Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luonnos

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 4. Keskustelu korkeakoulujen systeemikyselystä (Teemu Seesto)
 5. Ajankohtaista Opintopolku-palvelukokonaisuudesta
  1. Ajankohtaista Opintopolusta (Pekka Linna)
   1. Syksyn hakujen aikana havaitut puutteet ja ongelmat
    1. Näistä on tehty listauksia, jotka yhdistetään
    2. Ongelmat analysoidaan ja niihin luonnostellaan ratkaisut ja ratkaisun omistajat
    3. OPH:n vastuulla olevien asioiden kohdalla KSHJ:n ohjausryhmä tekee priorisoinnin opintohallinnon verkostoja kuultuaan
  2. Opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta (Lauri Stigell)
 6. Synergiaryhmän vuoden 2015 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 7. Synergiaryhmän kokoukset kevät 2015 ja alustava keskuskestelu toimintasuunnitelmasta
 8. KOOTuki-ryhmän kokous (Pekka Linna)
  1. KOOTuki-ryhmä kävi läpi Synergiaryhmän Seinäjoen työn tulokset
   1. Tuloksia pidettiin lupaavana
   2. Tuloksista toivotaan pelkistettyä esitystä
   3. Yhteiset sopimukset KOOTuki-ryhmä antaa Tietohallinto ja ICT -ryhmälle julkaistavaksi
  2. KOOTuki-ryhmä keskusteli käynnistymässä olevasta EMREX-projektista
   1. EMREX-projekti tähtää opintosuoritustiedon keveään sähköiseen siirtämiseen korkeakoulusta toiseen
   2. Projektipäällikkö Mats Lindstedtille todettiin, että
   3. hanke on kiinnostava;
   4. opiskelijoiden tunnistaminen (mäppääminen) tulee olemaan haaste; sekä että
   5. hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen tulee saada tietää hankkeen vaikutuksista noin vuotta ennen osallistumistaan
  3. KOOTuki-ryhmä keskusteli OKM:n Ilmari Hyvösen kanssa
   1. Keskustelussa korostui
   2. tarve selvittää sanasto- ja käsitetyön kokonaisuutta korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksessa; sekä
   3. korkeakoulujen ja niitä edustavien verkostojen riittämätön vaikutusvalta kansallisissa hankkeissa
    
 9. OKSA-sanastotyö (Suvi Remes)
 10. Muut asiat
  1. Perusrekisterin ja Pakin esittely (Lauri Stigell)
  2. Tapahtumakalenterin päivitys
 11. Kokouksen päätös • No labels