Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän ACP-kokous

Esityslista

 1. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Kokouksen avaus
  2. Läsnäolijoiden toteaminen
  3. Asialistan hyväksyminen
  4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 2. Tilannekuvat
  1. Opintopolku(Tasala)
   1. Rajapinnat ja niihin tulevat muutokset

   2. Tutkintoon johtamaton koulutus ja sen vieminen Opintopolkuun

    1. avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta

   3. Hakemusten käsittelymaksu

  2. OILI(Raatikainen)
   1. OILI-asiantuntijaryhmän kuulumiset; OILIn käyttö avoimeen korkeakouluopetukseen ilmoittautumisessa
   2. Mitä on tulossa v. 2017
  3. VIRTA (Majamäki)
   1. Liikkuvuusjaksotiedot

   2. Mitä tulossa v. 2016-2017

  4. KOOTuki (Lignell)

   1. KOOTuen kokous 14.12.
   2. KOOTuki-ryhmän avoin VIRTA-ACP kokous 8.12.
 3. Marraskuun työpajan tulokset 
  1. Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palvelut (Lignell)
  2. Siirto-opiskelijat (Tasala)
 4. OODI-yliopistojen kysely rajauslaista ja lakiperusteisista poissaoloista (Pesonen)

 5. Opiskelijan ja opettajan prosessien ja palveluiden tilanne (Tasala)
 6. Henkilöiden yksilöiminen korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksen tasolla (Tasala)
  1. Ekosysteemiryhmä
 7. Tulevaisuuden trendit korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa (Tasala)
 8. Puheenjohtajiston valinta
 9. Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2016
 10. Kevään 2016 kokousajat
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päätös
 • No labels