Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ACP-kokous

Esityslista

 1. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Kokouksen avaus
  2. Läsnäolijoiden toteaminen
  3. Asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 3. Synergiaryhmän 7.5.-8.5. työpajan tulosten läpikäynti (Totti?)
  1. CSC:n tehtäväksi sovittiin työpajassa tuotettujen kuvausten kokoaminen ja muokkaaminen muotoon, josta työskentelyä voidaan jatkaa kesälomakauden jälkeen.

  2. Tietoarkkitehtuuri

   1. Kansallisen opiskelun ja opetuksen viitearkkitehtuurin osalta käsittelyssä oli tietoarkkitehtuurin osio, jonka kehittämis- ja toteuttamissuunnitelmista kuultiin kattava tietopaketti. Keskeistä on yhteentoimivuuden tukeminen semanttisen yhteentoimivuuden kehittämisen sekä yhteisen tietomallinnusmenetelmän soveltamisen ja siihen liittyvän ns. sovellusprofiiliajattelun kautta.

   2. Semanttisen yhteentoimivuuden perustaa rakennetaan aktiivisesti yhteisessä sanastotyössä, OKSA-sanaston kielikäännökset etenevät ja julkaisua suunnitellaan syksyksi.

   3. Työpajassa työryhmät työskentelivät yhteisten tietovirtojen ja niihin liittyvien tietojen, päätietotasoisten tietokomponenttien, tunnistamiseksi. Haasteita työskentelyyn tuotti keskeneräinen toimintaympäristön kuvaus ja työskentelyssä liikuttiin niin prosessimääritysten, käsitteiden kuin tietojenkin tasolla.

  3. Toiminta-arkkitehtuuri
   1. Korkeakouluista tullut palaute löytyy OPI-wikistä
   2. Luonnokset yhteisiksi määrityksiksi julkaistaan korkeakoulujen käyttöön päivämääräleimauksella samassa osoitteessa
   3. Työtä jatkamaan nimettiin iskuryhmä
                        * Päivi Aho (Laurea-ammattikorkeakoulu)
                        * Hannele Husa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
                        * Päivi Lignell (Tampereen teknillinen yliopisto)
                        * Virve Peltoniemi (Tampereen ammattikorkeakoulu)
                        * Mikael Seppälä (Taideyliopisto)
                        * Totti Tuhkanen (Turun yliopisto)
   4. Aikataulu: ehdotetaan iskuryhmän kokoontumista kasvokkain Tampereella 9.6. iltapäivällä.
 4. KOOTuki-ryhmän kuulumiset (Päivi L)

  1. Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen ICT-palveluiden arkkitehtuuri ja valtakunnalliset ratkaisut

   1. Arkkitehtuurimielessä on syytä palata koulutuksen sisältöjen kuvaamiseen ja kuvauksiin viittaamiseen, ja kytkeä mukaan perusrekistereiden kehitys.

  2. Yhden opiskelupaikan säännöksen laajennus.

   1.  Toiminta-arkkitehtuurin osalta on syytä keskustella opiskelupaikan vastaanottamistietojen tallentamisen laajentamisesta, syventävä keskustelu olisi hyvä käydä ASPA:ssa.

  3.  Hakemusten käsittelymaksut.

   1. Korkeakoulujen ja OPH:n on tehtävä tiivistä yhteistyötä hakemuksen käsittelymaksun hallinnan valmistelussa. Yhteinen tavoite on Opintopolun kehittämisessä. Jatkovalmistelua tulisi tehdä KSHJ-ohjausryhmässä ja ASPA:ssa.

  4. Tulevissa kokouksissa KOOTuki käsittelee VIRTA-opintotietopalvelun kehitysvisioita ja toimenpide-ehdotuksia. CSC poimii ehdotetut asiat, jotka eivät kuulu muiden ohjausrakenteiden toimivaltaan.

 5. Yksilöinnin ratkaisujen edistäminen (Pekka)

  Henkilön yksilöiminen on eräs keskeinen asia, joka arkkitehtuurissa on tunnistettu. CSC tulee laatimaan esiselvityksen ajankohtaisista asioista tunnistamisen kehittämisessä. Tätä varten tullaan kasaamaan tiimi.
  1. Henkilön yksilöiminen

   1. Yksilöllisen ja yleiskäyttöisen tunnisteen tuottaminen (OID ja Opintopolku-kytkentä)

   2. Väestötietojärjestelmän tietopohjan hyödyntäminen

    1. Haasteita: VTJ:stä saattaa löytyä muu kuin ajankohtainen yhteystieto

   3. Henkilön tunnistautumisen keinot, autentikointi (Haka-kytkentä)

   4. Roolit ja niihin liittyvät taustatiedot ja oikeudet

  2. Akuutteja haasteita

   1. Erot käytetyissä yksilöivissä tunnisteissa (nimi, sähköposti, jne.)

   2. Erot litteroinnissa
    1. Emrex

    2. Kela

    3. Kansalliskirjaston Asteri, eli organisaatioiden nimirekisteri

 6. Opiskelijavalintojen tilastointi

  1. Opintopolun syntyvät tilastotietot ja niiden käyttö

 7. Lyhyet tilannekatsaukset yhteisiin valtakunnallisiin palveluihin

  1. Opintopolku
   1. kalvot
  2. Virta
   1. Mariikka Kekäläisen kalvot
  3. OILI
   1. Ossi Raatikaisen kalvot
 8. Syksyn 2015 kokousaikataulu
  1. Doodlet syksyn kokousaikatauluihin on lähetetty tänään synergiaryhmälle.
 9. Kokouksen päätös
 • No labels