Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän etäkokous

Esityslista

 1. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Kokouksen avaus
  2. Läsnäolijoiden toteaminen
  3. Asialistan hyväksyminen
  4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 2. Tilannekuvat
  1. OTM-hankkeesta Funidataksi, kuulumiset ja tilanne (Inka Paukku)
  2. Peppi-ekosysteemin uusien palvelujen esittelytilaisuus (11.5.) (Mika Lavikainen)
  3. VIRTA (Helena Majamäki)
   1. Miten korkeakoulut merkitsevät rekisteriinsä opiskelijan opiskeluoikeutta ja läsnäolostatusta koskevan tiedon tilanteissa, joissa opiskelija menettää opiskeluoikeuden/eroaa ja hänelle palautetaan opiskeluoikeus myöhemmin takaisin. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla tulisi olla tässä yhteiset toimintavat.
    Asiasta nousi esille viranomaistiedonkeruiden asiantuntijaryhmässä, kun keskusteltiin avoimen amk-opetuksen tilastopoiminnoista Virrasta.
  4. Tilannekatsaus pohjamateriaalina
   1. OILI
 3. KOOTuen verkostopalaute (Kati Kettunen)
 4. Kansainvälinen yhteistyö 
  1. Pohjoismainen yhteistyöverkosto NordForum (Kuno Öhrman)
   1. Taustaa

   2. Edellisen tapaamisen kuulumiset (12.-13.4.2016)  

   3. Suomalaiset osallistujat verkostossa

  2. Maailmanlaajuinen yhteistyö Groningen Declaration-julistuksen puitteissa (Pekka Linna)
   1. CSC on allekirjoittanut Groningenin julistuksen 18.5.2016 
 5. Joopas-konsortion Puro-palvelu ja sen avaaminen suomalaisille korkeakouluille (Kristiina Uolia)

 6. Koulutus- ja opetusyhteistyö (Pekka Linna)

  1. Toukokuun työpaja - viitearkkitehtuurin palveluiden tilanne (3.-4.5.)

  2. Seminaari koulutustarjonnan avaamiseen ja yhteistuotantoihin liittyvistä haasteista (18.5.)

 7. Muut asiat
  1. Syksyn 2016 kokousajat ja paikat
   1. 23.8. klo klo 13-15 etäkokous
   2. 20.-21.9. työpaja Jyväskylässä
   3. 31.10. klo klo 13-15 etäkokous
   4. 14.-15.11. työpaja Turussa
   5. 12.12. klo 13-15 etäkokous
  2. Muutos Synergiaryhmän varapuheenjohtajan työnantajatilanteessa
   1. Katja Arstio siirtyy Funidata Oy:n palvelukseen. Funidata Oy on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston omistama yhtiö, joka ottaa vastuulleen OTM-hankkeen tuotokset.
 8. Kokouksen päätös
 • No labels