- ja valintaprosessin kannalta.  Asia on ollut erittäin ajankohtainen kuluneena keväänä ja syksynä ja on tunnistettu ja laajasti myös tunnustettu tarve löytää ymmärrys riittävän yhteentoimivan ratkaisun saavuttamiseksi. Kävimme läpi yhden näkökulman asiaan Inka Paukun ja Sami Hautakankaan esittelemänä.
 
Keskusteluissa todettiin huoli koulutus-käsitteen eri merkityksistä korkeakouluissa ja yhteistyökentällä laajemminkin. Sanastotyö on käsitteiden yhteismitallisuuden kannalta ja jaetun ymmärryksen saavuttamiseksi tärkeää.
 
Keskusteltiin tavoista dokumentoida hallitusti ja järjestelmällisesti koulutus-käsitteen merkityksenvaihdot osaksi yhteistä sanastoa. Tällaiseksi yhteiseksi sanastoksi on ehdotettu Opetus- ja koulutussanasto OKSAa, joka kattaa kaikki koulutusasteet.  Ehdotettiin, että koulutus-käsitteen konkreettista käsittelyä jatkettaisiin joulukuun työpajassa, tavoitteena tuottaa ensimmäinen luonnos asiasta. Toinen vaihtoehto on valmistella pienemmässä iskuryhmässä, mutta toimintatavan haasteeksi nähtiin mahdollinen edustettavien näkökulmien suppeus. Sovittiin, että ehdotukseen työskentelystä palataan seuraavassa etäkokouksessa. Opetushallituksen saaminen mukaan keskusteluun on tärkeää.

OPI-yhteistyöryhmän tilannekatsaus

Kävimme läpi OPI-yhteistyöryhmän tilanteen sekä pohdimme yhteistyössä kansallisten hankkeiden ohjaukseen liittyviä asioita
Synergiaryhmän näkökulmasta. Ryhmätyöskentelyssä painotettiin mm. asiantuntijatyön tärkeyttä ja heidän kuulemistaan muutosprosesseissa.

OILI-demo

Ossi Raatikainen esitteli Oili-palvelua
- opiskelijan on oltava tunnistautuneena opintopolkuun, jossa otetaan paikka vastaan ja sen jälkeen opiskelijalle näkyy ilmoittautumislinkki,
jonka kautta pääseee ilmoittautumaan.

Muutoksia on thety KSHJ:n rajapintaan -> ei vielä tiedossa Oilin päässä
Tietoja ei tule tässä vaiheessa vielä KSHJ:sta Oiliin

Oiliin liittyneiden korkeakoulujen täytettävä confluence sivulle korkeakoulukohtaisia tietoja:
https://confluence.csc.fi/display/OILI/OILI+-+korkeakoulun+tiedot


Maksupalvelu

Pohdimme mitä maksuja voisi Oili-palvelun kautta (esim. liikuntapalveluiden maksu opintojen alussa)
Avoimilla yliopistoilla (http://www.avoinyliopisto.fi/) ei tässä vaiheessa tarvetta yleiselle maksupalvelulle.
Korkeakouluilla on tekeillä omia ratkaisuja, koska Oilista ei vielä tässä vaiheessa toivottoja palveluita.
Korkeakoulut ovat kuitenkin kiinnostuneita Oilin kehityksestä sekä mahdollisen kansallisen maksupalvelun kehityksestä.
Esimerkiksi jatkavan opiskelijan ilmoittautumisen myötä Oili-palvelun mahdollisuudet maksu-palvelussa paranisivat.
Tarpeita syntynee tulevaisuudessa myös KSHJ:n 2-vaiheeseen liittyvistä hakijamaksuista.

 

 

  • No labels