Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ACP-kokous

Esityslista

 1. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Kokouksen avaus
  2. Asialistan hyväksyminen
  3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 2. KOOTuki-ryhmän kuulumisia
  1. KOOTuki-ryhmä kokoontui 13.3.2015 (Päivi Lignell)
   1. Ryhmä pitää Synergiaryhmän prosessien ja palveluiden parissa tekemää työtä ansiokkaana ja arvokkaana ja on tyytyväinen työn etenemiseen
   2. Ryhmä päätti opiskelun ja opetuksen sekä niiden tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurin hallintamallista
   3. Ryhmä katsoo, että tietoarkkitehtuuria koskevien yhteisten määritysten edistäminen olisi prosessien ja palveluiden jälkeen huomattavan tärkeä työalue
 3. Yhteiset valtakunnalliset palvelut ja niiden ohjaaminen
  1. Palvelut
   1. Opintopolku + Oili (Pekka Linna)
    1. Pekka Linnan puheenvuoro
    2. Lauri Stigellin kalvot
   2. Virta (Pekka Linna)
    1.  Mariikka Kekäläisen kalvot
  2. Ohjaaminen (Pekka Linna)
   1. Opintopolku
    1. KSHJ-ohjausryhmä ja sen roolin kehittyminen
     1. Korkeakoulujen kanssa käytävän vuorovaikutuksen seuranta ja ohjaaminen
     2. Backlog
    2. HAPA-ryhmä
     1. Yliopistojen hakijapalveluiden yhteistyöryhmä, perustettu kuluvana lukuvuonna
    3. ASPA-ryhmä
     1. Molempien sektorien asiantuntijoista Opetushallituksen tueksi muodostettu työryhmä
     2. Linjaa pienet asiat ja valmistelee isot asiat, jotka kuuluvat korkeakoulujen päätettäviksi
     3. Antaa korkeakouluja koskevan asiantuntemuksensa Opetushallituksen käyttöön asioissa, jotka kuuluvat Opetushallituksen päätettäviksi  
   2. Virta
    1. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä
     1. Kokousmateriaalit
 4. Valtakunnalliset yhteiset määritykset eli sidosarkkitehtuurit
  1. Koulutusluokitusten uusiminen
   1. Kansallisen rinnalle kansainvälinen luokitus OKM:n tilaisuus 17.3.2015 (Päivi Aho)
    1.  Luonnos uudeksi alaluokitteluksi 
    2. OKM:n ohjauksen alat ja ISCED-luokituksen uudistus
  2. Koulutusten kuvaaminen (Opintopolussa) (Riikka Yliluoma, Sami Hautakangas)
 5. Opiskelun ja opetuksen sekä niiden tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri (Pekka Linna)
  1. Prosessien ja palveluiden määritykset ja niiden käsittely
   1. Yhteisten kuvausten merkitys
    1. Yhteinen kieli mahdollistaa yhteistyön
   2. Tämänhetkiset kuvaukset
    1. Mistä löytyvät
     1. Prosessit_viimeisin-virallinen
     2. Palvelut
   3. Käsittelyn työnkulku
    1. Prosessi: Synergia 12.2.2015 > KOOTuki  13.3.2015 > Verkostot 24.3.2015-6.4.2015 > Synergia 8.4.2015-10.4.2015 > KOOTuki 16.4.2015 > Tietohallinto ja ICT 13.5.2015
    2. KOOTuki-ryhmän kirje (luonnos 24.3.2015)
   4. Synergiaryhmäläisten rooli
    1. Tukea opintoasiain- ja tietohallinnon vetäjiä
    2. Osallistua määritysten arvioimiseen
 6. Toukokuun työpaja (Päivi Lignell)
  1. Ohjelma
   1. Tietoarkkitehtuuri (teemana)
   2. EMREX (esitellään kalvoilla, kyselytunti 19.5.)
   3. EU:n tietosuojadirektiivi (juristin puheenvuoro?)
   4. Opintotietojen itsesäätely (sama juristi?)
   5. Muuta mitä?
  2. Aika
   1. 6.5.2015 - 7.5.2015
  3. Paikka
   1. Kuka saa Synergiaryhmän vieraakseen ja siitä merkittävää glooriaa?
 7. Seuraavat kokoukset
  1. Sähköpostikokous 8.4.2015-10.4.2015
  2. 6.5.2015-7.5.2015, työpaja
   1. Paikka:
  3. 19.5.2015, ACP-kokous
   1. https://connect.funet.fi/rakettiopi
 8. Kokouksen päätös
 • No labels